Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải file*
500/PGDĐT- MN 06/08/2021 Công văn số 500/PGDĐT- MN ngày ban hành 06/08/2021 V/v triển khai một số hoạt động trong trường mầm non đầu năm học 2021-2022
499/PGDĐT-TH 04/08/2021 Công văn số 499/PGDĐT-TH ngày ban hành 04/08/2021 V/v Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện chương trình SGK mới và Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu học 
496/PGD&ĐT-MN 03/08/2021 Công văn số 496/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 03/08/2021 V/v Sinh hoạt chuyên môn Cụm Năm học 2021-2022
492/PGD&ĐT-TH 02/08/2021 Công văn số 492/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 02/08/2021 Về việc thực hiện cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID- BHXH số
491/PGDĐT-HĐGDNGLL 02/08/2021 Công văn số 491/PGDĐT-HĐGDNGLL ngày ban hành 02/08/2021 V/v tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Huế - Kinh đô thực ẩm thực
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/09/2020 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/05/2020 Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học
14/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/05/2020 Thông tư ban hành quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
17/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Thông tư ban hành về quy định về kiểm định chất lượng và công nhận trường chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cở sở, trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học
19/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/08/2018 Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia trường mầm non
128/CĐGD 22/12/2015 Công văn số 128/CĐGD ngày ban hành 22/12/2015 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” và hỗ trợ tại chỗ năm học 2015 - 2016
877/PGDĐT-PT 18/12/2015 Công văn số 877/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/12/2015 Tham dự lớp tập huấn chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trường học
870 /GTT-PGD&ĐT 17/12/2015 Công văn số 870 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 17/12/2015 triệu tập chuẩn bị hồ sơ tổ chức giải cờ vua TH cấp huyện năm 2015
864/GM-PGDĐT 15/12/2015 Công văn số 864/GM-PGDĐT ngày ban hành 15/12/2015 Nhằm hướng dẫn khóa sổ cuối năm 2015 và kiểm kê tài sản 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016.
855/CV-PGDĐT 14/12/2015 Công văn số 855/CV-PGDĐT ngày ban hành 14/12/2015 đề cương kế hoạch chương trình hành động về đề án đổi mới căn bản GD
857 /PGDĐT-PT 10/12/2015 Công văn số 857 /PGDĐT-PT ngày ban hành 10/12/2015 thông báo cuộc thi TOEFL Primary và TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh Tiểu học và THCS năm học 2015 - 2016 (kèm file thể lệ, mẫu đăng ký)
854/PGD&ĐT-THCS 10/12/2015 Công văn số 854/PGD&ĐT-THCS ngày ban hành 10/12/2015 tổ chức sơ tuyển Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Huyện năm 2016
865 /PGDĐT-PT 10/12/2015 Công văn số 865 /PGDĐT-PT ngày ban hành 10/12/2015 triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45.
851/PGDĐT-THCS 08/12/2015 Công văn số 851/PGDĐT-THCS ngày ban hành 08/12/2015 hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6, 7, 8 năm học 2015-2016
272 /QĐ-PGDĐT 07/12/2015 Công văn số 272 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 07/12/2015 kiểm tra hồ sơ và hoạt động dạy học ở trường THCS
846 /PGDĐT-PT 07/12/2015 Công văn số 846 /PGDĐT-PT ngày ban hành 07/12/2015 tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
817 /TB-PGDĐT-THCS 04/12/2015 Công văn số 817 /TB-PGDĐT-THCS ngày ban hành 04/12/2015 hướng dẫn kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2015 - 2016
830 /PGDĐT-THCS 04/12/2015 Công văn số 830 /PGDĐT-THCS ngày ban hành 04/12/2015 ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên
832/PGDĐT-PT 04/12/2015 Công văn số 832/PGDĐT-PT ngày ban hành 04/12/2015 tập huấn chủ động phòng chống dịch và xử lý sơ cứu thông thường cho trẻ.
833 /GTT-PGDĐT 04/12/2015 Công văn số 833 /GTT-PGDĐT ngày ban hành 04/12/2015 tham dự tập huấn giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật THCS năm 2015 do Sở GD&ĐT tổ chức 
834 /GTT-PGDĐT 04/12/2015 Công văn số 834 /GTT-PGDĐT ngày ban hành 04/12/2015 tham dự tập huấn bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông do Sở GD&ĐT tổ chức 
827/PGDĐT-PT 03/12/2015 Công văn số 827/PGDĐT-PT ngày ban hành 03/12/2015 tập huấn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết
828/PGD&ĐT-PT 03/12/2015 Công văn số 828/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 03/12/2015 Báo cáo tổng kết An toàn giao thông  năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu về trật tự, ATGT năm 2016
127 /CĐGD 02/12/2015 Công văn số 127 /CĐGD ngày ban hành 02/12/2015 cung cấp danh sách học sinh khuyết tật cần được hỗ trợ
268 /QĐ-PGDĐT 01/12/2015 Công văn số 268 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 01/12/2015 kiểm tra hồ sơ và hoạt động dạy học ở các trường THCS
808/PGDĐT-PT 01/12/2015 Công văn số 808/PGDĐT-PT ngày ban hành 01/12/2015 tiếp tục đăng ký xây dựng, giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa
814/PGDĐT-MN 30/11/2015 Công văn số 814/PGDĐT-MN ngày ban hành 30/11/2015 tiếp tục hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ MN.
816/KH-PGDĐT 30/11/2015 Công văn số 816/KH-PGDĐT ngày ban hành 30/11/2015 tổ chức Liên hoan biểu diễn nhạc cụ dành cho Giáo viên và Học sinh Tiểu học, năm học 2015- 2016
2869/SGDĐT-GDTrH 26/11/2015 Công văn số 2869/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 26/11/2015 triệu tập giáo viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng phương pháp giảng dạy và năng lực ngôn ngữ sư phạm
607/UBND- TTr 26/11/2015 Công văn số 607/UBND- TTr ngày ban hành 26/11/2015 thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
806/KH-PGDĐT 24/11/2015 Công văn số 806/KH-PGDĐT ngày ban hành 24/11/2015 triển khai thực hiện các Modul Dự án  “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”
792/PGDĐT-PT 23/11/2015 Công văn số 792/PGDĐT-PT ngày ban hành 23/11/2015 tập huấn kĩ thuật làm đề kiểm tra kĩ năng nghe, nói môn ngoại ngữ
261 /QĐ-PGD&ĐT 23/11/2015 Công văn số 261 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2015 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2015 - 2016
262 /QĐ-PGD&ĐT 23/11/2015 Công văn số 262 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2015 thành lập Đoàn thanh tra Kỳ thi học sinh giỏi Huyện: các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2015 - 2016
263 /QĐ-PGD&ĐT 23/11/2015 Công văn số 263 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 23/11/2015 thành lập Hội đồng Chấm thi Học sinh giỏi Huyện các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2015 - 2016
796/PGD&ĐT-GDTX 23/11/2015 Công văn số 796/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 23/11/2015 nộp hồ sơ phổ cập GDTH và hồ sơ phổ cập GD.THCS&XMC năm 2015
779 /TB-PGD&ĐT 18/11/2015 Công văn số 779 /TB-PGD&ĐT ngày ban hành 18/11/2015 Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn Huyện
203/GM- UBND 17/11/2015 Công văn số 203/GM- UBND ngày ban hành 17/11/2015 Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11
778 /PGDĐT-THCS 15/11/2015 Công văn số 778 /PGDĐT-THCS ngày ban hành 15/11/2015 tập huấn phương pháp giảng dạy theo sách Tiếng Anh lớp 6 (chương trình mới)
777/LT- PGD&ĐT-CĐGD 13/11/2015 Công văn số 777/LT- PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 13/11/2015 V/v: Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
761/PGD&ĐT-PT 11/11/2015 Công văn số 761/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 11/11/2015 đăng ký đề tài NCKH năm 2016
767/PGD&ĐT-PT 11/11/2015 Công văn số 767/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 11/11/2015 Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường Tiểu học và THCS
768/KH-PGDĐT 11/11/2015 Công văn số 768/KH-PGDĐT ngày ban hành 11/11/2015 phòng, chống tác hại thuốc lá ngành Giáo dục- Đào tạo, năm 2015
770/PGD&ĐT-YT 11/11/2015 Công văn số 770/PGD&ĐT-YT ngày ban hành 11/11/2015 tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết
771/PGD&ĐT-PT 11/11/2015 Công văn số 771/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 11/11/2015 đăng ký đề tài  Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
124 /QĐ-CĐGD 10/11/2015 Công văn số 124 /QĐ-CĐGD ngày ban hành 10/11/2015 thành lập Ban tổ chức giải cầu lông chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
125 /QĐ-CĐGD 10/11/2015 Công văn số 125 /QĐ-CĐGD ngày ban hành 10/11/2015 thành lập Ban trọng tài giải cầu lông chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015
126/GM-CĐGD 10/11/2015 Công văn số 126/GM-CĐGD ngày ban hành 10/11/2015 Họp Ban tổ chức, Ban trọng tài, cụm trưởng 08 cụm giải cầu lông nam nữ công nhân viên chức lao động ngành Giáo dục Phú Vang chào mừng kỷ niệm ngày nhà gi&aacut
755 /PGDĐT-THCS 09/11/2015 Công văn số 755 /PGDĐT-THCS ngày ban hành 09/11/2015 chuẩn bị Hội nghị tổng kết 4 năm triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột
254 /QĐ-PGDĐT 09/11/2015 Công văn số 254 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 09/11/2015 Về việc kiểm tra hồ sơ và hoạt động dạy học ở các trường THCS
759/PGD&ĐT-PT 09/11/2015 Công văn số 759/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/11/2015 tổ chức hoạt động tưởng niệm "Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"
742/GM-PGD&ĐT 04/11/2015 Công văn số 742/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2015 tổ chức Hội nghị tập huấn hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự PMIS phiên bản 3.4.9.
122 /NQ-CĐGD 03/11/2015 Công văn số 122 /NQ-CĐGD ngày ban hành 03/11/2015 GIẤY TRIỆU TẬP Vận động viên đội bóng đá nam tham gia giải bóng đá Công đoàn Giáo dục tỉnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (CÓ THAY ĐỔI THỜI GIAN TRI
121 /NQ-CĐGD 03/11/2015 Công văn số 121 /NQ-CĐGD ngày ban hành 03/11/2015 Điều lệ giải cầu lông nam nữ công nhân viên chức lao động ngành Giáo dục Phú Vang chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
248 /QĐ-PGDĐT 02/11/2015 Công văn số 248 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 02/11/2015 Về việc kiểm tra hồ sơ và hoạt động dạy học ở các trường THCS
249 /QĐ-PGDĐT 02/11/2015 Công văn số 249 /QĐ-PGDĐT ngày ban hành 02/11/2015 Về việc kiểm tra hồ sơ và hoạt động dạy học ở các trường THCS
120/NQ-CĐGD 30/10/2015 Công văn số 120/NQ-CĐGD ngày ban hành 30/10/2015 NGHỊ QUYẾT Công đoàn Giáo dục Quý IV-Năm 2015
731/PGDĐT- CTĐ 29/10/2015 Công văn số 731/PGDĐT- CTĐ ngày ban hành 29/10/2015 tổ chức HMTN đợt 2 năm 2015
732/BCĐ-PCGD-XMC 29/10/2015 Công văn số 732/BCĐ-PCGD-XMC ngày ban hành 29/10/2015 Hướng dẫn xử lý dữ liệu và qui trình thực hiện cập nhật phiếu điều tra, nhập dữ liệu PCGD-XMC
119/GM-CĐGD 28/10/2015 Công văn số 119/GM-CĐGD ngày ban hành 28/10/2015 Họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và UBKT Công đoàn Giáo dục Phú Vang
710/KH- PGD&ĐT-CTĐ 27/10/2015 Công văn số 710/KH- PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 27/10/2015 Tổ chức Đại hội Hội CTĐ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội CTĐ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2016-2021 
67/CTr - LN 27/10/2015 Công văn số 67/CTr - LN ngày ban hành 27/10/2015 Phối hợp hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và  Phòng Giáo dục & Đào tạo  về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 -2016
720/ GM-PGD&ĐT 26/10/2015 Công văn số 720/ GM-PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2015 Giao ban Hiệu trưởng Trung học cơ sở
719/GM-PGD&ĐT 26/10/2015 Công văn số 719/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 26/10/2015 Dự Hội nghị Hoạt động ngoài giờ, hoạt động trải nghiệm và phong trào Trường học thân thiện, học sinh tích cực Năm học 2015-2016
711/GTT-PGD&ĐT 23/10/2015 Công văn số 711/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 23/10/2015 Họp đoàn Cờ vua, Đá cầu tham gia Hội khỏe Phù Đổng THCS cấp Tỉnh năm 2015
705 /PGDĐT-TCCB 22/10/2015 Công văn số 705 /PGDĐT-TCCB ngày ban hành 22/10/2015 thực hiện định mức tiết dạy và biên chế viên chức
658/KH-PGD&ĐT 22/10/2015 Công văn số 658/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 22/10/2015 Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015
703/PGDĐT-PT 21/10/2015 Công văn số 703/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/10/2015 Tham gia lớp tập huấn Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng và Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật, trường học kết nối.
702 /GTT-PGD&ĐT 21/10/2015 Công văn số 702 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 21/10/2015 Họp đoàn Cầu Lông, Bóng Bàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng THCS cấp Tỉnh năm 2015
670/PGDĐT-MN 14/10/2015 Công văn số 670/PGDĐT-MN ngày ban hành 14/10/2015 chuẩn bị số liệu cho đoàn kiểm tra của Viện KHGD làm việc
64 - KH/HĐĐ 14/10/2015 Công văn số 64 - KH/HĐĐ ngày ban hành 14/10/2015 Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” năm 2015
20 /TB – LN 14/10/2015 Công văn số 20 /TB – LN ngày ban hành 14/10/2015 Về việc quy định chế độ thông tin báo cáo, trực báo Đội - Năm học 2015 - 2016
63 - KH/HĐĐ 14/10/2015 Công văn số 63 - KH/HĐĐ ngày ban hành 14/10/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc Lần thứ II, năm học 2015 - 2016
675/PGDĐT-MN 12/10/2015 Công văn số 675/PGDĐT-MN ngày ban hành 12/10/2015 tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập
676 /GTT-PGD&ĐT 12/10/2015 Công văn số 676 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 12/10/2015 chuẩn bị hồ sơ tham gia Hội khỏe Phù Đổng THCS cấp tỉnh năm 2015
679/PGDĐT-MN 12/10/2015 Công văn số 679/PGDĐT-MN ngày ban hành 12/10/2015 hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN năm học 2015 – 2016               
672 /PGDĐT-PT 09/10/2015 Công văn số 672 /PGDĐT-PT ngày ban hành 09/10/2015 hướng dẫn tổ chức cuộc thi Giải toán qua Internet năm học 2015-2016
653/PGD&ĐT-KHTC 06/10/2015 Công văn số 653/PGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 06/10/2015 thực hiện các khoản thu, đóng góp, huy động và thu học phí của các cơ sở mầm non và phổ thông công lập năm học 2015-2016
196 /TB-UBND 06/10/2015 Thông báo số 196 /TB-UBND ngày ban hành 06/10/2015 dừng tuyển dụng viên chức ngạch Kế toán viên của các đơn vị học trực thuộc UBND huyện Phú Vang
661 /PGD&ĐT-KTKĐ 06/10/2015 Công văn số 661 /PGD&ĐT-KTKĐ ngày ban hành 06/10/2015 triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016
662/PGD&ĐT-KĐCL 06/10/2015 Công văn số 662/PGD&ĐT-KĐCL ngày ban hành 06/10/2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016
118/TB-CĐGD 05/10/2015 Công văn số 118/TB-CĐGD ngày ban hành 05/10/2015 tham gia quỹ tình nghĩa Công đoàn Giáo dục huyện
647/PGDĐT-MN 01/10/2015 Công văn số 647/PGDĐT-MN ngày ban hành 01/10/2015 Tổ chức tập huấn chuyên môn mầm non năm học 2015-2016 
02 CTr/HĐĐ 01/10/2015 Công văn số 02 CTr/HĐĐ ngày ban hành 01/10/2015 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016
117/GTrT- CĐGD 29/09/2015 Công văn số 117/GTrT- CĐGD ngày ban hành 29/09/2015 Tham gia lớp tập huấn cán bộ Công đoàn 
629/KH-PGDĐT 28/09/2015 Công văn số 629/KH-PGDĐT ngày ban hành 28/09/2015 Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
630 /PGDĐT- THCS 28/09/2015 Công văn số 630 /PGDĐT- THCS ngày ban hành 28/09/2015 hướng dẫn tổ chức thi giải toán bằng MTCT cấp tỉnh năm học 2015-2016
631 /PGDĐT-THCS 28/09/2015 Công văn số 631 /PGDĐT-THCS ngày ban hành 28/09/2015 xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại  giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học
633 /GM-PGDĐT 28/09/2015 Công văn số 633 /GM-PGDĐT ngày ban hành 28/09/2015 dự họp chuẩn bị tổ chức HKPĐ THCS cấp huyện (lần thứ 2) Năm 2015
115 /CĐGD 28/09/2015 Công văn số 115 /CĐGD ngày ban hành 28/09/2015  tham gia quỹ “Tình nghĩa CĐGD Huyện”  năm 2015
116 /CĐGD 28/09/2015 Công văn số 116 /CĐGD ngày ban hành 28/09/2015 V/v báo cáo số liệu công đoàn cơ sở đầu năm học 2015-2016
635/PGDĐT-PT 28/09/2015 Công văn số 635/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/09/2015 huy động giáo viên, học sinh tham gia Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, năm 2015
625 /GTT-PGD&ĐT 24/09/2015 Công văn số 625 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 24/09/2015 chuẩn bị công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng THCS cấp huyện năm 2015
60 /KH-LN 24/09/2015 Công văn số 60 /KH-LN ngày ban hành 24/09/2015 Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội năm học 2015 - 2016 (có điều chỉnh)
562/PGDĐT-TH 23/09/2015 Công văn số 562/PGDĐT-TH ngày ban hành 23/09/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học
995/GM-TTYT 22/09/2015 Công văn số 995/GM-TTYT ngày ban hành 22/09/2015 Tham dự buổi làm việc chuẩn bị cho công tác khám sức khỏe học sinh năm học 2015-2016
588/LT-HD-PGDĐT-CĐGD 21/09/2015 Công văn số 588/LT-HD-PGDĐT-CĐGD ngày ban hành 21/09/2015  Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức trong các trường học và cơ quan giáo dục – Năm học 2015-2016
614 /GTT-PGD&ĐT 21/09/2015 Công văn số 614 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 21/09/2015 Hỗ trợ công tác chuẩn bị phúc tra trường chuẩn Quốc gia (CÓ THAY ĐỔI THỜI GIAN)
228 /QĐ-PGD&ĐT 21/09/2015 Quyết định số 228 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/09/2015 thành lập Ban Tổ chức giải HKPĐ THCS cấp Huyện (đợt 2) Năm 2015
229 /QĐ-PGD&ĐT 21/09/2015 Quyết định số 229 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 21/09/2015 thành lập Ban Trọng tài giải HKPĐ THCS cấp Huyện (đợt 2) Năm 2015  
610/PGDĐT-PT 18/09/2015 Công văn số 610/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/09/2015 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” Năm học 2015-2016
220/QĐ-PGD&ĐT 18/09/2015 Công văn số 220/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/09/2015 kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học: 2015 - 2016
112/CĐGD 18/09/2015 Công văn số 112/CĐGD ngày ban hành 18/09/2015 Viết tin, bài nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10
113/NQ-CĐGD 18/09/2015 Công văn số 113/NQ-CĐGD ngày ban hành 18/09/2015 NGHỊ QUYẾT Công đoàn giáo dục Quý 3- Năm 2015 Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 Phương hướng nhiệm vụ Công đoàn năm học 2015-2016
114 /LT-PGDĐT&CĐGD 18/09/2015 Công văn số 114 /LT-PGDĐT&CĐGD ngày ban hành 18/09/2015 Tham gia Liên hoan văn nghệ Chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2010
961 /TB-TTYT 15/09/2015 Công văn số 961 /TB-TTYT ngày ban hành 15/09/2015 Tạm hoãn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Uốn ván cho nữ sinh lớp 8 và lớp 9 (lần 2).
593/PGDĐT-GDTX 15/09/2015 Công văn số 593/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 15/09/2015 Kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục Tiểu học năm 2015.
601/PGDĐT-PT 15/09/2015 Công văn số 601/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/09/2015 tham dự tập huấn công tác phòng chống bệnh và công tác YTTH năm học 2015-2016 cho các CBYT trường học trên địa bàn toàn tỉnh
602/HD-PGDĐT-MN 15/09/2015 Công văn số 602/HD-PGDĐT-MN ngày ban hành 15/09/2015 HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015- 2016
589 /PGDĐT-PT 12/09/2015 Công văn số 589 /PGDĐT-PT ngày ban hành 12/09/2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD bậc THCS năm học 2015-2016
578/PGDĐT-MN 10/09/2015 Công văn số 578/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/09/2015 Tập huấn phần mềm giáo án điện tử và quản lý thực hiện chương trình GDMN
576/PGD&ĐT-THKH 09/09/2015 Công văn số 576/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 09/09/2015 báo cáo thống kê số liệu đầu năm học 2015-2016
111/CĐGD 09/09/2015 Công văn số 111/CĐGD ngày ban hành 09/09/2015 Điều chỉnh thời gian tổng kết và triển khai nhiệm vụ Công đoàn GD năm học 2015-2016
110/GM-CĐGD 08/09/2015 Công văn số 110/GM-CĐGD ngày ban hành 08/09/2015 Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục năm học 2015-2016
566/GM-PGDĐT 08/09/2015 Công văn số 566/GM-PGDĐT ngày ban hành 08/09/2015 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non Năm học 2015-2016
507 /PGD&ĐT-PT 08/09/2015 Thông báo số 507 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 08/09/2015 kiểm tra chất lượng đầu năm - Năm học 2015 - 2016
570/PGD&ĐT-TCCB 08/09/2015 Công văn số 570/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 08/09/2015 nâng bậc lương 6 tháng cuối năm và phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 ( Bổ sung biểu mẫu)
574/PGD&ĐT-CSVC 08/09/2015 Công văn số 574/PGD&ĐT-CSVC ngày ban hành 08/09/2015 sử dụng trang quản trị admin để nhận thông báo, công văn và giao việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
563/PGDĐT-PT 07/09/2015 Công văn số 563/PGDĐT-PT ngày ban hành 07/09/2015 tập huấn Chuyên đề nâng cao Giải toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên Trung học
567/PGD&ĐT-PT 07/09/2015 Công văn số 567/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/09/2015 hướng dẫn khám sức khỏe cho học sinh Năm học 2015- 2016
569/PGDĐT-PT 07/09/2015 Công văn số 569/PGDĐT-PT ngày ban hành 07/09/2015 tham dự tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học
564/GM-PGDĐT 07/09/2015 Công văn số 564/GM-PGDĐT ngày ban hành 07/09/2015 Hội nghị Hiệu trưởng THCS tháng 9-2015
565/PGD&ĐT-PT 07/09/2015 Công văn số 565/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/09/2015 tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi MTBT 8;9 chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Tỉnh Năm học 2015 – 2016
556/PGD&ĐT-THKH 06/09/2015 Công văn số 556/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 06/09/2015 Cập nhật thông tin lên Cổng thông tin GD&ĐT để cung cấp số liệu báo cáo nhanh sau Khai giảng năm học 2015-2016
558/PGD&ĐT-TCCB 05/09/2015 Công văn số 558/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 05/09/2015 thực hiện thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.
109/GM-CĐGD 04/09/2015 Công văn số 109/GM-CĐGD ngày ban hành 04/09/2015 Họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục  và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Phú Vang
561/PGD&ĐT-CSVC 04/09/2015 Công văn số 561/PGD&ĐT-CSVC ngày ban hành 04/09/2015 rà soát các đơn vị sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
555/BCĐ-PCGD 04/09/2015 Công văn số 555/BCĐ-PCGD ngày ban hành 04/09/2015 Triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015 
553/PGDĐT-MN 03/09/2015 Công văn số 553/PGDĐT-MN ngày ban hành 03/09/2015   Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016
20/TB-LN 03/09/2015 Công văn số 20/TB-LN ngày ban hành 03/09/2015 Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết, tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016
551/PGDĐT-VP 01/09/2015 Công văn số 551/PGDĐT-VP ngày ban hành 01/09/2015 thực hiện lịch làm việc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2015
552/KH-PGDĐT 01/09/2015 Công văn số 552/KH-PGDĐT ngày ban hành 01/09/2015 Kế hoạch các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng, ban dự khai giảng năm học mới 2015-2016
549/KH-PGDĐT 30/08/2015 Công văn số 549/KH-PGDĐT ngày ban hành 30/08/2015 Tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 
150/GM-UBND 28/08/2015 Công văn số 150/GM-UBND ngày ban hành 28/08/2015 nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016
546/CV-GD&ĐT 28/08/2015 Công văn số 546/CV-GD&ĐT ngày ban hành 28/08/2015 triển khai chương trình “Vì em hiếu học”
548 /PGD&ĐT-CTĐ 28/08/2015 Công văn số 548 /PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 28/08/2015 thu, sử dụng và quản lý quỹ hội CTĐ
547/HD-CTĐTH 28/08/2015 Công văn số 547/HD-CTĐTH ngày ban hành 28/08/2015 Báo cáo sơ kết năm công tác Chữ thập đỏ trong trường học
550/BC-PGDĐT 28/08/2015 Công văn số 550/BC-PGDĐT ngày ban hành 28/08/2015 Tổng kết năm học 2014-2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016 (Có đính kèm các file biểu mẫu)  
543/PGD&ĐT-TH 27/08/2015 Công văn số 543/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 27/08/2015 Nhập số liệu lên cổng EQMS, báo cáo các mẫu và thời khóa biểu đầu năm học 2015-2016
544/CV-GD&ĐT 27/08/2015 Công văn số 544/CV-GD&ĐT ngày ban hành 27/08/2015 việc tổ chức “ngày hội bóng đá vui” năm 2015
545/GTT-PGD&ĐT 27/08/2015 Công văn số 545/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 27/08/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
1895 /SGDĐT - GDTrH 27/08/2015 Công văn số 1895 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 27/08/2015 gửi báo cáo triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ năm học 2015-2016 
474/GTT-PGD&ĐT 26/08/2015 Công văn số 474/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 26/08/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
510/PGD&ĐT-PT 25/08/2015 Công văn số 510/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 25/08/2015 Họp đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dạy bơi cho các em học sinh tiểu học
220/QĐ-GD&ĐT 25/08/2015 Công văn số 220/QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 25/08/2015 thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban “Ngày hội bóng đá vui”  cấp huyện năm 2015
518/KH-PGDĐT 25/08/2015 Công văn số 518/KH-PGDĐT ngày ban hành 25/08/2015 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đối với Dự thảo Bộ Luật hình sự (sửa đổi)
509/PGD&ĐT-KH 24/08/2015 Công văn số 509/PGD&ĐT-KH ngày ban hành 24/08/2015 v cập nhật thông tin lên Cổng thông tin GD&ĐT để cung cấp số liệu báo cáo nhanh đầu năm học 2015-2016
1965 /SGD-ĐT-GDTrH 24/08/2015 Công văn số 1965 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 24/08/2015 đôn đốc thu nộp hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VII-2015
1981/SGDĐT-GDTrH 24/08/2015 Công văn số 1981/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 24/08/2015 Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016
512/PGD&ĐT-CSVC 24/08/2015 Công văn số 512/PGD&ĐT-CSVC ngày ban hành 24/08/2015 đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020
516/PGD&ĐT-PT 24/08/2015 Công văn số 516/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/08/2015 thực hiện chương trình “Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp” Năm học: 2015- 2016
511/PGDĐT-GDTX 24/08/2015 Công văn số 511/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 24/08/2015 tiếp tục quản lý chỉ đạo hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường Năm học 2015-2016
517 /HD-PGD&ĐT-TCCB 24/08/2015 Công văn số 517 /HD-PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 24/08/2015 Hướng dẫn công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
1987/SGD&ĐT-GDTH 21/08/2015 Công văn số 1987/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 21/08/2015 Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2015 - 2016
506/GM-PGDĐT 19/08/2015 Công văn số 506/GM-PGDĐT ngày ban hành 19/08/2015 Họp chuẩn bị “Ngày hội bóng đá vui” Tiểu học, THCS
142/GM-UBND 18/08/2015 Công văn số 142/GM-UBND ngày ban hành 18/08/2015 Họp chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục- Đào tạo
496/KH-PGDĐT 17/08/2015 Công văn số 496/KH-PGDĐT ngày ban hành 17/08/2015 thực hiện chuyên đề “Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” Năm học 2015- 2016
497/KH-PGDĐT 17/08/2015 Công văn số 497/KH-PGDĐT ngày ban hành 17/08/2015 Tổ chức Ngày hội “Nhà trường và phụ huynh với mô hình phát triển vận động, vệ sinh môi trường” trong trường mầm non, năm học 2015- 2016
495/PGD&ĐT-PT 17/08/2015 Công văn số 495/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/08/2015 Triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2015- 2016
500/KH-PGDĐT-GDTX 17/08/2015 Công văn số 500/KH-PGDĐT-GDTX ngày ban hành 17/08/2015 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2015-2016
502/PGDĐT-PT 17/08/2015 Công văn số 502/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/08/2015 Kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hoá trình độ ngôn ngữ B1, B2 cho giáo viên tiếng Anh năm 2015
503/PGDĐT-TH 17/08/2015 Công văn số 503/PGDĐT-TH ngày ban hành 17/08/2015 Hướng dẫn chuẩn bị vào năm học mới 2015 – 2016, cấp tiểu học
486/PGDĐT-PT 14/08/2015 Công văn số 486/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/08/2015 đặt mua sách tiếng Anh lớp 6 theo chương trình mới hệ 10 năm năm học 2015-2016
127/BCĐPC-MN 14/08/2015 Công văn số 127/BCĐPC-MN ngày ban hành 14/08/2015 chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra PCGDMN 5 tuổi của Bộ GD-ĐT
479/GM-PGDĐT 13/08/2015 Công văn số 479/GM-PGDĐT ngày ban hành 13/08/2015 Họp tiểu ban trọng tài và kỷ năng sống tham dự  “Ngày hội bóng đá vui” Tiểu học, THCS
485/KH-PGDĐT 13/08/2015 Công văn số 485/KH-PGDĐT ngày ban hành 13/08/2015 Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015); kỷ niệm 70 năm Ng&agrav
474/GTT-PGD&ĐT 12/08/2015 Công văn số 474/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
478/TB-GD&ĐT 12/08/2015 Công văn số 478/TB-GD&ĐT ngày ban hành 12/08/2015 TỔ CHỨC "NGÀY HỘI BÓNG ĐÁ VUI" HUYỆN PHÚ VANG NĂM 2015
480/CV-PGDĐT 12/08/2015 Công văn số 480/CV-PGDĐT ngày ban hành 12/08/2015 báo cáo số liệu tăng cường CSVC, tôn tạo cảnh quan môi trường từ tháng 6/2015 đến nay
477/GM-PGD&ĐT 11/08/2015 Công văn số 477/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 11/08/2015 Hội nghị triển khai chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
471/PGDĐT-PT 10/08/2015 Công văn số 471/PGDĐT-PT ngày ban hành 10/08/2015 lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị về dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.
473/BCĐPC-MN 10/08/2015 Công văn số 473/BCĐPC-MN ngày ban hành 10/08/2015 điều tra, huy động trẻ ra lớp đầu năm học 2015 2016
475/TB- PGDĐT 10/08/2015 Công văn số 475/TB- PGDĐT ngày ban hành 10/08/2015 Điều chỉnh thời gian học chính trị đầu năm 2015
468/PGD&ĐT- PT 07/08/2015 Công văn số 468/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 07/08/2015 Kế hoạch thời gian đầu năm học 2015-2016 
469/PGDĐT-MN 07/08/2015 Công văn số 469/PGDĐT-MN ngày ban hành 07/08/2015 hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GVMN năm học 2015 - 2016
108/CĐGD 06/08/2015 Công văn số 108/CĐGD ngày ban hành 06/08/2015 Nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Xão và tổ chức thăm viếng ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày lễ, tết  hằng năm
466 /PGD&ĐT-TCCB 05/08/2015 Công văn số 466 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 05/08/2015 xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2015-2016
458/PGD&ĐT-CNTT 04/08/2015 Công văn số 458/PGD&ĐT-CNTT ngày ban hành 04/08/2015 triển khai thực hiện công việc nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng
455 /PGDĐT-PT 03/08/2015 Công văn số 455 /PGDĐT-PT ngày ban hành 03/08/2015 thông báo học nâng chuẩn các cấp độ ngôn ngữ B1, B2, C1 cho giáo viên  tiếng Anh năm 2015
456 /PGDĐT-TCCB 03/08/2015 Công văn số 456 /PGDĐT-TCCB ngày ban hành 03/08/2015 Bồi dưỡng chính trị đầu năm học năm 2015
457 /GM-PGDĐT 03/08/2015 Công văn số 457 /GM-PGDĐT ngày ban hành 03/08/2015 Dự họp triển khai nội dung của Dự án Luxemboug 
3888/QĐ-UBND 31/07/2015 Công văn số 3888/QĐ-UBND ngày ban hành 31/07/2015 triệu tập cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
1846 / SGD&ĐT- GDTrH 31/07/2015 Công văn số 1846 / SGD&ĐT- GDTrH ngày ban hành 31/07/2015 triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi và cứu đuối - 2015     
454/PGDĐT-CV 31/07/2015 Công văn số 454/PGDĐT-CV ngày ban hành 31/07/2015 báo cáo thực trạng phong trào bóng đá trong trường học
447/PGDĐT-TH 30/07/2015 Công văn số 447/PGDĐT-TH ngày ban hành 30/07/2015 Tập huấn về phương pháp dạy học theo giáo trình I-Learn My Phonics và I-Learn Smart Start 
445/PGD&ĐT-KH 29/07/2015 Công văn số 445/PGD&ĐT-KH ngày ban hành 29/07/2015 Chuẩn bị một số nội dung vào năm học mới 2015-2016
442/GTT-PGD&ĐT 28/07/2015 Công văn số 442/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 28/07/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
443/TB-PGD&ĐT 28/07/2015 Công văn số 443/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/07/2015 chuẩn bị văn nghệ chào mừng lễ phát thưởng năm học 2014-2015
107/TB-CĐGD 28/07/2015 Công văn số 107/TB-CĐGD ngày ban hành 28/07/2015 tham gia quỹ tình nghĩa Công đoàn Giáo dục huyện
633/TC-KH 28/07/2015 Công văn số 633/TC-KH ngày ban hành 28/07/2015 thẩm tra nhu cầu thực hiện các chế độ chính sách năm 2015
215 /QĐ-PGD&ĐT 27/07/2015 Quyết định số 215 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 27/07/2015 Kiểm tra trang trí lớp học của 20 trường THCS trực thuộc. Năm học 2015-2016
106/GM-CĐGD 27/07/2015 Công văn số 106/GM-CĐGD ngày ban hành 27/07/2015 tổ chức triển khai “Ngày Pháp Luật” lần thứ hai năm 2015
441/PGDĐT-MN 27/07/2015 Công văn số 441/PGDĐT-MN ngày ban hành 27/07/2015 đăng ký mua tài liệu Bồi dường hè 2015
439/PGDĐT-VP 25/07/2015 Công văn số 439/PGDĐT-VP ngày ban hành 25/07/2015 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
440/TB-PGDĐT 25/07/2015 Công văn số 440/TB-PGDĐT ngày ban hành 25/07/2015 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2015 (Có File danh sách kèm theo)
438/PGD&ĐT-KTTC 24/07/2015 Công văn số 438/PGD&ĐT-KTTC ngày ban hành 24/07/2015 thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 1790/HD-LNGDĐT-TC
437/PGDĐT-MN 23/07/2015 Công văn số 437/PGDĐT-MN ngày ban hành 23/07/2015 tổ chức sinh hoạt chuyên môn của  bậc học mầm non đầu năm học 2015- 2016
436/KH-PGD&ĐT 23/07/2015 Công văn số 436/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 23/07/2015 tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho học sinh Tiểu học và THCS
433/PGD&ĐT-VP 22/07/2015 Công văn số 433/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 22/07/2015 thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang
434/PGDĐT-MN 22/07/2015 Công văn số 434/PGDĐT-MN ngày ban hành 22/07/2015 tham gia tập huấn quản lý tài chính Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ Mầm non
431/PGDĐT-PT 18/07/2015 Công văn số 431/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/07/2015 tham gia triển lãm, tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015
425 /TB-PGD&ĐT-PT 17/07/2015 Thông báo số 425 /TB-PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/07/2015 chuẩn bị một số nội dung vào năm học 2015 - 2016
424/PGD&ĐT-PT 17/07/2015 Công văn số 424/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/07/2015 Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2015 - 2016
428/BCĐPC-MN 17/07/2015 Công văn số 428/BCĐPC-MN ngày ban hành 17/07/2015 chuẩn bị nội dung đón Đoàn kiểm tra công tác PCGDMN 5T của Bộ GD-ĐT (có file hướng dẫn Báo cáo kèm theo)
429/PGDĐT-PT 17/07/2015 Công văn số 429/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/07/2015 nộp giấy chứng nhận trình độ ngôn ngữ theo khung trình độ chung Châu Âu g tác PCGDMN 5T của Bộ GD-ĐT
430/PGDĐT-PT 17/07/2015 Công văn số 430/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/07/2015 kế hoạch bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ ngôn ngữ B1, B2, C1 cho giáo viên tiếng Anh năm 2015
420/KH- PGD&ĐT 15/07/2015 Công văn số 420/KH- PGD&ĐT ngày ban hành 15/07/2015 xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp và an toàn”
419 /PGD&ĐT-PT 14/07/2015 Công văn số 419 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/07/2015 họp đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dạy bơi cho các em học sinh tiểu học
421/PGDĐT-MN 14/07/2015 Công văn số 421/PGDĐT-MN ngày ban hành 14/07/2015 đề nghị các đơn vị đăng ký phần mềm Giáo án điện tử.
411/PGDĐT-TĐKT 13/07/2015 Công văn số 411/PGDĐT-TĐKT ngày ban hành 13/07/2015 thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TBTT ngày 25/6/2015
412/TB-PGDĐT 13/07/2015 Công văn số 412/TB-PGDĐT ngày ban hành 13/07/2015 lập danh sách các đối tượng giáo dục ANQP năm 2015  và huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015
416/PGD&ĐT-MN 13/07/2015 Công văn số 416/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 13/07/2015 báo cáo tình hình CSVC trường học Năm học 2015- 2016
418/PGDĐT-PT 13/07/2015 Công văn số 418/PGDĐT-PT ngày ban hành 13/07/2015 tham gia tập huấn công tác Đội năm 2015
415/KH- PGD&ĐT 13/07/2015 Công văn số 415/KH- PGD&ĐT ngày ban hành 13/07/2015 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nâng cao nhận thức về môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các em học sinh Tiểu học và THCS
1718/SGDĐT- GDTrH 10/07/2015 Công văn số 1718/SGDĐT- GDTrH ngày ban hành 10/07/2015 cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp trung học cơ sở
409/KH-PGDĐT 09/07/2015 Công văn số 409/KH-PGDĐT ngày ban hành 09/07/2015 “Vui hè cùng an toàn giao thông năm 2015”
406/GM-PGDĐT 08/07/2015 Công văn số 406/GM-PGDĐT ngày ban hành 08/07/2015 Dự trực báo Hiệu trưởng Mầm non tháng 7  năm 2015 ( Bổ sung thêm nội dung mới)
404/PGDĐT-PT 07/07/2015 Công văn số 404/PGDĐT-PT ngày ban hành 07/07/2015 nhắc nhở nộp báo cáo dạy học tiếng Anh đối với lớp 6 theo Đề án ngoại ngữ năm học 2015-2016
408 /PGD&ĐT-CTĐ 07/07/2015 Công văn số 408 /PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 07/07/2015 tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biểu tượng CTĐ và 7 nguyên tắc hoạt động CTĐ
407/PGD&ĐT-VP 07/07/2015 Công văn số 407/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 07/07/2015 đảm bảo tinh hình an ninh chính trị và TTAT xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện Phú Vang
403/PGDĐT-PT 06/07/2015 Công văn số 403/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/07/2015 kế hoạch bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ ngôn ngữ B2 (bậc 4) cho giáo viên tiếng Anh năm 2015
405/PGDĐT- PT 06/07/2015 Công văn số 405/PGDĐT- PT ngày ban hành 06/07/2015 tham gia tập huấn phòng, chống bạo lực học đường
401/BCĐ-PCGD 02/07/2015 Công văn số 401/BCĐ-PCGD ngày ban hành 02/07/2015 Tiếp tục cập nhật dữ liệu PCGD-XMC năm 2014
402/PGD&ĐT-PT 02/07/2015 Công văn số 402/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 02/07/2015 nắm tình hình giáo viên tham gia Tập luyện, biểu diễn văn nghệ.
398 /PGD&ĐT- TCCB 02/07/2015 Công văn số 398 /PGD&ĐT- TCCB ngày ban hành 02/07/2015 Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
396/PGD&ĐT 30/06/2015 Công văn số 396/PGD&ĐT ngày ban hành 30/06/2015 Chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới.
389/GTT-PGD&ĐT 29/06/2015 Công văn số 389/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 29/06/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
Số: 394 /PGDĐT-MN 29/06/2015 Công văn số Số: 394 /PGDĐT-MN ngày ban hành 29/06/2015 kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn  Quốc gia 
387/PGDĐT-MN 22/06/2015 Công văn số 387/PGDĐT-MN ngày ban hành 22/06/2015 nộp hồ sơ công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích
386/PGDĐT-PT 18/06/2015 Công văn số 386/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/06/2015 triển khai Nghị định số 04/2015-CP của Chính phủ
26/VHTT 16/06/2015 Công văn số 26/VHTT ngày ban hành 16/06/2015 điều động lực lượng tham gia Ngày Hội internet tại Huyện
209/QĐ-PGD&ĐT 12/06/2015 Công văn số 209/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 12/06/2015 thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong hè 2015 các trường Mầm non, Tiểu học và THCS. 
373/PGDĐT-MN V/v chỉ đạo một số công việc trong dịp hè 2015. 10/06/2015 Công văn số 373/PGDĐT-MN V/v chỉ đạo một số công việc trong dịp hè 2015. ngày ban hành 10/06/2015
368/PGD&ĐT-TCCB 09/06/2015 Công văn số 368/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 09/06/2015 báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi dữ liệu PMIS năm 2015
365/PGDĐT-GDTX 08/06/2015 Công văn số 365/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 08/06/2015 Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý các trung tâm học tập cộng đồng
359/PGDĐT-KTKĐCLGD 04/06/2015 Công văn số 359/PGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 04/06/2015 thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Tiểu học và THCS
350/PGD&ĐT 03/06/2015 Công văn số 350/PGD&ĐT ngày ban hành 03/06/2015 phòng ngừa và đấu tranh chống các hoạt động trộm cắp và bảo vệ tài sản nhà nước tại các đơn vị trường học
347/PGDĐT-PT 02/06/2015 Công văn số 347/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/06/2015 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và ngày Môi trường Thế giới năm 2015.
348/PGDĐT-TB 02/06/2015 Công văn số 348/PGDĐT-TB ngày ban hành 02/06/2015 nộp bài dự thi “Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015” 
99/TB-CĐGD 28/05/2015 Công văn số 99/TB-CĐGD ngày ban hành 28/05/2015 Kế hoạch và chương trình tham quan học tập hè 2015
336/PGDĐT-PT 28/05/2015 Công văn số 336/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/05/2015 tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
337/TB-PGD&ĐT 28/05/2015 Công văn số 337/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/05/2015 hướng dẫn kiểm tra lại cho học sinh khối 6, 7, 8 Năm học 2014 - 2015
340/PGDĐT-TH 28/05/2015 Công văn số 340/PGDĐT-TH ngày ban hành 28/05/2015 khai thác sử dụng thư viện câu hỏi và phần mềm trực tuyến môn tiếng Anh Tiểu học 
339/PGDĐT-PT 28/05/2015 Công văn số 339/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/05/2015 thực hiện một số công việc cuối năm học 2014-2015 và trong dịp hè 2015
338/PGDĐT-PT 28/05/2015 Công văn số 338/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/05/2015 không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp
341/PGD&ĐT-PT 28/05/2015 Công văn số 341/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/05/2015 Tập huấn bơi cho học sinh tiểu học
330/PGDĐT-MN 27/05/2015 Công văn số 330/PGDĐT-MN ngày ban hành 27/05/2015 bổ sung, hoàn chỉnh Hồ sơ phổ cập GDMN 5 tuổi, năm 2015
485/KHLN-YT-GD 27/05/2015 Công văn số 485/KHLN-YT-GD ngày ban hành 27/05/2015 TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI NHÀ TRƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015
329/PGDĐT- PT 27/05/2015 Công văn số 329/PGDĐT- PT ngày ban hành 27/05/2015 tham gia cuộc thi vẽ “Bác Hồ của chúng em”  
331/PGD&ĐT-PT 27/05/2015 Công văn số 331/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/05/2015 hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 bậc Tiểu học năm học 2015-2016 và một số công tác chuyên môn cuối năm học, trong hè
333/PGDĐT- PT 27/05/2015 Công văn số 333/PGDĐT- PT ngày ban hành 27/05/2015 hướng dẫn hoạt động hè năm học 2014 – 2015
334/PGD&ĐT-PT 27/05/2015 Công văn số 334/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/05/2015 Tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý thức và mức độ an toàn khi tham gia tắm biển, bơi lội ở các khu vực sông, hồ.
335/PGDĐT-PT 27/05/2015 Công văn số 335/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/05/2015 báo cáo tình hình triển khai chương trình Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2020 
98 /GM-CĐGD 26/05/2015 Công văn số 98 /GM-CĐGD ngày ban hành 26/05/2015 Họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Phú Vang
324/PGDĐT-PT 25/05/2015 Công văn số 324/PGDĐT-PT ngày ban hành 25/05/2015 triển khai dạy học Tiếng Anh theo Đề án dạy và học ngoại ngữ ở cấp THCS  năm học 2015-2016
325/PGDĐT-TB 25/05/2015 Công văn số 325/PGDĐT-TB ngày ban hành 25/05/2015 nộp bài dự thi “Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ năm 2015”
326/PGDĐT-MN 25/05/2015 Công văn số 326/PGDĐT-MN ngày ban hành 25/05/2015 thực hiện một số công việc cuối năm học và trong dịp hè 2015.
327/PGD&ĐT-PT 25/05/2015 Công văn số 327/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 25/05/2015 triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
323/PGD&ĐT-PT 21/05/2015 Công văn số 323/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 21/05/2015 hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 bậc THCS năm học 2015-2016.
322/GM-PGDĐT 20/05/2015 Công văn số 322/GM-PGDĐT ngày ban hành 20/05/2015 Dự trực báo Hiệu trưởng Mầm non tháng 5 -2015
321/GM-PGDĐT 19/05/2015 Công văn số 321/GM-PGDĐT ngày ban hành 19/05/2015 Hội nghị Hiệu trưởng Tiểu học tháng 5-2015
320 /KH-PGDĐT 19/05/2015 Công văn số 320 /KH-PGDĐT ngày ban hành 19/05/2015 Thực hiện công việc giáo dục đào tạo từ ngày 25/5 đến 15/8/2015
30 /NV-TCCB 18/05/2015 Công văn số 30 /NV-TCCB ngày ban hành 18/05/2015 báo cáo cán bộ phụ trách công tác kế toán chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng  
75 /GM-PGDĐT 18/05/2015 Công văn số 75 /GM-PGDĐT ngày ban hành 18/05/2015 Hội nghị Hiệu trưởng THCS tháng 5-2015
318 /CĐCS-GDPV 18/05/2015 Công văn số 318 /CĐCS-GDPV ngày ban hành 18/05/2015 In ấn văn phòng phẩm và các loại    hồ sơ sổ sách.
314/PGD&ĐT-TCCB 18/05/2015 Công văn số 314/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 18/05/2015 hướng dẫn công tác thuyên chuyển năm 2015
308/TB-PGD&ĐT 15/05/2015 Công văn số 308/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 15/05/2015 chuyển lịch triệu tập cán bộ giáo viên
309/PGD&ĐT-TCCB 15/05/2015 Công văn số 309/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 15/05/2015 hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trường học  năm học 2014-2015
444 KHLN-YT-GD 14/05/2015 Công văn số 444 KHLN-YT-GD ngày ban hành 14/05/2015 kiểm tra việc triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện năm 2015
97/ CĐGD 14/05/2015 Công văn số 97/ CĐGD ngày ban hành 14/05/2015 Hướng dẫn chấm điểm CĐCS vững mạnh và Tổ Công đoàn vững mạnh năm học 2014-2015
307 /PGDĐT-TCCB 14/05/2015 Công văn số 307 /PGDĐT-TCCB ngày ban hành 14/05/2015 đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo chuẩn nghề nghiệp
305/PGDĐT-TCCB 14/05/2015 Công văn số 305/PGDĐT-TCCB ngày ban hành 14/05/2015 tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
306 /GDĐT-TCCB 14/05/2015 Công văn số 306 /GDĐT-TCCB ngày ban hành 14/05/2015 hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuẩn phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.    
1153 /SGDĐT - KTKĐ 14/05/2015 Công văn số 1153 /SGDĐT - KTKĐ ngày ban hành 14/05/2015 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016
303 /PGDĐT-KĐCL 13/05/2015 Công văn số 303 /PGDĐT-KĐCL ngày ban hành 13/05/2015 tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
304 /GTT-PGD&ĐT 13/05/2015 Công văn số 304 /GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 13/05/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
1132/SGD&ĐT-KHTC 13/05/2015 Công văn số 1132/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 13/05/2015 cử giáo viên tham gia tập huấn khai thác Bảng trắng tương tác, khóa nâng cao
290/PGDĐT-TH 11/05/2015 Công văn số 290/PGDĐT-TH ngày ban hành 11/05/2015 đăng ký giáo trình tiếng Anh ở cấp Tiểu học  năm học 2015-2016
284/PGDĐT- PT 11/05/2015 Công văn số 284/PGDĐT- PT ngày ban hành 11/05/2015 Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho học sinh Tiểu học.
294/PGDĐT-PT 11/05/2015 Công văn số 294/PGDĐT-PT ngày ban hành 11/05/2015 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2014-2015
297 /PGDĐT- TB 11/05/2015 Công văn số 297 /PGDĐT- TB ngày ban hành 11/05/2015 nhắc nhở các đơn vị nộp bài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015
299/PGD&ĐT 11/05/2015 Công văn số 299/PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2015 phòng ngừa và đấu tranh chống lại các hoạt động trộm cắp Tài sản tại các cơ quan nhà nước
300/PGD&ĐT 11/05/2015 Công văn số 300/PGD&ĐT ngày ban hành 11/05/2015 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015
302/PGDĐT-MN 10/05/2015 Công văn số 302/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/05/2015 tham dự tập huấn chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng năm 2015
289 /PGDĐT-PT 09/05/2015 Công văn số 289 /PGDĐT-PT ngày ban hành 09/05/2015 Hướng dẫn thực hiện công văn số 276/PGD&ĐT kiểm tra định kỳ đối với lớp 5 cuối năm học 2014-2015
24/GM- LĐLĐ 09/05/2015 Công văn số 24/GM- LĐLĐ ngày ban hành 09/05/2015 tổ chức triển khai “Ngày Pháp Luật” lần thứ nhất năm 2015
301 /GM-PGD&ĐT 09/05/2015 Công văn số 301 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 09/05/2015 tổng kết việc thực hiện TT 30 về đánh giá học sinh tiểu học năm học 2014-2015
92/CĐGD 08/05/2015 Công văn số 92/CĐGD ngày ban hành 08/05/2015 báo cáo số liệu hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và tại đơn vị CĐCS năm học 2014 - 2015
285/PGD&ĐT-THKH 08/05/2015 Công văn số 285/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 08/05/2015 cập nhật và báo cáo thống kê số liệu cuối năm học 2014-2015
288/PGDĐT-GDTX 08/05/2015 Công văn số 288/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 08/05/2015 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả    BDTX giáo viên năm học 2014-2015.
94 /CĐGD 08/05/2015 Công văn số 94 /CĐGD ngày ban hành 08/05/2015 tổ chức Liên hoan “Giai điệu tháng 5” năm 2015
75/GM-UBND 08/05/2015 Công văn số 75/GM-UBND ngày ban hành 08/05/2015 Tham dự Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện
174 - CV/HĐĐ 07/05/2015 Công văn số 174 - CV/HĐĐ ngày ban hành 07/05/2015 tổ chức sinh hoạt, hát về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”
171 /HĐĐ 06/05/2015 Công văn số 171 /HĐĐ ngày ban hành 06/05/2015 đề nghị các đơn vị báo cáo số lượng ủng hộ xây dựng tủ sách học đường năm học 2014 -2015 
179/UBND-GD 06/05/2015 Công văn số 179/UBND-GD ngày ban hành 06/05/2015 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015
174 - CV/ĐTN 06/05/2015 Công văn số 174 - CV/ĐTN ngày ban hành 06/05/2015 tham gia Hội thi thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXI – năm 2015
72 /GM-PGDĐT 05/05/2015 Công văn số 72 /GM-PGDĐT ngày ban hành 05/05/2015 Họp rà soát công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015
276/PGDĐT-PT 05/05/2015 Công văn số 276/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/05/2015 Hướng dẫn điều chỉnh kiểm tra định kỳ cuối năm học 2014-2015
26/NV-VTLT 05/05/2015 Công văn số 26/NV-VTLT ngày ban hành 05/05/2015 đăng ký các lớp bồi dưỡng, tập huấn về văn thư, lưu trữ
275/PGD&ĐT-PT 05/05/2015 Công văn số 275/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 05/05/2015 Hướng dẫn thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014
89 /KH-CĐGD 04/05/2015 Công văn số 89 /KH-CĐGD ngày ban hành 04/05/2015 Triển khai các hoạt động “Tháng công nhân”
89 /KH-CĐGD 04/05/2015 Công văn số 89 /KH-CĐGD ngày ban hành 04/05/2015 Triển khai các hoạt động “Tháng công nhân”
272/PGD&ĐT 04/05/2015 Công văn số 272/PGD&ĐT ngày ban hành 04/05/2015 tổ chức coi, chấm bài kiểm tra cuối năm và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 năm học 2014-2015
274/PGD&ĐT-PT 04/05/2015 Công văn số 274/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 04/05/2015 Lịch kiểm tra định kỳ học kỳ 2 và các biểu mẫu cuối năm học 2014-2015
258/PGDĐT-TH 27/04/2015 Công văn số 258/PGDĐT-TH ngày ban hành 27/04/2015 chuẩn bị triển khai dạy học tiếng Anh ở cấp Tiểu học  năm học 2015-2016
266/PGDĐT-PT 27/04/2015 Công văn số 266/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/04/2015 chuẩn bị các điều kiện về công tác PCGDMN 5 tuổi, năm 2015 để đón đoàn kiểm tra cấp tỉnh.
267/SGDĐT-VP 27/04/2015 Công văn số 267/SGDĐT-VP ngày ban hành 27/04/2015 thông báo thay đổi lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
268 /PGD&ĐT-TCCB 27/04/2015 Công văn số 268 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 27/04/2015 báo cáo chất lượng đội ngũ    CBQL-GV-NV năm học 2014-2015
269/PGDĐT-PT 27/04/2015 Công văn số 269/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/04/2015 tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT năm 2015
263/GTT-PGD&ĐT 24/04/2015 Công văn số 263/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 24/04/2015 rà soát hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi 
259/PGDĐT-MN 23/04/2015 Công văn số 259/PGDĐT-MN ngày ban hành 23/04/2015 Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Thông tư 13/2010/TT- BGDĐT
262/PGDĐT-PT 23/04/2015 Công văn số 262/PGDĐT-PT ngày ban hành 23/04/2015 khám, chữa răng, miệng miễn phí một số trường Tiểu học.
260/PGDĐT- CTĐ 22/04/2015 Công văn số 260/PGDĐT- CTĐ ngày ban hành 22/04/2015 tổ chức HMTN năm 2015
261/PGD&ĐT-TV 22/04/2015 Công văn số 261/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 22/04/2015 lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miềnNam30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
253/PGDĐT-PT 22/04/2015 Công văn số 253/PGDĐT-PT ngày ban hành 22/04/2015 hướng dẫn thời gian kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 (chương trình 7 năm) năm học 2014-2015
248/TB-PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 248/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 lịch tập luyện chương trình văn nghệ
256/GTT-PGD&ĐT 21/04/2015 Công văn số 256/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 21/04/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
257/PGD&ĐT-KĐTK 21/04/2015 Công văn số 257/PGD&ĐT-KĐTK ngày ban hành 21/04/2015 kiểm tra thi đua cuối năm học 2014-2015
253/PGDĐT-PT 21/04/2015 Công văn số 253/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/04/2015 hướng dẫn thời gian kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 (chương trình 7 năm) năm học 2014-2015
983/QĐ-SGDĐT 21/04/2015 Công văn số 983/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 21/04/2015 Công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS      năm học 2014 - 2015.
249/GTT-PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 249/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 tập luyện chương trình văn nghệ
66/GM-UBND 20/04/2015 Công văn số 66/GM-UBND ngày ban hành 20/04/2015 Họp rà soát các trường đạt chuẩn Quốc gia, sắp đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện
250/GM-PGDĐT-PT 20/04/2015 Công văn số 250/GM-PGDĐT-PT ngày ban hành 20/04/2015 Dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra công nhận trường THCS của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
251/TB-PGD&ĐT-PT 20/04/2015 Công văn số 251/TB-PGD&ĐT-PT ngày ban hành 20/04/2015 thay đổi thời gian xét Tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015
252/TB-PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 252/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 nhận hồ sơ giải ĐKTT THCS cấp huyện năm học 2014 - 2015
254/TB-PGD&ĐT 20/04/2015 Công văn số 254/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 20/04/2015 Báo cáo, thống kê cuối năm và Chương trình Quản lý thống kê số liệu Cổng thông tin điện tử tỉnh TT-Huế  Năm học 2014-2015
255/PGD&ĐT-PT 20/04/2015 Công văn số 255/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 20/04/2015 tham gia tập huấn phương pháp dạy học chủ đề “Giảm thiểu rủi ro thiên tai”.
265/PGD&ĐT-TV 17/04/2015 Công văn số 265/PGD&ĐT-TV ngày ban hành 17/04/2015 Điều chỉnh lịch nghỉ Lễ Giổ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miềnNam30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
99/QĐ-PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 99/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 thành lập Đoàn thanh tra Kỳ thi học sinh giỏi Huyện: các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh lớp 8 và môn MTCT lớp 7, 8  Năm học 2014 - 2015
100/QĐ-PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 100/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện  các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh lớp 8 và môn MTCT lớp 7, 8 – Năm học 2014 - 2015
101/QĐ-PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 101/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện  các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh lớp 8 và môn MTCT lớp 7, 8 – Năm học 2014 - 2015
102/QĐ-PGD&ĐT 16/04/2015 Công văn số 102/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/04/2015 thành lập Hội đồng Chấm thi Học sinh giỏi Huyện các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh lớp 8 và môn MTCT lớp 7, 8 – Năm học 2014 - 2015
244/PGD&ĐT-MN 16/04/2015 Công văn số 244/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 16/04/2015 tập huấn giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non.
233/PGDĐT-MN 14/04/2015 Công văn số 233/PGDĐT-MN ngày ban hành 14/04/2015 tiếp tục thực hiện công tác PCGDMN 5 tuổi, năm 2015
234/PGDĐT-PT 14/04/2015 Công văn số 234/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/04/2015 Hội thảo về TT30/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
235/PGDĐT-TH 14/04/2015 Công văn số 235/PGDĐT-TH ngày ban hành 14/04/2015 tập huấn kĩ năng giao tiếp tiếng Anh
236/PGDĐT-PT 14/04/2015 Công văn số 236/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/04/2015 hướng dẫn tổ chức  kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 6 (chương trình 7 năm) năm học 2014-2015
237/PGDĐT-CSVC 14/04/2015 Công văn số 237/PGDĐT-CSVC ngày ban hành 14/04/2015 tiêu hủy hóa chất phục vụ dạy học hết hạn sử dụng.
238/PGDĐT-PT 14/04/2015 Công văn số 238/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/04/2015 Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015
230 /PGD&ĐT-TCCB 13/04/2015 Công văn số 230 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 13/04/2015 xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2015-2016
231/PGDĐT-MN 13/04/2015 Công văn số 231/PGDĐT-MN ngày ban hành 13/04/2015 Hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Thông tư số 13/2010/TT - BGDĐT
88 /CĐGD 13/04/2015 Công văn số 88 /CĐGD ngày ban hành 13/04/2015 vận động cán bộ, CNVC-LĐ ủng hộ kinh phí xây dựng khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma
232/PGDĐT-PT 13/04/2015 Công văn số 232/PGDĐT-PT ngày ban hành 13/04/2015 tham gia lớp tập huấn Nha học đường năm học 2014- 2015
87 /NQ-CĐGD 10/04/2015 Công văn số 87 /NQ-CĐGD ngày ban hành 10/04/2015 NGHỊ QUYẾT  Hoạt động Công đoàn Giáo dục Qúy II - Năm 2015
228/PGD&ĐT-TH 10/04/2015 Công văn số 228/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 10/04/2015 Đăng kí tài liệu Giáo dục địa phương và vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề
224/PGD&ĐT 09/04/2015 Công văn số 224/PGD&ĐT ngày ban hành 09/04/2015 Nhập dữ liệu Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi( Yêu cầu các trường MN, Tiểu học và THCS trực thuộc kiểm tra danh sách để thông báo)
218/GM-PGD&ĐT 08/04/2015 Công văn số 218/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/04/2015 mời họp về công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường
846/QĐ-SGDĐT 07/04/2015 Công văn số 846/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 07/04/2015 thành lập Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2014-2015
217/GM-PGD&ĐT 07/04/2015 Công văn số 217/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 07/04/2015 mời họp về công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong nhà trường.
216/PGD&ĐT-PT 07/04/2015 Công văn số 216/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/04/2015 Họp khởi động dự án biết bơi để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
825 /SGDĐT-GDTrH 07/04/2015 Công văn số 825 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 07/04/2015 Tổ chức thi giải Toán qua Internet cấp quốc gia năm học 2014-2015
75/QĐ-PGD&ĐT 07/04/2015 Công văn số 75/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/04/2015 thành lập Ban Trọng tài giải Bơi lội THCS cấp Huyện Năm học 2014-2015  
209/TĐKT- PGD&ĐT 06/04/2015 Công văn số 209/TĐKT- PGD&ĐT ngày ban hành 06/04/2015 triển khai công tác thi đua cuối năm học 2014-2015
86 /GM-CĐGD 06/04/2015 Công văn số 86 /GM-CĐGD ngày ban hành 06/04/2015 Họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Phú Vang
180/PGD&ĐT-KTTC 06/04/2015 Công văn số 180/PGD&ĐT-KTTC ngày ban hành 06/04/2015 Thẩm định hồ sơ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi; cấp bù tiền miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; chế độ đối với học sinh khuyết tật.
210/GM-PGDĐT 06/04/2015 Công văn số 210/GM-PGDĐT ngày ban hành 06/04/2015 Họp Cán bộ quản lý và Giáo viên Tổng phụ trách Đội Khối Tiểu học, THCS tháng 4 -2015 (Có điều chỉnh thời gian)
211/GM-PGDĐT 06/04/2015 Công văn số 211/GM-PGDĐT ngày ban hành 06/04/2015 Dự họp nhân viên Kế toán trường Mầm non 
774 /QĐ-GD&ĐT 03/04/2015 Công văn số 774 /QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 03/04/2015 thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS;  năm học 2014-2015
554 /TB-SGDĐT 02/04/2015 Công văn số 554 /TB-SGDĐT ngày ban hành 02/04/2015 Phương án tuyển sinh trung học năm học 2015-2016
201/PGDĐT-PT 01/04/2015 Công văn số 201/PGDĐT-PT ngày ban hành 01/04/2015 tham gia tập huấn bộ tài liệu “Giáo dục chăm sóc và bảo vệ môi trường
190/GM-PGDĐT 31/03/2015 Công văn số 190/GM-PGDĐT ngày ban hành 31/03/2015 Dự trực báo Hiệu trưởng Mầm non tháng 4 -2015
191/GM-PGDĐT 31/03/2015 Công văn số 191/GM-PGDĐT ngày ban hành 31/03/2015 Hội nghị Hiệu trưởng Tiểu học tháng 4-2015
189/PGDĐT- PT 31/03/2015 Công văn số 189/PGDĐT- PT ngày ban hành 31/03/2015 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
192 /PGD&ĐT- TCCB 31/03/2015 Công văn số 192 /PGD&ĐT- TCCB ngày ban hành 31/03/2015 Hướng dẫn chế độ PCTNNG năm 2015, báo cáo danh sách CBGVNV nghỉ hưu trong  năm 2016
193/KH-PGDĐT 31/03/2015 Công văn số 193/KH-PGDĐT ngày ban hành 31/03/2015 Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Phú Vang năm 2015
195/PGD&ĐT-PT 31/03/2015 Công văn số 195/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 31/03/2015 tham gia tập huấn phương pháp dạy bơi – dự án Biết bơi để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
196/PGDĐT- PT 31/03/2015 Công văn số 196/PGDĐT- PT ngày ban hành 31/03/2015 tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, học viên năm 2015
197/PGDĐT- PT 31/03/2015 Công văn số 197/PGDĐT- PT ngày ban hành 31/03/2015 hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các trường tiểu học.
198/PGDĐT- PT 31/03/2015 Công văn số 198/PGDĐT- PT ngày ban hành 31/03/2015 tăng cường giáo dục học sinh nâng cao ý thức tổ chức, kỉ luật trong nhà trường.
199/PGDĐT- PT 31/03/2015 Công văn số 199/PGDĐT- PT ngày ban hành 31/03/2015 tham gia chương trình Chinh phục Vietnam’s Brainiest Kid 2015 – 2016
200/PGDĐT - PT 31/03/2015 Công văn số 200/PGDĐT - PT ngày ban hành 31/03/2015 kế hoạch thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc và kết quả thi IOE cấp tỉnh năm học 2014-2015
187/GM-PGDĐT-PT 30/03/2015 Công văn số 187/GM-PGDĐT-PT ngày ban hành 30/03/2015  Hội nghị Hiệu trưởng THCS tháng 3-2015
85/TB-CĐGDPV 30/03/2015 Công văn số 85/TB-CĐGDPV ngày ban hành 30/03/2015 tham gia quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2015
185/PGDĐT-PT 27/03/2015 Công văn số 185/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/03/2015  kế hoạch thi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh (vòng chung kết) năm học 2014-2015
184/PGDĐT-MN 27/03/2015 Công văn số 184/PGDĐT-MN ngày ban hành 27/03/2015 quy định hồ sơ chuyên môn và  lưu trữ HSSS trong trường Mầm non
182 /PGD&ĐT-KĐCL 26/03/2015 Công văn số 182 /PGD&ĐT-KĐCL ngày ban hành 26/03/2015 sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
183/PGDĐT-MN 26/03/2015 Công văn số 183/PGDĐT-MN ngày ban hành 26/03/2015 tập huấn giáo dục phát triển vận động trong trường mầm non
59/QĐ-PGD&ĐT 26/03/2015 Công văn số 59/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2015 thành lập Ban Tổ chức giải ĐKTT THCS cấp Huyện Năm học 2014-2015
60/QĐ-PGD&ĐT 26/03/2015 Công văn số 60/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2015 thành lập Ban Tổ chức giải Bóng đá Nữ THCS, Nam TH cấp Huyện  Năm học 2014-2015
61/QĐ-PGD&ĐT 26/03/2015 Công văn số 61/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2015 thành lập Ban Trọng tài giải ĐKTT THCS cấp Huyện Năm học 2014-2015
62/QĐ-PGD&ĐT 26/03/2015 Công văn số 62/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 26/03/2015 thành lập Ban Trọng tài giải Bóng đá Nữ THCS, Nam TH cấp Huyện Năm học 2014-2015
176/PGDĐT-PT 24/03/2015 Công văn số 176/PGDĐT-PT ngày ban hành 24/03/2015 Hướng dẫn công nhận trường TH đạt chuẩn quốc gia
177/PGDĐT-PT 24/03/2015 Công văn số 177/PGDĐT-PT ngày ban hành 24/03/2015 Hướng dẫn thạm gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2015.
178/TB-PGDĐT-PT 24/03/2015 Công văn số 178/TB-PGDĐT-PT ngày ban hành 24/03/2015 thi học sinh giỏi môn: Ngữ Văn, Toán, Vật lý , Hóa, Anh Văn 8 và MTCT 7,8  Năm học 2014 – 2015 
172/PGD&ĐT-PT 20/03/2015 Công văn số 172/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 20/03/2015 tổ chức các  hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới  năm 2015
173/PGDĐT-CNTT 20/03/2015 Công văn số 173/PGDĐT-CNTT ngày ban hành 20/03/2015 nhắc nhở các trường mầm non cập nhật thông tin lên website của trường
170/GTT-PGD&ĐT 19/03/2015 Công văn số 170/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 19/03/2015 tham gia Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Phú Vang
171/PGDĐT-CĐGD 19/03/2015 Công văn số 171/PGDĐT-CĐGD ngày ban hành 19/03/2015 thực hiện công tác thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2015
12 - TB/HĐĐ 18/03/2015 Công văn số 12 - TB/HĐĐ ngày ban hành 18/03/2015 thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi “Nghi thức và Chỉ huy Đội giỏi” làn thứ II - năm 2015
166/PGDĐT-PT 17/03/2015 Công văn số 166/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/03/2015 thông báo kế hoạch khảo sát giáo viên tiếng Anh năm 2015
164/PGDĐT-PT-TH 16/03/2015 Công văn số 164/PGDĐT-PT-TH ngày ban hành 16/03/2015 Học sinh nghỉ tuần giữa học kỳ 2 năm học 2014-2015 cấp Tiểu học
165/PGDĐT-PT 16/03/2015 Công văn số 165/PGDĐT-PT ngày ban hành 16/03/2015 Giáo viên dự thi dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2014-2015 cấp Tiểu học
147/PGDĐT-PT 12/03/2015 Công văn số 147/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/03/2015 ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN PHÚ VANG NĂM  2015
146/PGDĐT -MN 12/03/2015 Công văn số 146/PGDĐT -MN ngày ban hành 12/03/2015 Đăng ký mua tài liệu Chuyên đề Giáo dục Phát triển vận động
09/KH-TTYTHĐ 11/03/2015 Công văn số 09/KH-TTYTHĐ ngày ban hành 11/03/2015  kế hoạch tổ chức tập huấn YTTH năm 2015 cho khối Mầm non, Trung học và GDTX.   
144/PGDĐT-PT 11/03/2015 Công văn số 144/PGDĐT-PT ngày ban hành 11/03/2015 tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2015).
145/KH-PGDĐT 11/03/2015 Công văn số 145/KH-PGDĐT ngày ban hành 11/03/2015 Cải cách hành chính năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
190 /KHLN-YT-GD 11/03/2015 Công văn số 190 /KHLN-YT-GD ngày ban hành 11/03/2015 Kiểm tra việc triển khai công tác chủ động phòng chống dịch bệnh và đảm bảo VSATTP tại các trường Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn huyện năm 2015
137/PGDĐT-MN 10/03/2015 Công văn số 137/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/03/2015 kiểm tra các điều kiện về công tác PCGDMN 5 tuổi, năm 2015
140 /PGD&ĐT-TCCB 10/03/2015 Công văn số 140 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/03/2015 bổ nhiệm lại cán bộ quản lý năm 2015
142 /PGDĐT-PT 10/03/2015 Công văn số 142 /PGDĐT-PT ngày ban hành 10/03/2015 v Nhận mã đề thi giải Toán qua Internet cấp huyện, năm học 2014-2015
143 /PGDĐT-PT 10/03/2015 Công văn số 143 /PGDĐT-PT ngày ban hành 10/03/2015 Thi chọn học sinh giỏi lớp 9  THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015
129/TB-PGDĐT 09/03/2015 Công văn số 129/TB-PGDĐT ngày ban hành 09/03/2015 kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục mầm non 5 tuổi, năm 2015
135/PGDĐT-MN 09/03/2015 Công văn số 135/PGDĐT-MN ngày ban hành 09/03/2015 tham gia triển lãm thiết bị, đồ dùng đồ chơi tự làm cho lớp 5 tuổi cấp tỉnh năm học 2014-2015
136/PGDĐT-TH 09/03/2015 Công văn số 136/PGDĐT-TH ngày ban hành 09/03/2015 thông báo kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh đợt 1 năm 2015 
131 /GM-PGD-ĐT 09/03/2015 Công văn số 131 /GM-PGD-ĐT ngày ban hành 09/03/2015 Dự Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn huyện
39/GM-UBND 05/03/2015 Công văn số 39/GM-UBND ngày ban hành 05/03/2015 Dự họp về công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2015
125/TB-PGDĐT 05/03/2015 Công văn số 125/TB-PGDĐT ngày ban hành 05/03/2015 hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ ngày
126/BCĐ-PCGD 05/03/2015 Công văn số 126/BCĐ-PCGD ngày ban hành 05/03/2015 Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2015
124 /PGD&ĐT-TCCB 04/03/2015 Công văn số 124 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 04/03/2015 nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2015 đối với cán bộ, công chức, viên chức
121/TB-PGDĐT 03/03/2015 Công văn số 121/TB-PGDĐT ngày ban hành 03/03/2015 nộp bài dự thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Bộ
122/TB-PGDĐT 03/03/2015 Công văn số 122/TB-PGDĐT ngày ban hành 03/03/2015 tham gia Giải Việt dã huyện Phú Vang năm 2015
120 /GM -PGD&ĐT 02/03/2015 Công văn số 120 /GM -PGD&ĐT ngày ban hành 02/03/2015 Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở đã đạt chuẩn quốc gia quá hạn; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 201
42 /KH-ĐTN-PGDĐT 27/02/2015 Công văn số 42 /KH-ĐTN-PGDĐT ngày ban hành 27/02/2015 Tổ chức Hội thi Nghi thức và chỉ huy Đội giỏi  huyện Phú Vang lần thứ II - năm 2015
43/KH-ĐTN-PGDĐT 27/02/2015 Công văn số 43/KH-ĐTN-PGDĐT ngày ban hành 27/02/2015 Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Lần thứ II năm 2015
108/PGDĐT-MN 27/02/2015 Công văn số 108/PGDĐT-MN ngày ban hành 27/02/2015 đón đoàn Kiểm tra tiến độ thực hiện công tác PCGDMNT5T
110/PGDĐT-TCCB 27/02/2015 Công văn số 110/PGDĐT-TCCB ngày ban hành 27/02/2015 báo cáo tình hình sử dụng biên chế và số lượng phó hiệu trưởng
116/PGD&ĐT-PT 27/02/2015 Công văn số 116/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/02/2015 tham gia thi vẽ tranh bằng máy vi tính bậc Tiểu học cấp tỉnh  Năm học 2014-2015
113/PGDĐT-MN 27/02/2015 Công văn số 113/PGDĐT-MN ngày ban hành 27/02/2015 chuẩn bị hồ sơ, nội dung để đón đoàn kiểm tra PCGDMNTENT cấp tỉnh
117/PGDĐT-PT 27/02/2015 Công văn số 117/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/02/2015 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cấp huyện, năm học 2014-2015
118/PGDĐT-PT 27/02/2015 Công văn số 118/PGDĐT-PT ngày ban hành 27/02/2015 hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
60/UBND-TTr 27/02/2015 Công văn số 60/UBND-TTr ngày ban hành 27/02/2015 đôn đốc thực hiện báo cáo người kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
106/PGD&ĐT-PT 26/02/2015 Công văn số 106/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/02/2015 lịch thi, danh sách phòng thi Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính bậc Tiểu học cấp huyện  Năm học 2014-2015
107/PGDĐT-GDTX 26/02/2015 Công văn số 107/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 26/02/2015 Hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT tại trung tâm HTCĐ
109/PGDĐT-MN 26/02/2015 Công văn số 109/PGDĐT-MN ngày ban hành 26/02/2015 tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên bậc học Mầm non, năm học 2014-2015
111/PGDĐT-PT 26/02/2015 Công văn số 111/PGDĐT-PT ngày ban hành 26/02/2015 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015
98 /PGD&ĐT- KHTH 25/02/2015 Công văn số 98 /PGD&ĐT- KHTH ngày ban hành 25/02/2015 cung cấp số liệu thực hiện Xây dựng bảng đồ quy hoạch
105/PGDĐT-MN 25/02/2015 Công văn số 105/PGDĐT-MN ngày ban hành 25/02/2015 thống nhất sử dụng các loại hồ sơ của bậc học Mầm non
103/PGD&ĐT-CNTT 24/02/2015 Công văn số 103/PGD&ĐT-CNTT ngày ban hành 24/02/2015 nhắc nhỡ việc  cung cấp thông tin lên website của các trường
104/PGDĐT-CSVC 24/02/2015 Công văn số 104/PGDĐT-CSVC ngày ban hành 24/02/2015 hướng dẫn về việc lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
396/ SGDĐT- GDTrH 18/02/2015 Công văn số 396/ SGDĐT- GDTrH ngày ban hành 18/02/2015 ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNGTỈNH THỪA THIÊN HUẾ  NĂM  2015
10/QĐ-PGD&ĐT 14/02/2015 Công văn số 10/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/02/2015 thành lập Ban giám khảo chấm thi Giáo viên dạy giỏi khối THCS cấp huyện các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Anh văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tin, Mỹ thuật, Âm nhạc
95/TB-PGD&ĐT 14/02/2015 Công văn số 95/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/02/2015 Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn huyện
99/PGDĐT-PT 14/02/2015 Công văn số 99/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/02/2015 Cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
85 /PGD&ĐT-TCCB 10/02/2015 Công văn số 85 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/02/2015 bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015
89/PGD&ĐT-PT 10/02/2015 Công văn số 89/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/02/2015 báo cáo tình hình triển khai chương trình Tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 
82 /PGD&ĐT-PT 09/02/2015 Công văn số 82 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/02/2015 tổ chức Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính bậc Tiểu học cấp huyện  Năm học 2014-2015
84/TB-PGD&ĐT 09/02/2015 Công văn số 84/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 09/02/2015 báo cáo học sinh giảm sau Tết âm lịch 2015
79/GM- PGDĐT ( Có thay đổi ngày trực báo ) 06/02/2015 Công văn số 79/GM- PGDĐT ( Có thay đổi ngày trực báo ) ngày ban hành 06/02/2015 Trực báo Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
81/TB-PGDĐT-PT 06/02/2015 Công văn số 81/TB-PGDĐT-PT ngày ban hành 06/02/2015 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS năm học 2014 - 2015
78/GTT-PGD&ĐT 05/02/2015 Công văn số 78/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 05/02/2015 tập luyện chương trình văn nghệ gặp mặt Bí thư các ban ngành, chương trình Mừng Đảng Mừng Xuân
80/PGDĐT-PT 05/02/2015 Công văn số 80/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/02/2015 phúc tra các trường TH và THCS đã hết giai đoạn đạt chuẩn quốc gia
61/PGD&ĐT-VP 04/02/2015 Công văn số 61/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 04/02/2015 tăng cường công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Ất Mùi, Đại hội Đảng các cấp
60/PGD&ĐT-VP 04/02/2015 Công văn số 60/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 04/02/2015 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi (2015)
75 /PGDĐT-TCCB 04/02/2015 Công văn số 75 /PGDĐT-TCCB ngày ban hành 04/02/2015 hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng trong nhà trường
23/KH-UBND 03/02/2015 Công văn số 23/KH-UBND ngày ban hành 03/02/2015 Ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện
06/QĐ- PGDĐT 03/02/2015 Công văn số 06/QĐ- PGDĐT ngày ban hành 03/02/2015 thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, năm 2015
72/GM- PGDĐT 03/02/2015 Công văn số 72/GM- PGDĐT ngày ban hành 03/02/2015 Dự tổng kết trao giải triển lãm “Vở sạch - Chữ đẹp” bậc Tiểu học cấp huyện Năm học 2014-2015
69/PGD&ĐT-PT 02/02/2015 Công văn số 69/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 02/02/2015 Tham gia cuộc thi Vẽ tranh bảo vệ động vật hoang dã.
70/PGDĐT-PT 02/02/2015 Công văn số 70/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/02/2015 Khám răng miệng miễn phí
22/KH-UBND 02/02/2015 Công văn số 22/KH-UBND ngày ban hành 02/02/2015 Thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020
02/GM-DA 02/02/2015 Công văn số 02/GM-DA ngày ban hành 02/02/2015 tham gia nhận bóng siêu bền cho các trường Tiểu học, THCS
66/PGD-ĐT-MN 30/01/2015 Công văn số 66/PGD-ĐT-MN ngày ban hành 30/01/2015 Huy động cộng đồng tham gia xây dựng hàng rào khuôn viên trường học an toàn cho trẻ
04/QĐ-PGD&ĐT 29/01/2015 Công văn số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 29/01/2015 thành lập Ban tổ chức triển lãm vở sạch – chữ đẹp bậc Tiểu học huyện Phú Vang - Năm học 2014-2015
83/CĐGD 29/01/2015 Công văn số 83/CĐGD ngày ban hành 29/01/2015 Vận động đoàn viên-CNVCLĐ đóng góp kinh phí tổ chức “Tết vì người nghèo”
65/GTT-PGD&ĐT 29/01/2015 Công văn số 65/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 29/01/2015 tập luyện chương trình văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
59/PGD&ĐT-VP 28/01/2015 Công văn số 59/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 28/01/2015 Thu thập thông tin về Đức Vua Rama 7 – Thái Lan trong chuyến viếng thăm Việt Nam 4/1930
62/PGDĐT-VP 28/01/2015 Công văn số 62/PGDĐT-VP ngày ban hành 28/01/2015 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015
57/PGDĐT 27/01/2015 Công văn số 57/PGDĐT ngày ban hành 27/01/2015 triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC của UBND tỉnh năm 2015
01 /GM-PGD&ĐT 26/01/2015 Công văn số 01 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 26/01/2015 Tham dự đánh giá hoạt động năm 2014 và lập kế hoạch năm 2015
53/GM-PGDĐT-PT 26/01/2015 Công văn số 53/GM-PGDĐT-PT ngày ban hành 26/01/2015  Hội nghị Hiệu trưởng Mầm non tháng 1-2015
82/CĐGD 26/01/2015 Công văn số 82/CĐGD ngày ban hành 26/01/2015 phát động phong trào trồng cây trong công nhân viên chức lao động
54/PGDĐT-MN 26/01/2015 Công văn số 54/PGDĐT-MN ngày ban hành 26/01/2015 Tập huấn công tác lưu trữ của nhân viên Văn thư trường mầm non
78/NQ-CĐGD 26/01/2015 Công văn số 78/NQ-CĐGD ngày ban hành 26/01/2015 NGHỊ QUYẾT Công đoàn Giáo dục huyện Phú Vang – Quý I năm 2015
10/KH-UBND 26/01/2015 Công văn số 10/KH-UBND ngày ban hành 26/01/2015 Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi - Năm 2015
56/PGDĐT- CSVC 26/01/2015 Báo cáo số 56/PGDĐT- CSVC ngày ban hành 26/01/2015 đăng ký  danh mục đầu tư phục vụ lập Đề án KCH trường lớp học giai đoạn 2015-2020 theo QĐ số 1625/QĐ-TTg của TTCP
51/PGDĐT-CTĐ 23/01/2015 Công văn số 51/PGDĐT-CTĐ ngày ban hành 23/01/2015 Hướng dẫn Xây dựng phòng truyền thống và Hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
52/PGD&ĐT-MN 23/01/2015 Công văn số 52/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 23/01/2015 rà soát các điều kiện, hoàn chỉnh hồ sơ công tác PCGDMNNT, năm 2015
44/PGDĐT-BPPT 22/01/2015 Công văn số 44/PGDĐT-BPPT ngày ban hành 22/01/2015 tham dự Tổng kết Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh, năm học 2014 - 2015
46/PGDĐT-BPPT 22/01/2015 Công văn số 46/PGDĐT-BPPT ngày ban hành 22/01/2015 triển khai thực hiện chuyên mục “Cùng em đến trường”
47/PGDĐT-BPPT 22/01/2015 Công văn số 47/PGDĐT-BPPT ngày ban hành 22/01/2015 kế hoạch triển khai truyền thông giáo dục SKSS-VTN trong trường học
48/PGDĐT-PT 22/01/2015 Công văn số 48/PGDĐT-PT ngày ban hành 22/01/2015 thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh và công tác quốc phòng năm 2015
49/PGD&ĐT-PT 22/01/2015 Công văn số 49/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 22/01/2015 Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc Tiểu học năm học 2014 - 2015
50 /PGD&ĐT-PT 22/01/2015 Công văn số 50 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 22/01/2015 Triển lãm phong trào Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp bậc Tiểu học cấp Tỉnh năm học 2014 - 2015
38/GM-PGDĐT-PT 19/01/2015 Công văn số 38/GM-PGDĐT-PT ngày ban hành 19/01/2015 Hội nghị Hiệu trưởng Tiểu học tháng 1-2015
39/KH-PGDĐT 19/01/2015 Công văn số 39/KH-PGDĐT ngày ban hành 19/01/2015 Kiểm tra công tác Đội,phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thiếu nhi và hoạt động ngoài giờ lên lớp Năm học  2014 -2015
40/PGDĐT-PT 19/01/2015 Công văn số 40/PGDĐT-PT ngày ban hành 19/01/2015 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cấp trường, năm học 2014-2015
42/GM-PGDĐT 19/01/2015 Công văn số 42/GM-PGDĐT ngày ban hành 19/01/2015  Hội nghị Hiệu trưởng Mầm non tháng 1-2015
43/GM-PGDĐT-PT 19/01/2015 Công văn số 43/GM-PGDĐT-PT ngày ban hành 19/01/2015 Hội nghị Hiệu trưởng THCS tháng 1-2015
41/PGD&ĐT-TCCB 19/01/2015 Công văn số 41/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 19/01/2015 nộp dữ liệu PMIS năm 2015
01 /PGD&ĐT-CTĐ 19/01/2015 Công văn số 01 /PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 19/01/2015 Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân Chất độc da cam” Xuân Ất Mùi năm 2015
28/TB-PGD&ĐT 16/01/2015 Công văn số 28/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 16/01/2015 triển khai công tác tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
36/PGDĐT- CSVC 15/01/2015 Công văn số 36/PGDĐT- CSVC ngày ban hành 15/01/2015 tăng cường công tác Quản lý và sử dụng TBDH
37/PGDĐT-PT 15/01/2015 Công văn số 37/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/01/2015 tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường
35/PGDĐT - PT 15/01/2015 Công văn số 35/PGDĐT - PT ngày ban hành 15/01/2015 Một số điểm cần lưu ý trong đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tiếng Anh
33/PGDĐT-PT 14/01/2015 Công văn số 33/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/01/2015 chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn thanh tra Sở GD&ĐT
34/TB-PGDĐT-PT 14/01/2015 Công văn số 34/TB-PGDĐT-PT ngày ban hành 14/01/2015 tập trung giáo viên học sinh giỏi  môn MTCT khối 7,8 Năm học 2014 – 2015
27/PGDĐT-CSVC 13/01/2015 Công văn số 27/PGDĐT-CSVC ngày ban hành 13/01/2015 chỉ đạo công tác bảo quản và sử dụng CSVC, thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các cơ sở GDMN
26/PGDĐT-CSVC 13/01/2015 Công văn số 26/PGDĐT-CSVC ngày ban hành 13/01/2015 Hướng dẫn thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng TBDH
29/PGD&ĐT- KĐCLGD 13/01/2015 Công văn số 29/PGD&ĐT- KĐCLGD ngày ban hành 13/01/2015 đẩy mạnh triển khai công tác đánh giá ngoài trường mầm non
19/PGDĐT-PT 12/01/2015 Công văn số 19/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/01/2015 Thông báo về việc Giáo viên- TPT tham gia  hội thi GV-TPT giỏi cấp tỉnh
20/GM-PGD&ĐT 12/01/2015 Công văn số 20/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 12/01/2015 Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kì 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2014 – 2015
21/PGDĐT-PT 12/01/2015 Công văn số 21/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/01/2015 Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh các trường MN, TH và THCS
23/ PGDĐT-PT 12/01/2015 Công văn số 23/ PGDĐT-PT ngày ban hành 12/01/2015 Hướng dẫn các giải pháp theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
22/PGDĐT-PT 12/01/2015 Công văn số 22/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/01/2015 tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng nồng độ cồn trong ngành giáo dục
15 /BCĐ-PCGD 09/01/2015 Công văn số 15 /BCĐ-PCGD ngày ban hành 09/01/2015 nhập dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu của phần mềm phổ cập giáo dục và xóa mù chữ với số liệu công nhận đạt kết quả PCGDTH, THCS  và XMC năm 2014
17/PGDĐT-MN 09/01/2015 Công văn số 17/PGDĐT-MN ngày ban hành 09/01/2015 tập huấn 10 module của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
13/TB-PGDĐT 08/01/2015 Công văn số 13/TB-PGDĐT ngày ban hành 08/01/2015 nhận mã đề thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2014-2015
14/PGDĐT-PT 08/01/2015 Công văn số 14/PGDĐT-PT ngày ban hành 08/01/2015 Tổ chức triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
11/PGDĐT-PT 07/01/2015 Công văn số 11/PGDĐT-PT ngày ban hành 07/01/2015 tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý , Hóa học, Anh Văn, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý, Tin học lớp 9 Năm học 2014 – 2015
12/PGDĐT-PT 07/01/2015 Công văn số 12/PGDĐT-PT ngày ban hành 07/01/2015 Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2014-2015
05/PGDĐT-TH 06/01/2015 Công văn số 05/PGDĐT-TH ngày ban hành 06/01/2015 chỉ đạo đánh giá định kì theo TT 30/2014/TT-BGDĐT
04/PGDĐT-PT 06/01/2015 Công văn số 04/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/01/2015 Kế hoạch thẩm định phần thi năng khiếu chuẩn bị cho hội thi GV-TPT Đội giỏi Tỉnh
06/PGDĐT-GDMN 06/01/2015 Công văn số 06/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 06/01/2015 Hướng dẫn Sơ kết học kỳ 1 GDMN  năm học 2014 – 2015
07/PGD&ĐT-PT 06/01/2015 Công văn số 07/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/01/2015 Quản lí hồ sơ, sổ sách ở các trường THCS trực thuộc
08/PGD&ĐT-PT 06/01/2015 Công văn số 08/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/01/2015 tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015
09/PGD&ĐT-PT 06/01/2015 Công văn số 09/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/01/2015 Tham gia Giải cờ vua cấp Tiểu học tại tỉnh
10/KH-PGDĐT 06/01/2015 Công văn số 10/KH-PGDĐT ngày ban hành 06/01/2015 Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và năm 2015
03/PGDĐT-MN 05/01/2015 Công văn số 03/PGDĐT-MN ngày ban hành 05/01/2015 Tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non
749/PGDĐT-MN 31/12/2014 Công văn số 749/PGDĐT-MN ngày ban hành 31/12/2014 Tham dự sơ kết 4 năm thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
750/PGDĐT-MN 31/12/2014 Công văn số 750/PGDĐT-MN ngày ban hành 31/12/2014 thực hiện công tác phổ cập GDMN 5 tuổi từ nay đến 6/2015
751/PGDĐT-PT 31/12/2014 Công văn số 751/PGDĐT-PT ngày ban hành 31/12/2014 Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 44
752/PGDĐT-PT 31/12/2014 Công văn số 752/PGDĐT-PT ngày ban hành 31/12/2014 tăng cường bảo đảm trật tự ATGT Tết Nguyên đán  Ất Mùi,  năm 2015
746/PGDĐT-BPPT 30/12/2014 Công văn số 746/PGDĐT-BPPT ngày ban hành 30/12/2014 triển khai cuộc vận động giúp bạn đến trường và chương trình rèn luyện Đội viên
748/SGDĐT-GDTH 30/12/2014 Công văn số 748/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 30/12/2014 Tập huấn sử dụng phần mềm EQMS điều chỉnh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
745/TB-PGD&ĐT 29/12/2014 Công văn số 745/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 29/12/2014 Thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn Huyện
742/PGDĐT-PT 26/12/2014 Công văn số 742/PGDĐT-PT ngày ban hành 26/12/2014 điều chỉnh khung giờ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện dành cho học sinh Tiểu học và THCS  năm học 2014-2015
743/PGD&ĐT-THKH 26/12/2014 Công văn số 743/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 26/12/2014 Báo cáo Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016 và dự kiến KH 2016-2017 trên Cổng thông tin GD&ĐT tỉnh TT-Huế.
744/PGDĐT-VP 26/12/2014 Công văn số 744/PGDĐT-VP ngày ban hành 26/12/2014 thực hiện thời gian nghỉ và trực Tết Dương lịch năm 2014
739/PGDĐT-PT 25/12/2014 Công văn số 739/PGDĐT-PT ngày ban hành 25/12/2014 Cuộc thi viết “ Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Có bổ sung câu hỏi)
733/PGDĐT-PT 24/12/2014 Công văn số 733/PGDĐT-PT ngày ban hành 24/12/2014 hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện dành cho học sinh Tiểu học và THCS  năm học 2014-2015
738/PGD&ĐT-PT 24/12/2014 Công văn số 738/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/12/2014 Chuẩn bị tham gia Giải cờ vua cấp Tiểu học tại tỉnh
78/CĐGD 24/12/2014 Công văn số 78/CĐGD ngày ban hành 24/12/2014 Về việc khảo sát nhu cầu về nhà ở của cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động
737 /PGD&ĐT-TCCB 23/12/2014 Công văn số 737 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 23/12/2014 báo cáo tình hình nhân sự năm học 2014-2015
732/PGDĐT-PT 22/12/2014 Công văn số 732/PGDĐT-PT ngày ban hành 22/12/2014 tập huấn tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng
736/TB-PGD&ĐT 22/12/2014 Công văn số 736/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 22/12/2014 báo cáo thống kê  giữa năm học 2014-2015 và Cổng thông tin GD&ĐT
724/PGD&ĐT-PT 19/12/2014 Công văn số 724/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/12/2014 Tập huấn đưa dạy học di sản vào Môn Âm Nhạc
725/PGD&ĐT-GDTX 19/12/2014 Công văn số 725/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 19/12/2014 Hoàn thiện phiếu điều tra PCGD-XMC
726 /PGD&ĐT-MN 19/12/2014 Công văn số 726 /PGD&ĐT-MN ngày ban hành 19/12/2014 Hội nghị rút kinh nghiệm lập hồ sơ PCGDMNNT
727/PGD&ĐT-PT 19/12/2014 Công văn số 727/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/12/2014 tập huấn về công tác chủ nhiệm
728/PGD&ĐT-PT 19/12/2014 Công văn số 728/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/12/2014 Tổ chức Ngày hội Giáo dục Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
729/PGDĐT-PT 19/12/2014 Công văn số 729/PGDĐT-PT ngày ban hành 19/12/2014 Thông báo lần 2 của  Giáo viên- TPT chuẩn bị tham gia  hội thi GV-TPT giỏi cấp tỉnh 
719/PGD&ĐT-CSVC 18/12/2014 Công văn số 719/PGD&ĐT-CSVC ngày ban hành 18/12/2014 báo cáo số liệu đầu tư trang thiết bị phục vụ đề án dạy và học ngoại ngữ và đăng ký nhu cầu thiêt bị năm 2015
720/GM-PGDĐT 18/12/2014 Công văn số 720/GM-PGDĐT ngày ban hành 18/12/2014 họp kế toán hướng dẫn khóa sổ cuối năm và kiểm kê tài sản
722/PGD&ĐT-MN 18/12/2014 Công văn số 722/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 18/12/2014 thống kê các biểu mẫu PCGDMN 5 tuổi, năm 2015
717/PGDĐT-PT-TH 17/12/2014 Công văn số 717/PGDĐT-PT-TH ngày ban hành 17/12/2014 Học sinh nghỉ tuần cuối học kỳ 1 năm học 2014-2015 cấp Tiểu học
716/PGDĐT-THKH 17/12/2014 Công văn số 716/PGDĐT-THKH ngày ban hành 17/12/2014 Triển khai công văn số 2732/SGDĐT-VP  
718/PGDĐT-PT 17/12/2014 Công văn số 718/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/12/2014 Gửi báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 cấp tiểu học
96/QĐ-PGD&ĐT 16/12/2014 Công văn số 96/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2014 thành lập Hội đồng Chấm thi Học sinh giỏi Huyện các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2014 - 2015
711/TB-PGD&ĐT 16/12/2014 Công văn số 711/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 16/12/2014 khảo sát để chọn đội tuyển học sinh giỏi huyện các môn Ngữ Văn, Toán, Hóa, Anh Văn năm học 2014 – 2015
712/PGD&ĐT-PT 16/12/2014 Công văn số 712/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 16/12/2014 rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng nội dung
704/PGDĐT-PT 15/12/2014 Công văn số 704/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/12/2014 tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho học sinh
705/PGD&ĐT-MN 15/12/2014 Công văn số 705/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 15/12/2014 Hội thảo PCGDMNNT, tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động âm nhạc và sử dụng đàn Organ trong trường Mầm non (Có điều chỉnh danh sách tập huấn)
706/PGDĐT-PT 15/12/2014 Công văn số 706/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/12/2014 Triệu tập Giáo viên- TPT chuẩn bị tham gia  hội thi GV-TPT giỏi cấp tỉnh 
707/PGD&ĐT-TH 15/12/2014 Công văn số 707/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 15/12/2014 kiểm tra học kỳ 1 và các mẫu thống kê chất lượng CHK1 tiểu học
708/KH-PGDĐT 15/12/2014 Công văn số 708/KH-PGDĐT ngày ban hành 15/12/2014 Kiểm tra công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động ngoài giờ lên lớp Năm học  2014 -2015
95/QĐ-PGD&ĐT 15/12/2014 Công văn số 95/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 15/12/2014 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2014 - 2015
701/PGD&ĐT-TH 12/12/2014 Công văn số 701/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 12/12/2014 điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hội thi, olympic học sinh tiểu học 2014-2015
700 /PGD&ĐT-KĐCL 12/12/2014 Công văn số 700 /PGD&ĐT-KĐCL ngày ban hành 12/12/2014 kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
702/TB-PGD&ĐT 12/12/2014 Công văn số 702/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 12/12/2014 xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2015-2016 và dự kiến Kế hoạch năm học 2016-2017
699/TB-PGD&ĐT 11/12/2014 Công văn số 699/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 11/12/2014 hồ sơ phổ cập GDTH-ĐĐT và PCGD.THCS-XMC năm 2014 
697/PGDĐT- MN 10/12/2014 Công văn số 697/PGDĐT- MN ngày ban hành 10/12/2014 thực hiện  xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm học 2014- 2015 và những năm tiếp theo
698/PGDĐT-MN (Có điều chỉnh công văn) 10/12/2014 Công văn số 698/PGDĐT-MN (Có điều chỉnh công văn) ngày ban hành 10/12/2014 tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
693/GM- PGDĐT 09/12/2014 Công văn số 693/GM- PGDĐT ngày ban hành 09/12/2014 Tham gia Hội đồng thẩm định Lập kế hoạch giáo dục và tiết dạy minh họa 
694/PGD&ĐT-PT 09/12/2014 Công văn số 694/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/12/2014 hướng dẫn công tác y tế trường học năm học 2014 - 2015
695/PGD&ĐT-PT 09/12/2014 Công văn số 695/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/12/2014 dán poster tuyên truyền về cuộc thi “An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện” năm 2014
688/PGD&ĐT-CSVC 08/12/2014 Công văn số 688/PGD&ĐT-CSVC ngày ban hành 08/12/2014 tổng hợp nhu cầu xây mới nhà vệ sinh cho học sinh tại các trường mầm non
689/PGD&ĐT- CSVC 08/12/2014 Công văn số 689/PGD&ĐT- CSVC ngày ban hành 08/12/2014 báo cáo tình hình cơ sỏ vật chất năm học 2014-2015
691/GM-PGD&ĐT 08/12/2014 Công văn số 691/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2014 Chuẩn bị cho Hội thi giáo viên- Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh Năm học 2014-2015
692/GTT-PGD&ĐT 08/12/2014 Công văn số 692/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 08/12/2014 tập luyện chương trình văn nghệ
685/PGD&ĐT-PT 05/12/2014 Công văn số 685/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 05/12/2014 tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực ở trường trung học
686/PGD&ĐT-PT 05/12/2014 Công văn số 686/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 05/12/2014 triệu tập báo cáo viên triển khai tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở trường THCS
687/PGDĐT-MN 05/12/2014 Công văn số 687/PGDĐT-MN ngày ban hành 05/12/2014 hướng dẫn tìm minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá theo công văn 1988/BGDĐT
680/PGDĐT-VP 04/12/2014 Công văn số 680/PGDĐT-VP ngày ban hành 04/12/2014 nhắc nhỡ các đơn vị đặt mua và đọc Báo Nhân dân và Báo Thừa Thiên Huế
666/PGDĐT-PT 04/12/2014 Công văn số 666/PGDĐT-PT ngày ban hành 04/12/2014 rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo nội dung
677/PGDĐT-VP 03/12/2014 Công văn số 677/PGDĐT-VP ngày ban hành 03/12/2014 Tổ chức tập huấn phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2014 cho các đơn vị Mầm non trên địa bàn huyện.
672/PGDĐT-PT 02/12/2014 Công văn số 672/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/12/2014 kiểm tra hoạt động ngoài giờ đối với các trưởng Tiểu học, THCS Năm học 2014- 2015.
673/PGDĐT-PT 02/12/2014 Công văn số 673/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/12/2014
674/PGDĐT-PT 02/12/2014 Công văn số 674/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/12/2014 tập huấn đổi mới công tác chủ nhiệm và sinh hoạt tổ chuyên môn trong các nhà trường Tiểu học
670/PGDĐT-MN 02/12/2014 Công văn số 670/PGDĐT-MN ngày ban hành 02/12/2014 tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi. 
675/GM-PGDĐT 02/12/2014 Công văn số 675/GM-PGDĐT ngày ban hành 02/12/2014 Tổng kết Thanh tra chuyên ngành năm  học 2014-2015
2142 / SGDĐT-GDTrH 01/12/2014 Công văn số 2142 / SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 01/12/2014  triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015
646/PGD&ĐT-VP 01/12/2014 Công văn số 646/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 01/12/2014 tình hình tội phạm “Trộm cắp tài sản ở các cơ quan, công sở, trường học”
665 /PGDĐT-MN 27/11/2014 Công văn số 665 /PGDĐT-MN ngày ban hành 27/11/2014 báo cáo tình hình chi trả cho hợp đồng cấp dưỡng, bảo vệ và chế độ tiền ăn cho các cháu, năm học 2014- 2015
662 /PGDĐT-KTTC 26/11/2014 Công văn số 662 /PGDĐT-KTTC ngày ban hành 26/11/2014 ủy quyền và hướng dẫn việc chi trả kinh phí miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
653/GTT-PGD&ĐT 25/11/2014 Công văn số 653/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 25/11/2014 tập luyện chương trình văn nghệ tham gia Hội thi “ Văn nghệ quần chúng” năm 2014
654/PGDĐT-MN 25/11/2014 Công văn số 654/PGDĐT-MN ngày ban hành 25/11/2014 Tuyển chọn kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình GDMN Năm học: 2014- 2015
29/TT – LN 25/11/2014 Công văn số 29/TT – LN ngày ban hành 25/11/2014 triệu tập đại biểu tham gia tập huấn, phát động Cuộc thi “Chinh phục vũ môn”
643/GTrT-PGD&ĐT-PT 24/11/2014 Công văn số 643/GTrT-PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/11/2014 Tập huẩn đổi mới công tác chủ nhiệm và sinh hoạt tổ chuyên môn cấp tiểu học
650/PGD&ĐT-MN 24/11/2014 Công văn số 650/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 24/11/2014 góp ý Dự thảo Điều lệ trường MN và Quy chế tổ chức hoạt động trường  MN Tư thục.
652/PGDĐT-PT 24/11/2014 Công văn số 652/PGDĐT-PT ngày ban hành 24/11/2014 thông báo số  Hội thi Giáo viên- TPT Giỏi cấp huyện năm học 2014- 2015
640/TB-PGD&ĐT 21/11/2014 Công văn số 640/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2014 thi học sinh giỏi môn: Sinh, Sử, Địa,Tin học khối 9 Cấp Huyện khối THCS – Năm học 2014-2015
641/GTT-PGD&ĐT 21/11/2014 Công văn số 641/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 21/11/2014 tập luyện chương trình văn nghệ tham gia Hội thi“ Văn nghệ quần chúng” năm 2014
642/PGD&ĐT-GDTX 21/11/2014 Công văn số 642/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 21/11/2014 nộp hồ sơ phổ cập GDTH-ĐĐT và hồ sơ phổ cập GD.THCS năm 2014
662 /UBND-TTr 18/11/2014 Công văn số 662 /UBND-TTr ngày ban hành 18/11/2014 triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2014
639/PGD&ĐT-PT 18/11/2014 Công văn số 639/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/11/2014 chuẩn bị các nội dung kiểm tra công tác khảo thí, KĐCL giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2014-2015
219/GM- UBND 17/11/2014 Công văn số 219/GM- UBND ngày ban hành 17/11/2014 Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11
636/PGDĐT-PT 17/11/2014 Công văn số 636/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/11/2014 Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
637/PGD&ĐT-PT 17/11/2014 Công văn số 637/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/11/2014 Nhắc nhỡ nộp danh sách và báo cáo Hội nghị điển hình tiên tiến
638/LT- PGD&ĐT-CĐGD 17/11/2014 Công văn số 638/LT- PGD&ĐT-CĐGD ngày ban hành 17/11/2014 Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014
77/TB-CĐGDPV 17/11/2014 Công văn số 77/TB-CĐGDPV ngày ban hành 17/11/2014 tham gia quỹ “Tình nghĩa CĐGD Huyện”  năm 2014
633/TB-PGD&ĐT 14/11/2014 Công văn số 633/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 14/11/2014 tạo điều kiện giáo viên tham gia tốt công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi huyện Năm học 2014 – 2015
631/KH-PGDĐT-HĐ 13/11/2014 Công văn số 631/KH-PGDĐT-HĐ ngày ban hành 13/11/2014 Tổ chức Hội thi Giáo viên- Tổng phụ trách giỏi cấp huyện Năm học 2014- 2015
630/GTT-PGD&ĐT 12/11/2014 Công văn số 630/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 12/11/2014 tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng 20/11
36/CTr - LN 12/11/2014 Công văn số 36/CTr - LN ngày ban hành 12/11/2014 Phối hợp hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Phòng Giáo dục & Đào tạo về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 -2015
623/PGD&ĐT-GDTX 11/11/2014 Công văn số 623/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 11/11/2014 Báo cáo kết quả PCGD.THCS và chống mù chữ năm 2014
624/TB-PGD&ĐT 11/11/2014 Công văn số 624/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2014 tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Anh Văn, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý, Tin học lớp 9 Năm học 2014 – 2015
610/TB-PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 610/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 (Thông báo số 1) lịch tập luyện chương trình văn nghệ
611/GTT-PGD&ĐT 10/11/2014 Công văn số 611/GTT-PGD&ĐT ngày ban hành 10/11/2014 tập luyện chương trình văn nghệ
612/PGDĐT-PT 10/11/2014 Công văn số 612/PGDĐT-PT ngày ban hành 10/11/2014 tuyên truyền nâng cao hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy
613/PGD&ĐT-PT 10/11/2014 Công văn số 613/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/11/2014 tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng năng lực ở trường trung học
614/PGDĐT-Pt 10/11/2014 Công văn số 614/PGDĐT-Pt ngày ban hành 10/11/2014 Thi giải toán qua Internet (Violympic)dành cho học sinh trung học  năm học 2014-2015
619/PGDĐT-MN 10/11/2014 Công văn số 619/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/11/2014 tập huấn kiểm định chất lượng; đánh giá, xếp loại CBQL,GV và hoạt động y tế trong trường mầm non Năm học 2014- 2015
620/PGD&ĐT-PT 10/11/2014 Công văn số 620/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/11/2014 Báo cáo tình hình nhu cầu CSVC các trường tiểu học đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 trên 5 năm.
609/PGD&ĐT-PT 07/11/2014 Công văn số 609/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/11/2014 tổ chức hoạt động hưởng ửng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”
211/GM-UBND 07/11/2014 Công văn số 211/GM-UBND ngày ban hành 07/11/2014 Họp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện
603/PGDĐT-MN 06/11/2014 Công văn số 603/PGDĐT-MN ngày ban hành 06/11/2014 hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá theo TT 25/2014/TT-BGD-ĐT công tác Kiểm định chất lượng trường Mầm non
602/PGD&ĐT-BPPT 05/11/2014 Công văn số 602/PGD&ĐT-BPPT ngày ban hành 05/11/2014
592/TB-PGDĐT-TĐKT 04/11/2014 Công văn số 592/TB-PGDĐT-TĐKT ngày ban hành 04/11/2014 nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục năm học 2014-2015
597/PGDĐT-MN 04/11/2014 Công văn số 597/PGDĐT-MN ngày ban hành 04/11/2014 nộp báo cáo KĐCLMN Năm học 2014- 2015
598/GM-PGD&ĐT 04/11/2014 Công văn số 598/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2014 tập huấn Giáo viên chủ nhiệm và Công tác tư vấn tâm lý
599/GM-PGD&ĐT 04/11/2014 Công văn số 599/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2014 đạo tập huấn sử dụng di sản trong dạy học của bộ môn Âm Nhạc.
600/GM-PGD&ĐT 04/11/2014 Công văn số 600/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 04/11/2014 Chuẩn bị cho Hội thi giáo viên- Tổng phụ trách Đội giỏi cấp Tỉnh Năm học 2014-2015
601/PGD&ĐT-GDTX 04/11/2014 Công văn số 601/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 04/11/2014 kiểm tra PC.GDTHĐĐT năm 2014
591/PGDĐT-PT 03/11/2014 Công văn số 591/PGDĐT-PT ngày ban hành 03/11/2014 trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015
593/PGDĐT- PT 03/11/2014 Công văn số 593/PGDĐT- PT ngày ban hành 03/11/2014 Thi  giải toán bằng MTCT  năm học 2014-2015
595 /GDPV-PT 03/11/2014 Công văn số 595 /GDPV-PT ngày ban hành 03/11/2014 tập trung giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 và9 chuẩn bị công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Tỉnh2014-2015
74/ CĐGD 03/11/2014 Công văn số 74/ CĐGD ngày ban hành 03/11/2014 triệu tập đoàn viên dự Hội thi “Nét đẹp giáo viên” tại Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ I, năm học 2014 - 2015
596/PGDĐT-MN 03/11/2014 Công văn số 596/PGDĐT-MN ngày ban hành 03/11/2014 tổ chức tập huấn chuyên môn bậc học Mầm non Năm học: 2014- 2015
73/ CĐGD 03/11/2014 Công văn số 73/ CĐGD ngày ban hành 03/11/2014 Đăng ký thi đua Công đoàn  năm học 2014 - 2015.
75/ CĐGD 03/11/2014 Công văn số 75/ CĐGD ngày ban hành 03/11/2014 Xét chọn cá nhân, đơn vị điển hình tiên tiến đi dự Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến các cấp.
2346 /QĐ-GD&ĐT 31/10/2014 Công văn số 2346 /QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 31/10/2014 coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
589/PGD&ĐT-GDTX 30/10/2014 Công văn số 589/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 30/10/2014 kiểm tra PCGD.THCS và xóa mù chữ năm 2014
585/TB-LT-GDPV 27/10/2014 Công văn số 585/TB-LT-GDPV ngày ban hành 27/10/2014 Hưởng ứng “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2014
586/PGD&ĐT- PT 27/10/2014 Công văn số 586/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 27/10/2014 Hướng dẫn tổ chức và phát động Cuộc thi Em yêu Lịch sử Việt Nam
582 /KH-PGD&ĐT 24/10/2014 Công văn số 582 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 24/10/2014 Tổ chức Hội thảo về đổi mới công tác quản lý nhà trường
584/BCĐ-GD 24/10/2014 Công văn số 584/BCĐ-GD ngày ban hành 24/10/2014 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác PCGDMNNT năm 2014
573/PGD&ĐT-GDTX 23/10/2014 Công văn số 573/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 23/10/2014 Cập nhật dữ liệu PCGD-XMC vào phần mềm và cấp mã trường mới
572/PGD&ĐT-THKH 23/10/2014 Công văn số 572/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 23/10/2014 Hướng dẫn công tác thống kê giáo dục trực tuyến
839/KHLN-YT-GD 23/10/2014 Công văn số 839/KHLN-YT-GD ngày ban hành 23/10/2014 TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG PHONG TRONG NHÀ TRƯỜNG
577/PGDĐT-PT 23/10/2014 Công văn số 577/PGDĐT-PT ngày ban hành 23/10/2014 triển khai dạy bơi cho học sinh Tiểu học
571/PGDĐT-MN 22/10/2014 Công văn số 571/PGDĐT-MN ngày ban hành 22/10/2014 triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn chuyên môn Mầm non năm học: 2014- 2015
193 /GM-UBND 22/10/2014 Công văn số 193 /GM-UBND ngày ban hành 22/10/2014 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014
569/PGDĐT-PT 21/10/2014 Công văn số 569/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/10/2014 triển khai nội dung Thông tư 30/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo đến tận địa phương và phụ huynh học sinh
566/PGD&ĐT-TTr 20/10/2014 Công văn số 566/PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 20/10/2014 Chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
02 /HCTĐ-PGD&ĐT 20/10/2014 Công văn số 02 /HCTĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 20/10/2014 Khảo sát đánh giá thực trạng tình hình tổ chức cơ sở Hội CTĐ
568 /PGDĐT - PT 20/10/2014 Công văn số 568 /PGDĐT - PT ngày ban hành 20/10/2014 Tập huấn triển khai phương pháp                “Bàn tay nặn bột” năm học 2014-2015
565/PGDĐT-PT 17/10/2014 Công văn số 565/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/10/2014 nghỉ giữa học kỳ I năm học 2014-2015 đối với cấp tiểu học
558/TB-PGDĐT 16/10/2014 Công văn số 558/TB-PGDĐT ngày ban hành 16/10/2014 phối hợp tổ chức chương trình mũ bảo hiểm trẻ em
561/TB-PGD&ĐT 16/10/2014 Công văn số 561/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 16/10/2014 báo cáo số liệu đầu năm – Năm học 2014-2015
562/TB-PGD&ĐT 16/10/2014 Công văn số 562/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 16/10/2014 phúc tra, kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2014  
563/PGD&ĐT-GDTX 16/10/2014 Công văn số 563/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 16/10/2014 kiểm tra phổ cập GD.THCS và xóa mù chữ năm 2014
564/PGD&ĐT-PT 16/10/2014 Công văn số 564/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 16/10/2014 kế hoạch tổ chức các hội thi, olympic học sinh tiểu học năm học cấp huyện năm học 2014 - 2015
555/PGD&ĐT-GDTX 15/10/2014 Công văn số 555/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 15/10/2014 Nhận phiếu điều tra PCGD-XMC
2216 /SGDĐT-GDTrH 15/10/2014 Công văn số 2216 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 15/10/2014 triệu tập giáo viên, chuyên viên Tiếng Anh cốt cán bồi dưỡng 5 năng lực
550/PGDĐT-MN 14/10/2014 Công văn số 550/PGDĐT-MN ngày ban hành 14/10/2014 thông báo nộp hồ sơ PCGDMN 5 tuổi tại PGD
551/GM-PGDĐT 14/10/2014 Công văn số 551/GM-PGDĐT ngày ban hành 14/10/2014 tổ chức Tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục
552 /TB-PGDĐT 14/10/2014 Công văn số 552 /TB-PGDĐT ngày ban hành 14/10/2014 tăng cường công tác giáo dục ATGT  3 tháng cuối năm học 2014
01 /HCTĐ-PGD&ĐT 14/10/2014 Công văn số 01 /HCTĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 14/10/2014 hướng dẫn tổ chức hoạt động CTĐ năm học 2014 – 2015
547/PGDĐT-PT 13/10/2014 Công văn số 547/PGDĐT-PT ngày ban hành 13/10/2014 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” Năm học 2014-2015.
497/ĐA-UBND 13/10/2014 Công văn số 497/ĐA-UBND ngày ban hành 13/10/2014 “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
548/TB-PGD&ĐT 13/10/2014 Công văn số 548/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 13/10/2014 tập huấn hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến Của Bộ GD&ĐT và Lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo qua Cổng thông tin giáo dục và đào tạo tỉnh
70/TB-CĐGD 13/10/2014 Công văn số 70/TB-CĐGD ngày ban hành 13/10/2014 thi “Nét đẹp giáo viên”
60/KH-CĐCS-BTTND 13/10/2014 Công văn số 60/KH-CĐCS-BTTND ngày ban hành 13/10/2014 Hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân Năm học 2014-2015
549 /PGD&ĐT 13/10/2014 Công văn số 549 /PGD&ĐT ngày ban hành 13/10/2014 Báo cáo nhu cầu CSVC còn thiếu    để xây dựng trường chuẩn quốc gia
540/PGDĐT-MN 10/10/2014 Công văn số 540/PGDĐT-MN ngày ban hành 10/10/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình GDMN  năm học 2014 – 2015
543/TTr-PGD&ĐT 10/10/2014 Công văn số 543/TTr-PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2014 Triển khai việc chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
541/PGD&ĐT-MN 10/10/2014 Công văn số 541/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 10/10/2014
542/GM-PGD&ĐT 10/10/2014 Công văn số 542/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2014 Dự họp về công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi
29-NQ/TW 09/10/2014 Công văn số 29-NQ/TW ngày ban hành 09/10/2014 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
538/KH-PGDĐT 09/10/2014 Công văn số 538/KH-PGDĐT ngày ban hành 09/10/2014 Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Công tác Đội trong trường học Năm học 2014- 2015
539/PGD&ĐT-TTr 09/10/2014 Công văn số 539/PGD&ĐT-TTr ngày ban hành 09/10/2014 Chuẩn bị các nội dung để làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo
2104 /SGD&ĐT- VP 08/10/2014 Công văn số 2104 /SGD&ĐT- VP ngày ban hành 08/10/2014 Thông báo cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2014
2089 /SGDĐT - GDTrH 08/10/2014 Công văn số 2089 /SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 08/10/2014 triển khai thực hiện chỉ thị 3575 về dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường
537 /PGD&ĐT- PT 08/10/2014 Công văn số 537 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 08/10/2014 Giới thiệu các tài liệu tập huấn   đổi mới sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng   thường xuyên CBQL và giáo viên THCS
533/PGD&ĐT-TĐKT 07/10/2014 Công văn số 533/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 07/10/2014 đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
534/PGD&ĐT-TĐKT 07/10/2014 Công văn số 534/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 07/10/2014 hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
68 / CĐGD 07/10/2014 Công văn số 68 / CĐGD ngày ban hành 07/10/2014 tổ chức Hội thi “Nét đẹp giáo viên” huyện Phú Vang lần thứ I, năm học 2014 - 2015.
493/UBND-GD 07/10/2014 Công văn số 493/UBND-GD ngày ban hành 07/10/2014 chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2014
526/PGDĐT-TCCB 06/10/2014 Công văn số 526/PGDĐT-TCCB ngày ban hành 06/10/2014 duyệt thâm niên năm 2014
527/BCĐ-PCGD 06/10/2014 Công văn số 527/BCĐ-PCGD ngày ban hành 06/10/2014 Hướng dẫn xử lý dữ liệu và qui trình thực hiện lập phiếu, nhập dữ liệu
528/KH-PGD&ĐT-GDTX 06/10/2014 Công văn số 528/KH-PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 06/10/2014 Triển khai phần mềm Phổ cập Giáo dục và xóa mù chữ năm 2014
529/TB-PGD&ĐT 06/10/2014 Công văn số 529/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 06/10/2014 lập danh sách quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân trên địa bàn huyện và thanh niên trong độ tuổi SSNN năm 2015
530/GM- PGD&ĐT 06/10/2014 Công văn số 530/GM- PGD&ĐT ngày ban hành 06/10/2014 Họp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán trường Mầm non
531/PGD&ĐT-MN 06/10/2014 Công văn số 531/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 06/10/2014 Sinh hoạt chuyên môn cụm Năm học 2014-2015
532/PGDĐT-MN 06/10/2014 Công văn số 532/PGDĐT-MN ngày ban hành 06/10/2014 hoàn tất hồ sơ để đón Đoàn kiểm tra PCGDMNNT, năm 2014
525/PGD&ĐT-VP 02/10/2014 Công văn số 525/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 02/10/2014 tăng cường công tác bảo vệ tài sản tại các đơn vị trường học
5453/BGDĐT-VP 02/10/2014 Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày ban hành 02/10/2014 chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
524/PGDĐT-MN 01/10/2014 Công văn số 524/PGDĐT-MN ngày ban hành 01/10/2014 hướng dẫn công tác Kiểm định chất lượng trường mầm non năm học 2014- 2015
523/PGD&ĐT-TCCB 30/09/2014 Công văn số 523/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 30/09/2014 hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
522/PGDĐT-PT 30/09/2014 Công văn số 522/PGDĐT-PT ngày ban hành 30/09/2014 hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
518/PGD&ĐT 29/09/2014 Công văn số 518/PGD&ĐT ngày ban hành 29/09/2014 chủ động  phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với tà đạo “Pháp môn diệu âm”
516/KH-PGD&ĐT 29/09/2014 Công văn số 516/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 29/09/2014 Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2014- 2015
67/CĐGD 27/09/2014 Công văn số 67/CĐGD ngày ban hành 27/09/2014 xây dựng dự toán NSCĐ năm 2015
509/TB-PGD&ĐT-GDTX 26/09/2014 Công văn số 509/TB-PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 26/09/2014 triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
511/PGD&ĐT-PT 26/09/2014 Công văn số 511/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/09/2014 Kế hoạch tập huấn TT30/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
512/PGD&ĐT-PT 26/09/2014 Công văn số 512/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/09/2014 Sinh hoạt chuyên môn cụm năm học 2014-2015
513/PGDĐT-MN 26/09/2014 Công văn số 513/PGDĐT-MN ngày ban hành 26/09/2014 chuẩn bị hồ sơ, nội dung để đón đoàn kiểm tra PCGDMNTENT cấp tỉnh
503/PGD&ĐT-PT 25/09/2014 Công văn số 503/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 25/09/2014 Triệu tập giáo viên họp chuyên môn chuẩn bị thi giáo viên dạy giỏi TH cấp tỉnh
01/TBLN-GD&ĐT-TCKH 25/09/2014 Công văn số 01/TBLN-GD&ĐT-TCKH ngày ban hành 25/09/2014 kiểm tra việc thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện năm học 2014-2015
500/PGDĐT-MN 24/09/2014 Công văn số 500/PGDĐT-MN ngày ban hành 24/09/2014 Tập huấn quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
501/PGD&ĐT-KTTC 24/09/2014 Công văn số 501/PGD&ĐT-KTTC ngày ban hành 24/09/2014 Thẩm định hồ sơ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi; cấp bù tiền miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; chế độ đối với học sinh khuyết tật
502/PGD&ĐT-TCCB 24/09/2014 Công văn số 502/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 24/09/2014 báo cáo cáo số liệu và một số công việc đầu năm 2014-2015
499/PGDĐT-PT 23/09/2014 Công văn số 499/PGDĐT-PT ngày ban hành 23/09/2014 tham dự hội thảo triển khai tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ em đợt 2
494 /PGDĐT- CTĐ 22/09/2014 Công văn số 494 /PGDĐT- CTĐ ngày ban hành 22/09/2014 tổ chức HMTN đợt 2 năm 2014
495/PGD&ĐT-PT 22/09/2014 Công văn số 495/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 22/09/2014 Kế hoạch chuẩn bị dự thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp tỉnh năm học 2014-2015
496/GTT- PGDĐT 22/09/2014 Công văn số 496/GTT- PGDĐT ngày ban hành 22/09/2014 tập luyện chương trình văn nghệ chuẩn bị cho “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014”
497/PGD&ĐT-MN 22/09/2014 Công văn số 497/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 22/09/2014 kiểm tra chéo hồ sơ PCGDMN 5 tuổi
498/PGDĐT-PT 22/09/2014 Công văn số 498/PGDĐT-PT ngày ban hành 22/09/2014 huy động giáo viên, học sinh tham gia Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, năm 2014.
488/PGD&ĐT-MN 18/09/2014 Công văn số 488/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 18/09/2014 triển khai, thực hiện một số hoạt động giáo dục đầu năm học 2014- 2015.
28/KH-LN 18/09/2014 Công văn số 28/KH-LN ngày ban hành 18/09/2014 Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội năm học 2014 - 2015
477/GTT- PGDĐT 17/09/2014 Công văn số 477/GTT- PGDĐT ngày ban hành 17/09/2014 tham gia chương trình văn nghệ Lễ gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng và các thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng huyện Phú Vang, năm 2014
65 /HD-CĐGD 17/09/2014 Công văn số 65 /HD-CĐGD ngày ban hành 17/09/2014 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở
64/NQ-CĐGD 17/09/2014 Công văn số 64/NQ-CĐGD ngày ban hành 17/09/2014 Công đoàn Giáo dục Quý III- Năm học 2014-2015
469 /PGDĐT-PT 17/09/2014 Công văn số 469 /PGDĐT-PT ngày ban hành 17/09/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2014-2015
481 /PGDĐT-PT 17/09/2014 Công văn số 481 /PGDĐT-PT ngày ban hành 17/09/2014 tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
475 /PGD&ĐT- MN 16/09/2014 Công văn số 475 /PGD&ĐT- MN ngày ban hành 16/09/2014 hướng dẫn nhiệm vụ cấp học Mầm non, năm học 2014- 2015
474/PGDĐT-MN 16/09/2014 Công văn số 474/PGDĐT-MN ngày ban hành 16/09/2014 thống nhất  thực hiện các biểu mẫu công tác phổ cập GDMN  trẻ em 5 tuổi.
476/PGDĐT-TH 16/09/2014 Công văn số 476/PGDĐT-TH ngày ban hành 16/09/2014 Triển khai thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND  ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
472/PGDĐT-PT 15/09/2014 Công văn số 472/PGDĐT-PT ngày ban hành 15/09/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp Tiểu học
471/HD-PGD&ĐT 15/09/2014 Công văn số 471/HD-PGD&ĐT ngày ban hành 15/09/2014 xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và thời gian Hội nghị Cán bộ, công chức – Năm học 2014-2015 (Có điều chỉnh đề nghị các trường lấy xuống để kiểm tra lại)
459/PGD&ĐT-MN 12/09/2014 Công văn số 459/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 12/09/2014 rà soát số liệu, hoàn chỉnh các loại hồ sơ của PCGDMN 5 tuổi
462/PGDĐT-PT 12/09/2014 Công văn số 462/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/09/2014 huy động giáo viên, học sinh tham gia  chiến dịch tiêm vắcxin Sởi- Rubella tại huyện
460/KH-PGD&ĐT 12/09/2014 Công văn số 460/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 12/09/2014 Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2014
463/PGDĐT-PT 12/09/2014 Công văn số 463/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/09/2014 tạm hoãn tiêm vắc xin phòng Uốn ván năm 2014
454/TB-PGD&ĐT 11/09/2014 Công văn số 454/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 11/09/2014 triệu tập giáo viên tham gia hội trại “ Nhân Ái”
456/PGD&ĐT-GDTX 11/09/2014 Công văn số 456/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 11/09/2014 Kiểm tra phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ năm 2014
452/PGD&ĐT-THKH 10/09/2014 Công văn số 452/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 10/09/2014 Cập nhật Cổng thông tin GD&ĐT
453/PGD&ĐT-PT 10/09/2014 Công văn số 453/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/09/2014 Nhắc lại nhập dữ liệu vào hệ thống EQMS DauNam-Truong NH 2014-2015 cấp tiểu học
25/2014/TT-BGDĐT 10/09/2014 Công văn số 25/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 10/09/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
449/GM- PGD&ĐT 09/09/2014 Công văn số 449/GM- PGD&ĐT ngày ban hành 09/09/2014 Họp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non
450 /GM- PGDĐT-PT 09/09/2014 Công văn số 450 /GM- PGDĐT-PT ngày ban hành 09/09/2014 Triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 - Cấp học Tiểu học
451 /GM- PGDĐT-PT 09/09/2014 Công văn số 451 /GM- PGDĐT-PT ngày ban hành 09/09/2014 Triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 - Cấp học THCS
62/GM-CĐGD 09/09/2014 Công văn số 62/GM-CĐGD ngày ban hành 09/09/2014 Dự tổng kết hoạt động Công đoàn Giáo dục Huyện năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục Huyện năm học              &
445/GTT-PGDĐT 08/09/2014 Công văn số 445/GTT-PGDĐT ngày ban hành 08/09/2014 tham gia lớp tập huấn chuẩn bị cho hội trại và  hội thi tìm hiểu hiến máu tình nguyện- sơ cấp cứu cộng đồng, năm 2014
446 /PGD&ĐT-PT 08/09/2014 Công văn số 446 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 08/09/2014 tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi MTBT 8;9 chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Tỉnh Năm học 2014 – 2015
61/TB-CĐGDPV 08/09/2014 Công văn số 61/TB-CĐGDPV ngày ban hành 08/09/2014 tham gia quỹ tình nghĩa Công đoàn Giáo dục huyện
441/PGD&ĐT-TCCB 06/09/2014 Công văn số 441/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 06/09/2014 cử  giáo viên THCS làm việc tại trung tâm học tập cộng đồng
443 /GM-PGDĐT 06/09/2014 Công văn số 443 /GM-PGDĐT ngày ban hành 06/09/2014 Dự trao học bổng Mai và Volker Dolch cho học sinh nghèo hiếu học huyện Phú Vang, năm học 2014- 2015
1782/QĐ-UBND 06/09/2014 Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày ban hành 06/09/2014 công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2013-2014
440/PGDĐT-PT 05/09/2014 Công văn số 440/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/09/2014 tiêm vắc xin phòng Uốn ván năm 2014
435 /PGD&ĐT-TH 04/09/2014 Công văn số 435 /PGD&ĐT-TH ngày ban hành 04/09/2014 Chuẩn bị tốt Khai giảng năm học 2014 – 2015.
430/PGD&ĐT- PT 03/09/2014 Công văn số 430/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 03/09/2014 Thống kê  các biểu mẫu chuyên môn và EQMS đầu năm học năm học 2014-2015
434/PGD&ĐT-TH 03/09/2014 Công văn số 434/PGD&ĐT-TH ngày ban hành 03/09/2014 báo cập nhật thông tin lên Cổng thông tin GD&ĐT để cung cấp số liệu báo cáo nhanh Khai giảng đầu năm học 2014-2015
429/KH-PGDĐT-GDTX 29/08/2014 Công văn số 429/KH-PGDĐT-GDTX ngày ban hành 29/08/2014 Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2014-2015
399 /PGD&ĐT-PT 27/08/2014 Công văn số 399 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/08/2014 Khai giảng năm học 2014 – 2015
397/PGDĐT-VP 26/08/2014 Công văn số 397/PGDĐT-VP ngày ban hành 26/08/2014 thực hiện lịch làm việc và nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2014
61/QĐ-GD&ĐT 25/08/2014 Quyết định số 61/QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 25/08/2014 Về việc thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban “Ngày hội bóng đá vui” cấp huyện năm 2014
396/PGD&ĐT-TCCB 25/08/2014 Công văn số 396/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/08/2014 Hướng dẫn công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
350/GM-TTYT 25/08/2014 Công văn số 350/GM-TTYT ngày ban hành 25/08/2014 Tham dự lớp tập huấn về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi – Rubella
152/GM-UBND 20/08/2014 Công văn số 152/GM-UBND ngày ban hành 20/08/2014 Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
622/KHLN YT-GD 20/08/2014 Công văn số 622/KHLN YT-GD ngày ban hành 20/08/2014 Đánh giá việc triển khai công tác chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện
378/PGDĐT-PT 19/08/2014 Công văn số 378/PGDĐT-PT ngày ban hành 19/08/2014 tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Lễ tổng kết năm học 2013- 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015
379/PGD&ĐT-PT 19/08/2014 Công văn số 379/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/08/2014 thực hiện chương trình “Đưa thông tin báo Đội vào trường, lớp” Năm học: 2014- 2015
371/PGD&ĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 371/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 tham dự tập huấn chương trình Nha học đường năm học 2014- 2015
372 /PGD&ĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 372 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 tiếp nhận học bổng của Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế
374 /PGD&ĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 374 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 hướng dẫn công tác khảo sát chất lượng đầu cấp học sinh lớp 6 năm học 2014-2015
375/PGD&ĐT-THKH 18/08/2014 Công văn số 375/PGD&ĐT-THKH ngày ban hành 18/08/2014 báo cập nhật thông tin lên Cổng thông tin GD&ĐT để cung cấp số liệubáo cáo nhanh đầu năm học 2014-2015
376/PGDĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 376/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 triển khai một số công việc đầu năm học  2014-2015
377 /KH-PGD&ĐT 18/08/2014 Công văn số 377 /KH-PGD&ĐT ngày ban hành 18/08/2014 Tổ chức các hoạt động ngoại khóa nâng cao nhận thức về môi trường và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho các em học sinh Tiểu học và THCS
373 /PGD&ĐT-PT 18/08/2014 Công văn số 373 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/08/2014 kiểm tra chất lượng đầu năm - Năm học 2014-2015
365 /PGD&ĐT-CNTT 15/08/2014 Công văn số 365 /PGD&ĐT-CNTT ngày ban hành 15/08/2014 Thực hiện sử dụng website của các trường năm học 2014-2015
367/GM-PGDĐT 15/08/2014 Công văn số 367/GM-PGDĐT ngày ban hành 15/08/2014 Họp kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.
1713/SGDĐT-GDTrH 15/08/2014 Công văn số 1713/SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 15/08/2014 Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015
1674/QĐ-UBND 15/08/2014 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày ban hành 15/08/2014 công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác giáo dục và đào tạo huyện Phú Vang năm học 2013-2014
362/PGD&ĐT-PT 14/08/2014 Công văn số 362/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/08/2014 Quan tâm giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm của Hội người mù huyện Phú Vang
361 /PGD&ĐT- PT 13/08/2014 Công văn số 361 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 13/08/2014 triển khai tập huấn Chương trình “Dạy học Dự án”  năm học 2014 – 2015.  
358/PGD&ĐT-TCCB 11/08/2014 Công văn số 358/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 11/08/2014 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức
359/PGDĐT-GDMN 11/08/2014 Công văn số 359/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 11/08/2014 triệu tập CBQL, GV tham gia tập huấn bồi dưỡng hè năm 2014
356 /PGD&ĐT - PT 08/08/2014 Công văn số 356 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 08/08/2014 đăng kí sách Tiếng Anh chương trình thí điểm THCS năm học 2014-2015
353/GM -PGD&ĐT 07/08/2014 Công văn số 353/GM -PGD&ĐT ngày ban hành 07/08/2014 Họp giao ban Hiệu trưởng bậc Trung học cơ sở Tháng 8, năm 2014
354/ GM -PGD&ĐT 07/08/2014 Công văn số 354/ GM -PGD&ĐT ngày ban hành 07/08/2014 Họp giao ban Hiệu trưởng bậc Tiểu học Tháng 8, năm 2014
349/PGDĐT-PT 05/08/2014 Công văn số 349/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/08/2014 tham dự tập huấn phòng chống bệnh dịch trong trường học đầu năm học
350/KH-PGD&ĐT 05/08/2014 Công văn số 350/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 05/08/2014 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển
: 592 /SGDĐT-GDTrH ( CV chuyển tiếp đến các trường THCS) 04/08/2014 Công văn số : 592 /SGDĐT-GDTrH ( CV chuyển tiếp đến các trường THCS) ngày ban hành 04/08/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
Số:348/TB-GD&ĐT 04/08/2014 Công văn số Số:348/TB-GD&ĐT ngày ban hành 04/08/2014 Thông báo tổ chức "Ngày hội bóng đá vui" huyện Phú Vang năm 2014
343/PGDĐT-MN 31/07/2014 Công văn số 343/PGDĐT-MN ngày ban hành 31/07/2014 Đăng ký mua tài liệu Bồi dưỡng hè 2014
1563/SGDT-KHTC ( chuyển tiếp CV đến các trường THCS Vinh Phú, THCS Phú Mỹ, THCS Phú Dương) 31/07/2014 Công văn số 1563/SGDT-KHTC ( chuyển tiếp CV đến các trường THCS Vinh Phú, THCS Phú Mỹ, THCS Phú Dương) ngày ban hành 31/07/2014  Trả lời phiếu thăm dò khai thác bảng thông minh.
339/PGD&ĐT- PT 30/07/2014 Công văn số 339/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 30/07/2014 Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 và một số nội dung chuẩn bị vào năm học mới.
338 /PGD&ĐT-PT 30/07/2014 Công văn số 338 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 30/07/2014 Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai
336/PGD&ĐT-TCCB 29/07/2014 Công văn số 336/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 29/07/2014 bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014-2015
335/PGD&ĐT-PT 28/07/2014 Công văn số 335/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/07/2014 góp ý dự thảo Quy định đánh giá học sinh Tiểu học
333/TB-PGDĐT 25/07/2014 Công văn số 333/TB-PGDĐT ngày ban hành 25/07/2014 tham gia ý kiến nội dung của Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”
334/TB-PGD&ĐT 25/07/2014 Công văn số 334/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 25/07/2014 tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ khối phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2014
329/PGDĐT-GDTX 22/07/2014 Công văn số 329/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 22/07/2014 Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận BDTX giáo viên năm học 2013-2014 (Có chỉnh sửa mẫu, các trường kiểm tra và thực hiện)
: 323 /PGD&ĐT-CTĐ 18/07/2014 Công văn số : 323 /PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 18/07/2014 Vận động Qũy bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Qũy hỗ trợ thiên tai năm 2014
319/GM-PGDĐT 16/07/2014 Công văn số 319/GM-PGDĐT ngày ban hành 16/07/2014 Họp Hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
320/PGD&ĐT-TCCB 16/07/2014 Công văn số 320/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/07/2014 V/v xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2014-2015
318/PGD&ĐT-PT 15/07/2014 Công văn số 318/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 15/07/2014 tổ chức hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2014)
314/PGDĐT-PT 14/07/2014 Công văn số 314/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/07/2014 tham gia chương trình văn nghệ chào mừng Lễ tuyên dương, phát thưởng học sinh giỏi Năm học 2013- 2014
49 /GM- LĐLĐ 14/07/2014 Công văn số 49 /GM- LĐLĐ ngày ban hành 14/07/2014 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm- Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).
310 /PGD&ĐT - PT 11/07/2014 Công văn số 310 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 11/07/2014 V/v Tập huấn, triển khai Chương trình    “Dạy học Dự án” năm học 2014 – 2015.
311 /PGD&ĐT - PT 11/07/2014 Công văn số 311 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 11/07/2014 triển khai dạy học chương trình thí điểm Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia từ năm học 2014-2015
204/PGDĐT-VP 09/07/2014 Công văn số 204/PGDĐT-VP ngày ban hành 09/07/2014 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AP đối tượng 5 năm 2014
291/PGD&ĐT-VP 18/06/2014 Công văn số 291/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 18/06/2014 thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng trộm cắp tài sản ở cơ quan, trường học
57/TB-CĐGDPV 18/06/2014 Công văn số 57/TB-CĐGDPV ngày ban hành 18/06/2014 tham gia quỹ tình nghĩa Công đoàn Giáo dục huyện
1266 /SGD&ĐT-TCCB 16/06/2014 Công văn số 1266 /SGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/06/2014 thông báo kế hoạch Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014
1255 /QĐ-SGDĐT 15/06/2014 Công văn số 1255 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 15/06/2014 cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học
281/PGD&ĐT-TCCB 12/06/2014 Công văn số 281/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 12/06/2014 cập nhật dư liệu Pmis năm 2014
1249/SGDĐT-KTKĐCLGD 12/06/2014 Công văn số 1249/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 12/06/2014 tiếp nhận học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm 2014
280/PGDĐT 10/06/2014 Công văn số 280/PGDĐT ngày ban hành 10/06/2014 Báo cáo số liệu Phổ cập Mầm non 5 tuổi
( bổ sung lịch học)1151 /QĐ-SGDĐT 05/06/2014 Quyết định số ( bổ sung lịch học)1151 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 05/06/2014 cử giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng Ngôn ngữ sư phạm Tiếng Anh
53/GTrT-CĐGD 02/06/2014 Công văn số 53/GTrT-CĐGD ngày ban hành 02/06/2014 tập huấn cán bộ Công đoàn CS
269 /PGD&ĐT-PT 30/05/2014 Công văn số 269 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 30/05/2014 Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2014 - 2015
271/PGDĐT-VP 30/05/2014 Công văn số 271/PGDĐT-VP ngày ban hành 30/05/2014 thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND của UBND huyện bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ hè
271/PGD&ĐT-VP 30/05/2014 Công văn số 271/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 30/05/2014 thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND của UBND huyện bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ hè
267/PGD&ĐT-PT 29/05/2014 Công văn số 267/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 29/05/2014 nhắc nhở nộp sản phẩm Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế Lần thứ VII- năm 2014
264 /PGD&ĐT-PT 28/05/2014 Công văn số 264 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/05/2014 Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2013-2014
262 /CĐCS-PV 27/05/2014 Công văn số 262 /CĐCS-PV ngày ban hành 27/05/2014 In ấn văn phòng phẩm  và các loại hồ sơ sổ sách
256/PGD&ĐT-PT 26/05/2014 Công văn số 256/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/05/2014 khám tư vấn và nhổ răng miễn phí cho các cháu Mầm non, Tiểu học nhân ngày 1/6
257/GTT- PGDĐT 26/05/2014 Công văn số 257/GTT- PGDĐT ngày ban hành 26/05/2014 tổng kết, đánh giá chương trình văn nghệ Festival “Thuận An biển gọi”, năm 2014
258/PGD&ĐT-PT 26/05/2014 Công văn số 258/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/05/2014 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam năm 2014
259/PGD&ĐT-PT 26/05/2014 Công văn số 259/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/05/2014 tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2014
52/CV- CĐGD 22/05/2014 Công văn số 52/CV- CĐGD ngày ban hành 22/05/2014 Lịch tham quan học tập hè 2014
241 /PGD&ĐT- PT 22/05/2014 Công văn số 241 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 22/05/2014 việc tặng quà từ nhà tài trợ Đặng Thị Kim Oanh
235/PGD&ĐT-TCCB 19/05/2014 Công văn số 235/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 19/05/2014 hướng dẫn công tác thuyên chuyển năm 2014
234/PGD&ĐT-PT 19/05/2014 Công văn số 234/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 19/05/2014 tham gia Cuộc thi “Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo”
01 /SNV- CBCC 19/05/2014 Công văn số 01 /SNV- CBCC ngày ban hành 19/05/2014 hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động hàng năm
236 /PGD&ĐT- PT 19/05/2014 Công văn số 236 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 19/05/2014 Hướng dẫn hoạt động tổ chức ủng hộ Quỹ ‘Vì  Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”
1014/GM- GD&ĐT 16/05/2014 Công văn số 1014/GM- GD&ĐT ngày ban hành 16/05/2014 Họp Hiệu trưởng các trường THCS về triển khai nội dung, phương thức thực hiện tuyên truyền giáo dục biển đảo của Ngành trong học sinh, sinh viên
227/PGDĐT-PT 16/05/2014 Công văn số 227/PGDĐT-PT ngày ban hành 16/05/2014 khóa học tâm lý học đường dành cho GV Tiểu học 
228/PGD&ĐT - PT 16/05/2014 Công văn số 228/PGD&ĐT - PT ngày ban hành 16/05/2014 đăng kí tài liệu Giáo dục địa phương và vở luyện viết chữ đẹp theo chủ đề năm học 2014-2015
231/PGDĐT-PT 16/05/2014 Công văn số 231/PGDĐT-PT ngày ban hành 16/05/2014 tham dự tập huấn phòng chống dịch bệnh trong trường học
232/PGD ĐT-PT 16/05/2014 Công văn số 232/PGD ĐT-PT ngày ban hành 16/05/2014 kiểm tra công tác chủ động Phòng chống dịch bệnh tại trường học
233/PGDĐT-MN 16/05/2014 Công văn số 233/PGDĐT-MN ngày ban hành 16/05/2014 Báo cáo nhu cầu về  thiết bị đồ chơi trong nhà và  ngoài trời cho lớp mẫu giáo 5 tuổi
229 /PGDĐT-PV 16/05/2014 Công văn số 229 /PGDĐT-PV ngày ban hành 16/05/2014 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015
226/GM- PGDĐT 15/05/2014 Công văn số 226/GM- PGDĐT ngày ban hành 15/05/2014 Họp hiệu trưởng Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
224 /PGDĐT - PT 14/05/2014 Công văn số 224 /PGDĐT - PT ngày ban hành 14/05/2014 báo cáo tình hình dạy học Tiếng Anh 6, 7, 10 thí điểm năm học 2013-2014
225/PGD&ĐT-PT 14/05/2014 Công văn số 225/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/05/2014 vận động đóng góp xây dựng công trình Thanh niên
214/PGDĐT-PT 13/05/2014 Công văn số 214/PGDĐT-PT ngày ban hành 13/05/2014 tham dự tập huấn  phòng chống bệnh dịch trong trường học 2014
221/PGD&ĐT-MN 13/05/2014 Công văn số 221/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 13/05/2014 Hướng dẫn báo cáo tình hình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
222/PGD&ĐT-PT 13/05/2014 Công văn số 222/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/05/2014 Nhắc nhở các đơn vị nộp bài tham gia cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”
211/PGDĐT-PT 09/05/2014 Công văn số 211/PGDĐT-PT ngày ban hành 09/05/2014 thay đổi thời gian biểu diễn văn nghệ Festival “Thuận An biển gọi” Năm 2014
212/GDPV-TCCB 09/05/2014 Công văn số 212/GDPV-TCCB ngày ban hành 09/05/2014 Lịch đánh giá chuẩn Hiệu trưởng.
213/PGDĐT-PT 09/05/2014 Công văn số 213/PGDĐT-PT ngày ban hành 09/05/2014 kiểm tra phòng chống dịch tay-chân-miệng tại các trường Mầm non
208/GM-PGDĐT 08/05/2014 Công văn số 208/GM-PGDĐT ngày ban hành 08/05/2014 Họp Hiệu trưởng tháng 5/2014
210/PGD&ĐT-PT 08/05/2014 Công văn số 210/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 08/05/2014 tập huấn kỹ thuật  khảo sát  kết quả học tập của học sinh lớp 5 năm học 2013-2014
209/PGD&ĐT-PT 07/05/2014 Công văn số 209/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/05/2014 Tập huấn Sử dụng  di sản trong dạy học môn Lịch sử, Địa lý.
207/PGD&ĐT-PT 06/05/2014 Công văn số 207/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/05/2014 tăng cường đảm bảo an toàn tiêm chủng bệnh sởi
203 /PGDĐT-PT 29/04/2014 Công văn số 203 /PGDĐT-PT ngày ban hành 29/04/2014 Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2013-2014
48/CĐGD 29/04/2014 Công văn số 48/CĐGD ngày ban hành 29/04/2014 Triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2014
49 /KH-CĐGD 29/04/2014 Công văn số 49 /KH-CĐGD ngày ban hành 29/04/2014 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929- 28/7/2014)
50 / HD-CĐGD 29/04/2014 Công văn số 50 / HD-CĐGD ngày ban hành 29/04/2014 Hướng dẫn Đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2014
51 / HD-CĐGD 29/04/2014 Công văn số 51 / HD-CĐGD ngày ban hành 29/04/2014 xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam
192/PGDĐT-PT 28/04/2014 Công văn số 192/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/04/2014 đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2013-2014
195 /PGDĐT-PT 28/04/2014 Thông báo số 195 /PGDĐT-PT ngày ban hành 28/04/2014 kết quả thi học sinh giỏi TH & THCS cấp huyện năm học 2013-2014
196/PGDĐT-PT 28/04/2014 Công văn số 196/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/04/2014 Hướng dẫn khảo sát kết quả học tập của học sinh khối 5, năm học 2013- 2014 và Khảo sát khối 6
699/SGDĐT-GDTH 26/04/2014 Công văn số 699/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 26/04/2014 Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi /ngày
190/PGD&ĐT-VP 26/04/2014 Công văn số 190/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 26/04/2014 triệu tập cán bộ tham gia tập huấn quản lý, sử dụng website của các đơn vị triển khai giai đoạn 3
185/PGD&ĐT-TCCB 25/04/2014 Công văn số 185/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/04/2014 báo cáo tình hình chất lượng đội ngũ CBGVNV năm học 2013-2014
186/PGD&ĐT-TCCB 25/04/2014 Công văn số 186/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/04/2014 hướng dẫn đánh giá, xếp loại Công chức viên chức năm học 2013-2014
187/PGDĐT-TCCB 25/04/2014 Công văn số 187/PGDĐT-TCCB ngày ban hành 25/04/2014 đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo chuẩn nghề nghiệp
188/GDĐT-TCCB 25/04/2014 Công văn số 188/GDĐT-TCCB ngày ban hành 25/04/2014 hướng dẫn đánh giá, xếp loại chuẩn phó hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
189/GDĐT-TCCB 25/04/2014 Công văn số 189/GDĐT-TCCB ngày ban hành 25/04/2014 tổ chức đánh giá, xếp loại Chuẩn hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
184/GTT- PGDĐT 24/04/2014 Công văn số 184/GTT- PGDĐT ngày ban hành 24/04/2014 Lịch tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ  Festival “Thuận An biển gọi”, năm 2014
177/GTT- PGDĐT 23/04/2014 Công văn số 177/GTT- PGDĐT ngày ban hành 23/04/2014 Tham gia tập luyện chương trình văn nghệ phục vụ Festival “Thuận An biển gọi”, năm 2014
178/PGD&ĐT-PT 23/04/2014 Công văn số 178/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 23/04/2014 thông báo Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XX, năm 2014
179 /PGDĐT- PT 23/04/2014 Công văn số 179 /PGDĐT- PT ngày ban hành 23/04/2014 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
182/PGDĐT-VP 23/04/2014 Công văn số 182/PGDĐT-VP ngày ban hành 23/04/2014 thực hiện lịch làm việc và nghỉ lễ 30/4 Quốc tế lao động 01/5
45/NQ-CĐGD 21/04/2014 Công văn số 45/NQ-CĐGD ngày ban hành 21/04/2014 NGHỊ QUYẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC QUÍ II - NĂM 2014
46/CĐGD 21/04/2014 Công văn số 46/CĐGD ngày ban hành 21/04/2014 đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” năm 2014
171/PGDĐT-PT 21/04/2014 Công văn số 171/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/04/2014 chuẩn bị triển khai dạy học tiếng Anh ở cấp Tiểu học  năm học 2014-2015
173/SGDĐT-MN 21/04/2014 Công văn số 173/SGDĐT-MN ngày ban hành 21/04/2014 Tập huấn bộ công cụ đánh giá khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ em
40 /QĐ-PGD&ĐT 18/04/2014 Quyết định số 40 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/04/2014 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 và các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Anh Văn lớp 8 ; MTCT lớp 7, 8 Năm học 2013
41 /QĐ-PGD&ĐT 18/04/2014 Quyết định số 41 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/04/2014 việc thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 và các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Anh Văn lớp 8 ; MTCT lớp 7, 8 Năm học
42 /QĐ-PGD&ĐT 18/04/2014 Quyết định số 42 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 18/04/2014 thành lập Hội đồng chấm thi Học sinh giỏi Huyện các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 và các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa Học, Anh Văn lớp 8 ; MTCT lớp 7, 8 Năm học 201
167/TB-PGD&ĐT 18/04/2014 Công văn số 167/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 18/04/2014 báo cáo học sinh giảm từ 17.2.2014 đến 18.4.2014
783 /QĐ-SGDĐT 18/04/2014 Quyết định số 783 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 18/04/2014 Công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS      năm học 2013 - 2014.
163/GM-PGD&ĐT 17/04/2014 Công văn số 163/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 17/04/2014 Chuẩn bị cho Hội thi giáo viên- Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh Năm học 2013-2014
164/PGD&ĐT-KĐTK 17/04/2014 Công văn số 164/PGD&ĐT-KĐTK ngày ban hành 17/04/2014 kiểm tra thi đua cuối năm học 2013-2014
165/PGD&ĐT-KĐTK 17/04/2014 Công văn số 165/PGD&ĐT-KĐTK ngày ban hành 17/04/2014 triển khai công tác thi đua cuối năm học 2013-2014
166/PGD&ĐT-PT 17/04/2014 Công văn số 166/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/04/2014 tham gia Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên HuếLần thứ XX, năm 2014
162/GM- PGDĐT 15/04/2014 Công văn số 162/GM- PGDĐT ngày ban hành 15/04/2014 Hội nghị Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
158/PGD&ĐT-PT 14/04/2014 Công văn số 158/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/04/2014 thông báo lịch kiểm tra học kỳ 2 và các mẫu báo cáo cuối năm học
159/GM-PGD&ĐT 14/04/2014 Công văn số 159/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 14/04/2014 Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học Năm học 2013-2014
142 /PGD&ĐT-PT 14/04/2014 Công văn số 142 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/04/2014 hướng dẫn kiểm tra HK II và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS - Năm học 2013-2014
161/PGD&ĐT-PT 14/04/2014 Công văn số 161/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/04/2014 Tổ chức kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
155/PGD&ĐT-PT 10/04/2014 Công văn số 155/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 10/04/2014 Triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiế Huế Lần thứ VII- năm 2014.
156/TB-PGD&ĐT 10/04/2014 Công văn số 156/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 10/04/2014 Báo cáo, thống kê cuối năm và Chương trình Quản lý thống kê số liệu Cổng thông tin điện tử tỉnh TT-Huế Năm học 2013-2014
07 /2014/TT-BGDĐT 10/04/2014 Thông tư số 07 /2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 10/04/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
154 /PGD&ĐT- CTĐ 08/04/2014 Công văn số 154 /PGD&ĐT- CTĐ ngày ban hành 08/04/2014 tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2014
/QĐ-SGDĐT 07/04/2014 Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 07/04/2014 thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS  năm học 2013-2014
150/PGD&ĐT-PT 07/04/2014 Công văn số 150/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/04/2014 tham gia thi giáo viên dạy giỏi lần thứ hai bậc Tiểu học cấp huyện, năm 2014
152/PGD&ĐT-KTTC 07/04/2014 Công văn số 152/PGD&ĐT-KTTC ngày ban hành 07/04/2014 Thẩm định hồ sơ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em3,4,5 tuổi và cấp bù tiền miễn, giảm học phí HKII năm học 2013-2014
153/PGD&ĐT-PT 07/04/2014 Công văn số 153/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/04/2014 Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS Tiểu học
148/PGDĐT-KHTH 04/04/2014 Công văn số 148/PGDĐT-KHTH ngày ban hành 04/04/2014 cung cấp số liệu và tài liệu xây dựng Bản đồ Qui hoạch mạng lưới GD&ĐT của các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020
143/KH-PGDĐT 02/04/2014 Công văn số 143/KH-PGDĐT ngày ban hành 02/04/2014 Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang
140 /PGD&ĐT - PT 01/04/2014 Công văn số 140 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 01/04/2014 góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và qui trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
137 /TB-PGDĐT 31/03/2014 Công văn số 137 /TB-PGDĐT ngày ban hành 31/03/2014 THÔNG BÁO SỐ 2 ( CÓ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI) Học sinh giỏi các môn: Toán, Tiếng Việt, Anh văn lớp 4; Ngữ văn, Toán, Vật lý , Hóa học, Anh văn 8 và MTCT 7, 8  Năm học 2013 &nda
592 /SGDĐT-GDTrH 31/03/2014 Công văn số 592 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 31/03/2014 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS, THPT
131/PGD&ĐT-KTTC 28/03/2014 Công văn số 131/PGD&ĐT-KTTC ngày ban hành 28/03/2014 thực hiện công tác thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014
134/PGD&ĐT-PT 28/03/2014 Công văn số 134/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/03/2014 học sinh lớp 5 dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2013 – 2014
128/PGD&ĐT-VP 28/03/2014 Công văn số 128/PGD&ĐT-VP ngày ban hành 28/03/2014 chỉnh trang, vệ sinh cảnh quan, sân trường chào mừng Festival Huế 2014
36/QĐ-PGD&ĐT 27/03/2014 Công văn số 36/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 27/03/2014 thành lập Đoàn Hội khỏe Phù Đổng Phòng GD&ĐT Phú Vang tham gia  HKPĐ tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2013 - 2014
03/TB-LN 27/03/2014 Công văn số 03/TB-LN ngày ban hành 27/03/2014 cử các đơn vị tham gia Hội thi tiếng hát Hoa phượng Đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV năm 2014
129/PGD&ĐT-GDTX 26/03/2014 Công văn số 129/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 26/03/2014 Hướng dẫn xử lý dữ liệu phiếu điều tra PCGD trên mạng
505/SGDĐT-GDTH 26/03/2014 Công văn số 505/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 26/03/2014 Tổ chức thi Học sinh giỏi lớp 5 và kiểm tra định kỳ cuối năm học 2013-2014
123 /PGDĐT-PT 25/03/2014 Công văn số 123 /PGDĐT-PT ngày ban hành 25/03/2014 Thi học sinh giỏi lớp 9  THCS cấp Tỉnh năm học 2013-2014
127/PGD&ĐT-PT 25/03/2014 Công văn số 127/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 25/03/2014 tuyên truyền về Hội thi tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XX, năm 2014
118 /PGD&ĐT 24/03/2014 Công văn số 118 /PGD&ĐT ngày ban hành 24/03/2014 điều động giáo viên và học sinh tham gia giải Bóng đá Nam học sinh THCS  tại Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
119/PGD&ĐT-PT 24/03/2014 Công văn số 119/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/03/2014 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2014
120/PGD&ĐT-PT 24/03/2014 Công văn số 120/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/03/2014 đảm bảo an toàn cho học sinh
114/PGDĐT-MN 21/03/2014 Công văn số 114/PGDĐT-MN ngày ban hành 21/03/2014 Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
43/CV-CĐGD 20/03/2014 Công văn số 43/CV-CĐGD ngày ban hành 20/03/2014 báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
111 /PGD&ĐT 20/03/2014 Công văn số 111 /PGD&ĐT ngày ban hành 20/03/2014 điều động giáo viên và học sinh tham gia giải Bóng đá Nam học sinh Tiểu học  tại Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
110/PGD&ĐT-PT 18/03/2014 Công văn số 110/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 18/03/2014 tuyên truyền sử dụng phương tiện giao thông xe đạp điện, xe máy điện
106 /PGD&ĐT - PT 17/03/2014 Công văn số 106 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 17/03/2014 kế hoạch tập huấn phương pháp giảng dạy và cách ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế cho giáo viên Tiếng Anh
97/PGDĐT-GDMN 14/03/2014 Công văn số 97/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 14/03/2014 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 -2016”
98/PGDĐT-VP 14/03/2014 Công văn số 98/PGDĐT-VP ngày ban hành 14/03/2014 huy động giáo viên, học sinh tham gia đồng diễn trong tổng duyệt và khai mạc Đại hội TDTT huyện Phú Vang lần thứ V – năm 2014
93/PGDĐT-PT ( có điều chỉnh) 14/03/2014 Công văn số 93/PGDĐT-PT ( có điều chỉnh) ngày ban hành 14/03/2014 điều động lực lượng Giáo viên TDTT tham gia làm công tác trọng tài tại Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2014               &
99/PGDĐT-PT 14/03/2014 Công văn số 99/PGDĐT-PT ngày ban hành 14/03/2014 Tập huấn công tác phòng chống dịch  Dự án VAHIP cho cán bộ y tế trường học
42/CV-CĐGD 14/03/2014 Công văn số 42/CV-CĐGD ngày ban hành 14/03/2014 điều động CBĐV tham gia lễ khai mạc Đại hội TD- TT huyện Phú Vang lần thứ V năm 2014
95/PGDĐT-PT 13/03/2014 Công văn số 95/PGDĐT-PT ngày ban hành 13/03/2014 huy động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia Đại hội TDTT lần thứ V- 2014
94 /PGD&ĐT - PT 13/03/2014 Công văn số 94 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 13/03/2014 kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh 2014
91/PGD&ĐT-PT 11/03/2014 Công văn số 91/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 11/03/2014 thông báo lịch thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học  cấp  huyện Năm học 2013-2014
41/CĐGD 11/03/2014 Công văn số 41/CĐGD ngày ban hành 11/03/2014 dự Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn
92/PGD&ĐT 11/03/2014 Công văn số 92/PGD&ĐT ngày ban hành 11/03/2014 Đăng ký nhu cầu trồng cây phân tán năm 2014
93/BCĐ-PCGD 11/03/2014 Công văn số 93/BCĐ-PCGD ngày ban hành 11/03/2014 triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
88 /TB-PGDĐT 10/03/2014 Công văn số 88 /TB-PGDĐT ngày ban hành 10/03/2014 thi học sinh giỏi các môn: Toán, Tiếng Việt, Anh văn lớp 4; Ngữ văn, Toán, Vật lý , Hóa học, Anh văn 8 và MTCT 7,8  Năm học 2013 – 2014 
90/KH-PGDĐT 10/03/2014 Công văn số 90/KH-PGDĐT ngày ban hành 10/03/2014 Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014
87/PGD&ĐT 10/03/2014 Công văn số 87/PGD&ĐT ngày ban hành 10/03/2014 Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh học nghề
32 /QĐ-PGD&ĐT 07/03/2014 Quyết định số 32 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 07/03/2014 thành lập Hội đồng thẩm định các tiết dạy chuẩn bị hội thi GVDG bậc  THCS cấp tỉnh năm học 2013 - 2014
86 / GDPV 07/03/2014 Thông báo số 86 / GDPV ngày ban hành 07/03/2014 báo cáo số liệu biên chế sự nghiệp giáo dục
85/PGDĐT-GDTX 07/03/2014 Công văn số 85/PGDĐT-GDTX ngày ban hành 07/03/2014 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên năm học 2013-2014
03-TB/HĐĐ 07/03/2014 Công văn số 03-TB/HĐĐ ngày ban hành 07/03/2014 Thành viên đoàn kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014
10 - KH/HĐĐ 05/03/2014 Công văn số 10 - KH/HĐĐ ngày ban hành 05/03/2014 Kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học  2013 -2014
81/PGDĐT-PT 05/03/2014 Công văn số 81/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/03/2014 bồi dưỡng Luật Giao thông đường bộ cho học sinh bậc THCS (Phú Thượng, Phú Đa và Vinh Thanh)
40/GM-CĐGD 04/03/2014 Công văn số 40/GM-CĐGD ngày ban hành 04/03/2014 Dự tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng
303 /SGDĐT-GDTrH 04/03/2014 Công văn số 303 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 04/03/2014 thống nhất một số nội dung trong giảng dạy, kiểm tra-đánh giá môn Địa lý
72/PGD&ĐT-PT 03/03/2014 Công văn số 72/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 03/03/2014 hội nghị trực báo tháng 03 năm học 2013 – 2014
75/GTT-PGDĐT 03/03/2014 Công văn số 75/GTT-PGDĐT ngày ban hành 03/03/2014 Tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ Chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3
70/PGD&ĐT-PT 28/02/2014 Công văn số 70/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/02/2014 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học  cấp  huyện Năm học 2013-2014
71 /PGD&ĐT-PT 28/02/2014 Công văn số 71 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 28/02/2014 tham gia Hội thi “ Vẽ tranh trên máy tính” cấp tỉnh  Năm học 2013-2014
26 /QĐ-PGD&ĐT 28/02/2014 Công văn số 26 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 28/02/2014 thành lập Ban trọng tài Giải Điền kinh học sinh Tiểu học và THCS truyền thống huyện Phú Vang năm học 2013 - 2014
63/PGD&ĐT-PT 27/02/2014 Công văn số 63/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/02/2014 thông báo kết quả Hội thi “ Vẽ tranh trên máy tính” cấp huyện Năm học 2013-2014
285 /SGDĐT-VP 27/02/2014 Công văn số 285 /SGDĐT-VP ngày ban hành 27/02/2014 Tổ chức cuộc thi Vô địch TOEFL Primary 2014
66 /PGD&ĐT-PT 27/02/2014 Công văn số 66 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/02/2014 báo cáo số lượng giáo viên Tiếng Anh chưa được khảo sát đánh giá năng lực ngôn ngữ
65/PGD&ĐT-TCCB 27/02/2014 Công văn số 65/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 27/02/2014 V/v xây dựng kế hoạch biên chế năm học 2014-2015
67 /PGD&ĐT- PT 27/02/2014 Công văn số 67 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 27/02/2014 thi vòng 2 học sinh giỏi “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2013-2014
68/PGDĐT-TĐKT 27/02/2014 Công văn số 68/PGDĐT-TĐKT ngày ban hành 27/02/2014 V/v  lập hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT 2014
61/PGD&ĐT-PT 26/02/2014 Công văn số 61/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 26/02/2014 Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng 2014
22 /QĐ-PGD&ĐT 25/02/2014 Quyết định số 22 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 25/02/2014 thành lập Ban trọng tài Giải Bóng đá nam học sinh Tiểu học và THCS huyện Phú Vang năm học 2013 - 2014
55/PGD&ĐT-PT 24/02/2014 Công văn số 55/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 24/02/2014 tổng kết, phát thưởng Hội thi “Vẽ tranh bằng máy vi tính” bậc tiểu học cấp huyện, năm học 2013-2014
52/PGD&ĐT- PT 24/02/2014 Công văn số 52/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 24/02/2014 Thông báo các đơn vị nộp bài dự thi theo đúng thời gian quy định
53/TB-PGDĐT-GDTX 24/02/2014 Công văn số 53/TB-PGDĐT-GDTX ngày ban hành 24/02/2014 triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
39 /KH-CĐGD 24/02/2014 Công văn số 39 /KH-CĐGD ngày ban hành 24/02/2014 tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2014
56/PGDĐT-PT 24/02/2014 Công văn số 56/PGDĐT-PT ngày ban hành 24/02/2014 Tham dự Hội nghị  trực báo về công tác Y tế trường học  năm học 2013- 2014
57 /PGD&ĐT- PT 24/02/2014 Công văn số 57 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 24/02/2014 Thông báo số 3 thi giáo viên dạy giỏi    cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
247 /SGDĐT-GDTrH 23/02/2014 Công văn số 247 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/02/2014 tổng kết lớp bồi dưỡng nâng chuẩn và trao chứng chỉ Cambridge cho giáo viên Tiếng Anh
38/KH-CĐGD 21/02/2014 Công văn số 38/KH-CĐGD ngày ban hành 21/02/2014 việc họp bàn công tác tổ chức buổi lễ kỷ niệm và diễu hành chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014 (Có điều chỉnh, bổ sung)
50 /PGDĐT - PT 20/02/2014 Công văn số 50 /PGDĐT - PT ngày ban hành 20/02/2014 thông báo danh sách học sinh tham gia  “Hùng biện tiếng Anh THCS” cấp tỉnh năm học 2013-2014
47/PGDĐT-PT 18/02/2014 Công văn số 47/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/02/2014 đăng ký dự thi giáo viên dạy giỏi bậc tiểu học cấp huyện, năm học 2013-2014
48/KH- PGD&ĐT 18/02/2014 Công văn số 48/KH- PGD&ĐT ngày ban hành 18/02/2014 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2014
49/PGDĐT-PT 18/02/2014 Công văn số 49/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/02/2014 đồng ý lắp đặt Panô tuyên truyền cổng trường ATGT
35/KH-CĐGD 17/02/2014 Công văn số 35/KH-CĐGD ngày ban hành 17/02/2014 tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8 tháng 3 năm 2014
41 /TKG- PGDĐT 17/02/2014 Thông báo số 41 /TKG- PGDĐT ngày ban hành 17/02/2014 Thư  kêu gọi
42/PGD&ĐT- PT 17/02/2014 Công văn số 42/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 17/02/2014 Thông báo số 2 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
43 /PGDĐT - PT 17/02/2014 Công văn số 43 /PGDĐT - PT ngày ban hành 17/02/2014 triệu tập bổ sung giáo viên TDTT tham gia làm nhiệm vụ tại HKPĐ huyện năm 2014                        &nbs
02/2014/TT-BGDĐT 17/02/2014 Công văn số 02/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 17/02/2014 Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
43 /PGDĐT-CSVC 17/02/2014 Công văn số 43 /PGDĐT-CSVC ngày ban hành 17/02/2014 báo cáo số liệu và đăng ký nhu cầu đầu tư trang thiết bị phục vụ đề án dạy học ngoại ngữ
38 /PGDĐT - PT 14/02/2014 Công văn số 38 /PGDĐT - PT ngày ban hành 14/02/2014 điều động giáo viên TDTT tham gia làm nhiệm vụ tại HKPĐ huyện năm 2014                          
40/PGD&ĐT-PT 14/02/2014 Công văn số 40/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 14/02/2014 lịch thi, danh sách phòng thi Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính bậc Tiểu học cấp huyện  Năm học 2013-2014
36/PGD&ĐT-PT 13/02/2014 Công văn số 36/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/02/2014 thông báo kết quả kiểm tra học kỳ 1 năm học 2013-2014 các môn theo đề chung của Sở
34/TB-CĐGDPV 12/02/2014 Công văn số 34/TB-CĐGDPV ngày ban hành 12/02/2014 tham gia quỹ “Tình nghĩa CĐGD Huyện” và quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2014
35/PGDĐT-PT 12/02/2014 Công văn số 35/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/02/2014 tham gia Hội thi Vở sạch chữ đẹp- Viết chữ đẹp tiểu học cấp tỉnh năm học 2013-2014
35/TB-CĐGDPV 12/02/2014 Công văn số 35/TB-CĐGDPV ngày ban hành 12/02/2014 trích nộp 2% KPCĐ năm 2014
32 /PGDĐT-PT 11/02/2014 Thông báo số 32 /PGDĐT-PT ngày ban hành 11/02/2014 tổ chức giải điền kinh truyền thống, bóng đá mini (5-5 ) Nam Tiểu học- Bóng đá ( 7-7) Nam THCS và các môn: Cờ vua, Bóng bàn, Đá cầu,  tuyển chọn môn: Cầu lông T
30 /PGDĐT-VP 11/02/2014 Công văn số 30 /PGDĐT-VP ngày ban hành 11/02/2014 tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Chương trình hành động của ngành
31 /PGD&ĐT-GDTX 11/02/2014 Công văn số 31 /PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 11/02/2014 Báo cáo kế quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia GD&ĐT năm 2013
33 /PGD&ĐT-TCCB 11/02/2014 Công văn số 33 /PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 11/02/2014 hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
28/PGD-GDMN 10/02/2014 Công văn số 28/PGD-GDMN ngày ban hành 10/02/2014 Họp Hiệu trưởng  một số trường MN.
26 /PGDĐT-PT 08/02/2014 Công văn số 26 /PGDĐT-PT ngày ban hành 08/02/2014 thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS toàn tỉnh lần thứ VII
24/PGDĐT-PT 06/02/2014 Công văn số 24/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/02/2014 Tập huấn phần mềm quản lý chất lượng GDTH
32/NQ-CĐGD 06/02/2014 Công văn số 32/NQ-CĐGD ngày ban hành 06/02/2014 NGHỊ QUYẾT Công đoàn Giáo dục huyện Phú Vang – Quý I năm 2014
22/TB-PGD&ĐT 23/01/2014 Thông báo số 22/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 23/01/2014 báo cáo học sinh giảm sau Tết âm lịch 2014
23/PGDĐT-VP 23/01/2014 Công văn số 23/PGDĐT-VP ngày ban hành 23/01/2014 hướng dẫn đóng mã số học bạ Tiểu học năm học 2013 - 2014
105/SGDDT-CTHSSV 23/01/2014 Công văn số 105/SGDDT-CTHSSV ngày ban hành 23/01/2014 tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đốt thả đèn trời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn Tỉnh dịp xuân Giáp Ngọ v&agr
45 /SGDĐT-KTKĐCLGD 21/01/2014 Công văn số 45 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 21/01/2014  thông báo khảo sát chất lượng đầu năm hàng năm.
20/GM-PGDĐT 21/01/2014 Công văn số 20/GM-PGDĐT ngày ban hành 21/01/2014 Trực báo Hiệu trưởng bậc Tiểu Học tháng 01/2014
32/GM-CĐGD 21/01/2014 Công văn số 32/GM-CĐGD ngày ban hành 21/01/2014 họp Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục huyện  
21/PGDĐT-VP 21/01/2014 Công văn số 21/PGDĐT-VP ngày ban hành 21/01/2014 thực hiện Công điện 02/CĐ-UBND lịch nghỉ và trực Tết nguyên đán Giáp Ngọ
100 / SGD&ĐT- GDTrH 21/01/2014 Công văn số 100 / SGD&ĐT- GDTrH ngày ban hành 21/01/2014 Điều lệ Hội Khỏe Phù Đổng Thừa Thiên Huế
18/PGDĐT-PT 20/01/2014 Công văn số 18/PGDĐT-PT ngày ban hành 20/01/2014 hướng dẫn việc thực hiện Dạy học 2 buổi/ngày bậc Tiểu học
19/KH-PGD&ĐT 20/01/2014 Công văn số 19/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 20/01/2014 Ra quân tổng vệ sinh môi trường trước và sau Xuân Giáp Ngọ-  2014
16/PGD&ĐT-PT 17/01/2014 Công văn số 16/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/01/2014 tổ chức Hội thi vẽ tranh bằng máy vi tính bậc Tiểu học cấp huyện Năm học 2013-2014
17/PGD&ĐT-PT 17/01/2014 Công văn số 17/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 17/01/2014 đánh giá kết quả Hội thi “Vở sạch chữ đẹp, viết chữ đẹp” Năm học 2013-2014
31/CĐGD 16/01/2014 Công văn số 31/CĐGD ngày ban hành 16/01/2014 hỗ trợ CNVC-LĐ bị thiệt hại sau bão.  
14/PGD&ĐT-PT 16/01/2014 Công văn số 14/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 16/01/2014 Cuộc thi vẽ tranh ATGT chủ đề Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 3
15/GTT- PGDĐT 16/01/2014 Công văn số 15/GTT- PGDĐT ngày ban hành 16/01/2014 Tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ đêm giao thừa Mừng xuân Giáp Ngọ 2014 (Đề nghị các trường nắm để thông báo cho giáo viên tham gia kịp thời)
13/PGD&ĐT-PT 15/01/2014 Công văn số 13/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 15/01/2014 thay đổi thời gian tổng kết Hội thi VSCĐ-VCĐ cấp huyện năm học 2013-2014
09/GM-PGDĐT 13/01/2014 Công văn số 09/GM-PGDĐT ngày ban hành 13/01/2014 Dự tổng kết phát thưởng Hội thi “Vở sạch chữ đẹp- Viết chữ đẹp” bậc Tiểu học cấp huyện, năm học 2013-2014
10/GTT-PGDĐT 13/01/2014 Công văn số 10/GTT-PGDĐT ngày ban hành 13/01/2014 Tham gia tập luyện và biểu diễn chương trình văn nghệ đêm giao thừa, Mừng xuân giáp ngọ 2014
11/PGD&ĐT-PT 13/01/2014 Công văn số 11/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/01/2014 Tập huấn PPDH cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học
30/CĐGD 09/01/2014 Công văn số 30/CĐGD ngày ban hành 09/01/2014 Xét trợ cấp khó khăn
08 /PGDĐT-PT 09/01/2014 Công văn số 08 /PGDĐT-PT ngày ban hành 09/01/2014 Báo cáo sơ kết học kì I  bậc THCS năm học 2013 - 2014
07/GTT-PGDĐT 08/01/2014 Công văn số 07/GTT-PGDĐT ngày ban hành 08/01/2014 tham chương trình văn nghệ chào mừng gặp mặt các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh quê hương Phú Vang nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ - 2014
05/PGD&ĐT-PT 06/01/2014 Công văn số 05/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 06/01/2014 tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Giáp Ngọ-2014
03 /GM-PGDĐT 02/01/2014 Công văn số 03 /GM-PGDĐT ngày ban hành 02/01/2014 Mời trực báo Hiệu trưởng tháng 01/2014
04/GM-PGDĐT 02/01/2014 Công văn số 04/GM-PGDĐT ngày ban hành 02/01/2014 Tham dự Khai mạc, Bế mạc  Hội thi “Tiếng hát học sinh” năm học 2013- 2014
553 /PGDĐT - PT 31/12/2013 Công văn số 553 /PGDĐT - PT ngày ban hành 31/12/2013 tập trung bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi bậc THCS năm 2013-2014
556 /PGDĐT - PT 31/12/2013 Công văn số 556 /PGDĐT - PT ngày ban hành 31/12/2013 hướng dẫn tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh Tiểu học và THCS cấp  huyện năm học 2013-2014
557 /PGD&ĐT-PT 31/12/2013 Công văn số 557 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 31/12/2013 Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về  thanh tra giáo dục
554/PGDĐT-VP 30/12/2013 Công văn số 554/PGDĐT-VP ngày ban hành 30/12/2013 thực hiện thời gian nghỉ và trực Tết Dương lịch năm 2014
555/ PGDĐT- MN 30/12/2013 Công văn số 555/ PGDĐT- MN ngày ban hành 30/12/2013 Tổng kết chương trình GDMN, Tập huấn sử dụng bộ chuẩn PTTE5T & thống kê số liệu GDMN
2615 / SGDĐT-GDTrH 30/12/2013 Công văn số 2615 / SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 30/12/2013 không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học
552/PGD&ĐT-PT 27/12/2013 Công văn số 552/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 27/12/2013 hướng dẫn các mẫu thống kê cuối học học kỳ 1 năm học 2013- 2014
2484/SGD&ĐT- GDTH 27/12/2013 Công văn số 2484/SGD&ĐT- GDTH ngày ban hành 27/12/2013 kế hoạch tổ chức các kì thi, hội thi của học sinh tiểu học năm học 2013 - 2014
550/TB-PGD&ĐT 26/12/2013 Công văn số 550/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 26/12/2013 xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục năm học 2014-2015
551 /PGDĐT-PT 26/12/2013 Công văn số 551 /PGDĐT-PT ngày ban hành 26/12/2013 kế hoạch thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp huyện năm học 2013-2014
2557/SGD&ĐT-GDTrH 24/12/2013 Công văn số 2557/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 24/12/2013 “Tuyển chọn học sinh tham gia “Lễ hội Bóng đá hy vọng năm 2014 tại Brazil”
534/KH-PGD&ĐT 23/12/2013 Công văn số 534/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 23/12/2013 Thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật trong nhà trường”, giai đoạn 2013 - 2016
542/GM-PGDĐT 23/12/2013 Công văn số 542/GM-PGDĐT ngày ban hành 23/12/2013 Dự Họp cùng Ban tổ chức chuẩn bị hội thi “Tiếng hát học sinh” năm học 2013- 2014
545/GM-PGDĐT 23/12/2013 Công văn số 545/GM-PGDĐT ngày ban hành 23/12/2013 Dự Họp Ban giám khảo Hội thi “Vở sạch chữ đẹp- Viết chữ đẹp” cấp huyện Năm học 2013- 2014
543/PGD&ĐT-PT 23/12/2013 Công văn số 543/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 23/12/2013 đóng dấu sổ điểm và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014
544 /GM-PGDĐT 23/12/2013 Công văn số 544 /GM-PGDĐT ngày ban hành 23/12/2013 Nhằm đánh giá công tác tài chính – kế toán năm 2013 và hướng dẫn công tác kiểm kê tài sản
547/GM-PGDĐT 23/12/2013 Công văn số 547/GM-PGDĐT ngày ban hành 23/12/2013 Giao ban Hiệu trưởng Tiểu học, THCS
537/PGD&ĐT-MN 19/12/2013 Công văn số 537/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 19/12/2013 Báo cáo nhanh tình hình số liệu thực hiện  công tác  phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
539/PGDĐT-VP 19/12/2013 Công văn số 539/PGDĐT-VP ngày ban hành 19/12/2013 Củng cố và phát triển Tập san Giáo dục Đào tạo
538/GM-PGDĐT 19/12/2013 Công văn số 538/GM-PGDĐT ngày ban hành 19/12/2013 Dự Họp Chuẩn Bị Cho Hội Thi An Toàn Giao Thông Cấp Tỉnh
541/GM-PGDĐT 19/12/2013 Công văn số 541/GM-PGDĐT ngày ban hành 19/12/2013   Dự Họp Giáo viên Âm nhạc, Trưởng đoàn tham gia hội thi “Tiếng hát học sinh”
530 /PGD&ĐT-CTĐ 18/12/2013 Công văn số 530 /PGD&ĐT-CTĐ ngày ban hành 18/12/2013 thu, sử dụng và quản lý quỹ hội CTĐ
531/PGDĐT-PT 18/12/2013 Công văn số 531/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/12/2013 thống nhất thực hiện sinh hoạt cụm chuyên môn năm học 2013- 2014
532/PGD&ĐT-MN 18/12/2013 Công văn số 532/PGD&ĐT-MN ngày ban hành 18/12/2013 Họp triển khai một số nội dung thực hiện phổ cậpGDMN cho trẻ 5 tuổi
533 /PGD&ĐT- CTĐ 18/12/2013 Công văn số 533 /PGD&ĐT- CTĐ ngày ban hành 18/12/2013 Thực hiện phong tràoTết vì người nghèo và nạn nhân Chất độc da cam năm 2014
535/PGDĐT-PT 18/12/2013 Công văn số 535/PGDĐT-PT ngày ban hành 18/12/2013 hoãn thời gian tổ chức Đại hội TDTT huyện, lần thứ V- 2013
525/ PGD&ĐT-MN 16/12/2013 Công văn số 525/ PGD&ĐT-MN ngày ban hành 16/12/2013 Tập huấn nâng cao năng lực cho CBGV cốt cán, thực hiện phổ cậpGDMN cho trẻ 5 tuổi
527/PGDĐT-PT 16/12/2013 Công văn số 527/PGDĐT-PT ngày ban hành 16/12/2013 huy động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia tổng duyệt và khai mạc Đại hội TDTT huyện Lần thứ V- 2013
139 /QĐ-PGD&ĐT 13/12/2013 Quyết định số 139 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/12/2013 thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi Huyện các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2013 - 2014
517 /PGD&ĐT- PT 13/12/2013 Công văn số 517 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 13/12/2013 hướng dẫn kiểm tra học kì  I cấp THCS – Năm học 2013 -2014
518 /PGD&ĐT-PT 13/12/2013 Công văn số 518 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/12/2013 sinh hoạt và tập huấn chuyên môn học kỳ I năm học 2013-2014
498 /PGD&ĐT-PT 13/12/2013 Công văn số 498 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 13/12/2013 Hướng dẫn Kiểm tra học kỳ I bậc Tiểu học- Năm học: 2013-2014
138 /QĐ-PGD&ĐT 13/12/2013 Quyết định số 138 /QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 13/12/2013 việc thành lập Chấm thi Học sinh giỏi Huyện  các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học lớp 9 – Năm học 2013 - 2014
512/PGDĐT-PT 12/12/2013 Công văn số 512/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/12/2013 Tập huấn  chuyên đề dạy học vần lớp 1 năm học 2013-2014
514 /PGDĐT - PT 12/12/2013 Công văn số 514 /PGDĐT - PT ngày ban hành 12/12/2013 điều động lực lượng Giáo viên TDTT tham gia làm công tác trọng tài tại Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2013
511/PGDĐT-PT 12/12/2013 Công văn số 511/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/12/2013 thông báo huy động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia Đại hội TDTT huyện Lần thứ V- 2013
513/PGDĐT-PT 12/12/2013 Công văn số 513/PGDĐT-PT ngày ban hành 12/12/2013 Tập huấn các văn bản và thống kê chuyên môn tiểu học năm học 2013-2014
506/PGDĐT-GDMN 11/12/2013 Công văn số 506/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 11/12/2013 Tổng kết 04 năm thực hiện chương trình GDMN mới.
509/PGDPV-MN 11/12/2013 Công văn số 509/PGDPV-MN ngày ban hành 11/12/2013 Hỗ trợ chế độ điều tra hộ gia đình
508/PGDĐT-PT 11/12/2013 Công văn số 508/PGDĐT-PT ngày ban hành 11/12/2013 Hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
496 /PGDĐT-PT 09/12/2013 Công văn số 496 /PGDĐT-PT ngày ban hành 09/12/2013 báo cáo số lượng giáo viên Tiếng Anh chưa được khảo sát
502/PGD&ĐT-PT 09/12/2013 Công văn số 502/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/12/2013 thay đổi thời gian tổ chức Hội thi “Tiếng hát học sinh” năm học 2013- 2014
501/PGDĐT-PT 09/12/2013 Công văn số 501/PGDĐT-PT ngày ban hành 09/12/2013 Tổ chức Hội thi “Vở sạch chữ đẹp, viết chữ đẹp” cấp huyện năm học 2013- 2014
493/GM-PGDĐT 05/12/2013 Công văn số 493/GM-PGDĐT ngày ban hành 05/12/2013 Dự Khai mạc Lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 5 Năm học 2013- 2014
486 /PGDĐT - PT 05/12/2013 Công văn số 486 /PGDĐT - PT ngày ban hành 05/12/2013 Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác năm học 2013 - 2014
490/TB-PGD&ĐT 04/12/2013 Công văn số 490/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 04/12/2013 báo cáo thống kê  giữa năm học 2013-2014
2377/SGD&ĐT-KHTC 04/12/2013 Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 04/12/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng,trang phục đối với giáo viên TDTT
487/GM-PGDĐT 03/12/2013 Công văn số 487/GM-PGDĐT ngày ban hành 03/12/2013 Họp “Ban giám hiệu các trường mầm non”, triển khai một số nội dung quan trọng trong thời gian đến
488/PGD&ĐT-GDTX 03/12/2013 Công văn số 488/PGD&ĐT-GDTX ngày ban hành 03/12/2013 thông báo kế hoạch kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục năm 2013
29/CĐGD 02/12/2013 Công văn số 29/CĐGD ngày ban hành 02/12/2013 Báo cáo cuối năm 2013
481/PGDĐT-PT 02/12/2013 Công văn số 481/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/12/2013 Triệu tập  học sinh giỏi các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh tiểu học bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh năm học 2013-2014
482/PGDĐT-PT 02/12/2013 Công văn số 482/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/12/2013 tổ chức Hội thi “Tiếng hát học sinh” Năm học 2013- 2014
483/GM-PGDĐT 02/12/2013 Công văn số 483/GM-PGDĐT ngày ban hành 02/12/2013 Dự Hội nghị Cụm trưởng, Cụm phó, Nhóm trưởng, Cộng tác viên thanh tra bộ môn (có điều chỉnh)
484/PGDĐT-MN 02/12/2013 Công văn số 484/PGDĐT-MN ngày ban hành 02/12/2013 Báo cáo thực trạng về điều kiện Thực hiện công tác phổ cập GDMNTE5T
2371/QĐ-GD&ĐT 02/12/2013 Công văn số 2371/QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 02/12/2013 công nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục
477/TB-PGD&ĐT 29/11/2013 Công văn số 477/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 29/11/2013 cập nhật thông tin giữa năm học 2013-2014 tại Cổng thông tin giáo dục và đào tạo tỉnh TT-Huế
474 /PGDĐT-PT 27/11/2013 Công văn số 474 /PGDĐT-PT ngày ban hành 27/11/2013 THÔNG BÁO LẦN 2 thi học sinh giỏi môn: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học khối 9 Cấp Huyện khối THCS – Năm học 2013-2014 
475 / PGDĐT- PT 27/11/2013 Công văn số 475 / PGDĐT- PT ngày ban hành 27/11/2013 báo cáo số liệu về công tác CSVC TBDH và Đồ chơi trẻ em năm 2012, 2013
461/PGDĐT-GDMN 25/11/2013 Công văn số 461/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 25/11/2013 V/v: Tập huấn quản lý phần mềm dinh dưỡng.
465 /PGD&ĐT- PT 25/11/2013 Công văn số 465 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 25/11/2013 tập huấn công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông
466/PGDĐT-PT 25/11/2013 Công văn số 466/PGDĐT-PT ngày ban hành 25/11/2013 Kết luận Hội nghị Cán bộ quản lý bậc Tiểu học tháng 11 năm 2013
471/PGD&ĐT-TCCB 25/11/2013 Công văn số 471/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 25/11/2013 soát xét và kiểm tra hồ sơ thâm niên
454 /PGDĐT-PT 21/11/2013 Công văn số 454 /PGDĐT-PT ngày ban hành 21/11/2013 thi học sinh giỏi môn: Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học khối 9 Cấp Huyện khối THCS – Năm học 2013-2014
36/2013/TT-BGDĐT 18/11/2013 Công văn số 36/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT
456 /CV-GDPV 18/11/2013 Công văn số 456 /CV-GDPV ngày ban hành 18/11/2013 Xét chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen 4 năm thực hiện tốt Chương trình GDMN.
457 /PGDĐT - PT 18/11/2013 Công văn số 457 /PGDĐT - PT ngày ban hành 18/11/2013 Hướng dẫn tổ chức thi Olimpic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh Tiểu học, THCS năm học 2013-2014
455/PGD&ĐT-TCCB 15/11/2013 Công văn số 455/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 15/11/2013 bổ nhiệm lại  cán bộ quản lý năm 2013
453/PGD&ĐT-TĐKT 14/11/2013 Công văn số 453/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 14/11/2013 nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Giáo dục năm học 2013-2014
213/GM- UBND 13/11/2013 Công văn số 213/GM- UBND ngày ban hành 13/11/2013 Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11
452 /PGDĐT - PT 12/11/2013 Công văn số 452 /PGDĐT - PT ngày ban hành 12/11/2013 tập huấn dạy và học Tiếng Anh và kỹ năng ra đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn quốc tế
446 /PGD&ĐT-PT 11/11/2013 Công văn số 446 /PGD&ĐT-PT ngày ban hành 11/11/2013 hội nghị trực báo giữa học kì I năm học 2013 – 2014
445/TB-PGD&ĐT 11/11/2013 Công văn số 445/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 11/11/2013 Về việc tham gia Hội thi  “Tiếng hát Giáo vên” chào mừng 20/11
89/GM-LĐ 11/11/2013 Công văn số 89/GM-LĐ ngày ban hành 11/11/2013 Giấy mời Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ (2013- 2018)
438/GM-PGDĐT 08/11/2013 Công văn số 438/GM-PGDĐT ngày ban hành 08/11/2013 Hội nghị Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bậc Tiểu học Tháng 11, năm  2013
439/PGDĐT-TV 08/11/2013 Công văn số 439/PGDĐT-TV ngày ban hành 08/11/2013 thực hiện Công điện 15/CĐ-UBND theo dõi diễn biến và tổ chức trực bão HAIYAN (bão số 14)  
435/PGD&ĐT-PT 07/11/2013 Công văn số 435/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 07/11/2013 Tổ chức hoạt động hưởng ửng “ Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông"
437 /PGDĐT-PT 07/11/2013 Công văn số 437 /PGDĐT-PT ngày ban hành 07/11/2013 Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013
436/PGD&ĐT- PT 07/11/2013 Công văn số 436/PGD&ĐT- PT ngày ban hành 07/11/2013 phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43
432/PGD&ĐT 06/11/2013 Công văn số 432/PGD&ĐT ngày ban hành 06/11/2013 Xây dựng Quỹ Khuyến học của Ngành giáo dục – Đào tạo huyện
2147/SGDĐT - GDTrH 05/11/2013 Công văn số 2147/SGDĐT - GDTrH ngày ban hành 05/11/2013 Triệu tập lớp tập huấn cán bộ, giáo viên tập huấn về ATLĐ-VSLĐ cấp THCS,THPT
430/PGDĐT-PT 05/11/2013 Công văn số 430/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/11/2013 Tăng cường phòng chống dịch, bệnh Sốt xuất huyết trong trường học
485/ PGDĐT - PT 05/11/2013 Công văn số 485/ PGDĐT - PT ngày ban hành 05/11/2013 Hướng dẫn sử dụng đĩa đề kiểm tra định kỳ phần 1 năm học 2013-2014
27 /GM-CĐGD 01/11/2013 Công văn số 27 /GM-CĐGD ngày ban hành 01/11/2013 tham dự buổi truyền thông, giao lưu với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”
7343 BGDDT-GDTrH 01/11/2013 Công văn số 7343 BGDDT-GDTrH ngày ban hành 01/11/2013 Hướng dẫn thi Olympic tiếng Anh trên internet 2013-2014
424/PGDĐT-PT 01/11/2013 Công văn số 424/PGDĐT-PT ngày ban hành 01/11/2013 thông báo kiểm tra đánh giá cuối năm của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
425/TB-PGD&ĐT 01/11/2013 Công văn số 425/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 01/11/2013 lịch tập luyện chương trình văn nghệ
426/PGDĐT-TV 01/11/2013 Công văn số 426/PGDĐT-TV ngày ban hành 01/11/2013 thực hiện Công điện 14/CĐ-UBND theo dõi diễn biến và trực bão KROSA (số 12)
423/PGD&ĐT-TĐKT 31/10/2013 Công văn số 423/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 31/10/2013  xây dựng điển hình tiên tiến
421/GDMN 30/10/2013 Công văn số 421/GDMN ngày ban hành 30/10/2013 Báo cáo nguồn đầu tư cho PCGDMN Trẻ em 5 tuổi từ năm  2011 đến nay
414 /PGD&ĐT- PT 29/10/2013 Công văn số 414 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 29/10/2013 tập huấn phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 6 (sách mới
412/TB-PGD&ĐT 29/10/2013 Công văn số 412/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 29/10/2013 giới thiệu nguồn tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
419 /PGDĐT-GDMN 29/10/2013 Công văn số 419 /PGDĐT-GDMN ngày ban hành 29/10/2013 Tham dự lớp tập huấn Chuyên môn mầm non
420 /PGD&ĐT- PT 29/10/2013 Công văn số 420 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 29/10/2013 thông báo các loại hồ sơ sổ sách năm học 2013-2014
415 /PGDĐT-PT 28/10/2013 Công văn số 415 /PGDĐT-PT ngày ban hành 28/10/2013 tham dự Hội nghị  hoạt động Y tế trường học  năm học 2013- 2014
2047 /QĐ-GD&ĐT 28/10/2013 Công văn số 2047 /QĐ-GD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 QUYẾT ĐỊNH thành lập Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay lớp 8, 9, 11, 12 THPT   và BTTHPT  năm học
417/TB-PGD&ĐT 28/10/2013 Công văn số 417/TB-PGD&ĐT ngày ban hành 28/10/2013 Lịch tập luyện chương trình văn nghệ 20/11/2013
416/TB-PGDĐT 28/10/2013 Công văn số 416/TB-PGDĐT ngày ban hành 28/10/2013 tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ khối phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2013 (Đợt 2)
99/QĐ-PGD&ĐT 25/10/2013 Công văn số 99/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 25/10/2013 Quyết định kiện toàn Tổ Thanh tra Giáo dục Năm học 2013 – 2014
411/KH-PGDĐT-CĐGD 25/10/2013 Công văn số 411/KH-PGDĐT-CĐGD ngày ban hành 25/10/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2013-2014 
409/GM-PGD&ĐT 24/10/2013 Công văn số 409/GM-PGD&ĐT ngày ban hành 24/10/2013 Họp bàn kế hoạch thanh tra của các cộng tác viên thanh tra
2057/ SGDĐT-GDTrH 23/10/2013 Công văn số 2057/ SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 23/10/2013 Triển lãm Giáo dục Bang Queensland, Úc tại ĐH Huế
406/PGDĐT-PT 22/10/2013 Công văn số 406/PGDĐT-PT ngày ban hành 22/10/2013 triệu tập cán bộ, giáo viên, nhân viên tập luyện văn nghệ chào mừng 20/11
404/PGDĐT-PT 21/10/2013 Công văn số 404/PGDĐT-PT ngày ban hành 21/10/2013 tập luyện chương trình văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
405/TB-LT-GDPV 21/10/2013 Công văn số 405/TB-LT-GDPV ngày ban hành 21/10/2013 Hưởng ứng “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2013
26/CĐGD 21/10/2013 Công văn số 26/CĐGD ngày ban hành 21/10/2013 Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11/2013
400/KH-PGDĐT 18/10/2013 Công văn số 400/KH-PGDĐT ngày ban hành 18/10/2013 Hoạt động ngoài giờ lên lớp và Hoạt động Đoàn-Đội Năm học 2013- 2014
05/CTr-LN 18/10/2013 Công văn số 05/CTr-LN ngày ban hành 18/10/2013 Phối hợp hoạt động giữa Huyện Đoàn và Phòng Giáo dục & Đào tạo Về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 -2014
401/GTT-PGDĐT 18/10/2013 Công văn số 401/GTT-PGDĐT ngày ban hành 18/10/2013 Tham gia tập luyện chương trình Văn nghệ "Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11" và Hội hi "Tiếng hát giáo viên tỉnh Thừa Thiên Huế" lần thứ XI
399/PGDĐT-PT 17/10/2013 Công văn số 399/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/10/2013 Tập huấn triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2013-2014
397/PGD&ĐT-TCCB 16/10/2013 Công văn số 397/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 16/10/2013 báo cáo cáo số liệu và một số công việc đầu năm 2013-2014
393/PGDĐT-TV 14/10/2013 Công văn số 393/PGDĐT-TV ngày ban hành 14/10/2013 Triển khai công tác phòng chống cơn bão Nari năm 2013
TB-PCGD 14/10/2013 Công văn số TB-PCGD ngày ban hành 14/10/2013 Một số lưu ý biểu mẫu PC.GD - Kính gửi các trường THCS và Tiểu học Hà Trung
390/PGDĐT-PT 11/10/2013 Công văn số 390/PGDĐT-PT ngày ban hành 11/10/2013 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2013-2014
391/PGDĐT-PT 11/10/2013 Công văn số 391/PGDĐT-PT ngày ban hành 11/10/2013 Tập huấn  giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và biến đổi khí hậu cấp Tiểu học.
392/PGDĐT-TV 11/10/2013 Công văn số 392/PGDĐT-TV ngày ban hành 11/10/2013 theo dõi diễn biến và tổ chức trực bão Nari trên Biển Đông
98/QĐ-PGD&ĐT 10/10/2013 Công văn số 98/QĐ-PGD&ĐT ngày ban hành 10/10/2013 kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2013 - 2014
386/GTT-PGDĐT 09/10/2013 Công văn số 386/GTT-PGDĐT ngày ban hành 09/10/2013 tập luyện  và biểu diễn chương trình văn nghệ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013)
387 /PGDĐT - PT 09/10/2013 Công văn số 387 /PGDĐT - PT ngày ban hành 09/10/2013 điều động lực lượng Giáo viên TDTT tham gia làm công tác trọng tài tại Đại hội TDTT huyện lần thứ V năm 2013
385/PGDĐT-PT 08/10/2013 Công văn số 385/PGDĐT-PT ngày ban hành 08/10/2013 huy động lực lượng giáo viên, học sinh tham gia Đại hội TDTT lần thứ V- 2013
1920/SGD&ĐT-GDTrH 07/10/2013 Công văn số 1920/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 07/10/2013 tổ chức Hội thi KHKT năm 2014
6072/BDGĐT-CNTT 04/10/2013 Công văn số 6072/BDGĐT-CNTT ngày ban hành 04/10/2013 Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
382/PGDĐT-PT 04/10/2013 Công văn số 382/PGDĐT-PT ngày ban hành 04/10/2013 đánh giá kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch trường học năm 2013
384/KH-PGD&ĐT 04/10/2013 Công văn số 384/KH-PGD&ĐT ngày ban hành 04/10/2013 Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2013- 2014
378 /PGD&ĐT - PT 03/10/2013 Công văn số 378 /PGD&ĐT - PT ngày ban hành 03/10/2013 Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi và cứu đuối - 2013
381/TB-PGDĐT 03/10/2013 Công văn số 381/TB-PGDĐT ngày ban hành 03/10/2013 giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2013 - 2014
371/PGDĐT-PT 02/10/2013 Công văn số 371/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/10/2013 điều chỉnh quy định soạn Giáo án năm học  2013-2014
375/TB-PGDĐT 02/10/2013 Công văn số 375/TB-PGDĐT ngày ban hành 02/10/2013 phúc tra, kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở năm 2013
377/PGDĐT-PT 02/10/2013 Công văn số 377/PGDĐT-PT ngày ban hành 02/10/2013 tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động Y tế trường học 2013- 2014
366/PGD&ĐT-TCCB 01/10/2013 Công văn số 366/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 01/10/2013 hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn
367/PGDĐT-TH 01/10/2013 Công văn số 367/PGDĐT-TH ngày ban hành 01/10/2013 tổ chức Tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2013
368/TB-PGDĐT 01/10/2013 Công văn số 368/TB-PGDĐT ngày ban hành 01/10/2013  phúc tra, kiểm tra công nhận Phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi năm 2013
26/GM-HĐĐ 01/10/2013 Công văn số 26/GM-HĐĐ ngày ban hành 01/10/2013 tham dự Đại hội Liên Đội điểm năm học 2013-2014
369/GTT-PGDĐT 01/10/2013 Công văn số 369/GTT-PGDĐT ngày ban hành 01/10/2013 biểu diễn chương trình văn nghệ chuẩn bị cho “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013”
370/PGDĐT-PT 01/10/2013 Công văn số 370/PGDĐT-PT ngày ban hành 01/10/2013 triển khai sinh hoạt cụm chuyên môn Tiểu học năm học 2013-2014
364 /PGD&ĐT 28/09/2013 Công văn số 364 /PGD&ĐT ngày ban hành 28/09/2013 báo cáo thực trạng CSVC, nhu cầu CSVC
363/PGDĐT-VP 28/09/2013 Công văn số 363/PGDĐT-VP ngày ban hành 28/09/2013 thực hiện Công điện 10/CĐ-UBND theo dõi diễn biến bão số 10 trên biển Đông
25 /HD-CĐGD 27/09/2013 Công văn số 25 /HD-CĐGD ngày ban hành 27/09/2013 Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2013 – 2015
354/KH-GDPV 27/09/2013 Công văn số 354/KH-GDPV ngày ban hành 27/09/2013 Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (Có chỉnh sửa chủ đề năm 2013)
359/PGDĐT-PT 26/09/2013 Công văn số 359/PGDĐT-PT ngày ban hành 26/09/2013 triển khai một số nội dung trong chuyên môn Tiểu học năm học 2013-2014
24/NQ-CĐGD 25/09/2013 Công văn số 24/NQ-CĐGD ngày ban hành 25/09/2013 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TỔNG  KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC  2012-2013 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN  NĂM HỌC 2013-2014
TB 25/09/2013 Công văn số TB ngày ban hành 25/09/2013 Nhận tài liệu "Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Hiện nay đã có tài liệu "Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014" của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng GD&ĐT Phú Vang thông báo
357/PGDĐT-VP 25/09/2013 Công văn số 357/PGDĐT-VP ngày ban hành 25/09/2013 nhắc nhỡ các đơn vị đặt mua và đọc Báo Nhân dân và Báo Thừa Thiên Huế
356/PGDĐT-PT 25/09/2013 Công văn số 356/PGDĐT-PT ngày ban hành 25/09/2013 Tập huấn phòng chống dịch, VSTH đầu năm học 2013-2014 cho CBYT Tiểu học và THCS
358/GTT-PGDĐT 25/09/2013 Công văn số 358/GTT-PGDĐT ngày ban hành 25/09/2013 tập luyện chương trình văn nghệ chuẩn bị cho “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013”
39 HD/HĐĐ 25/09/2013 Công văn số 39 HD/HĐĐ ngày ban hành 25/09/2013 Về việc tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh Năm học 2013- 2014
353/PGDĐT-TCCB 24/09/2013 Công văn số 353/PGDĐT-TCCB ngày ban hành 24/09/2013 soát duyệt thâm niên năm 2013
351 /PGDĐT - PT 23/09/2013 Công văn số 351 /PGDĐT - PT ngày ban hành 23/09/2013 Báo cáo tiếp nhận tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước năm 2012 đến 2013
Họp bàn triển khai các hoạt động Kế hoạch truyền thông về YTTH năm 2013 23/09/2013 Công văn số Họp bàn triển khai các hoạt động Kế hoạch truyền thông về YTTH năm 2013 ngày ban hành 23/09/2013 Họp bàn triển khai các hoạt động Kế hoạch truyền thông về YTTH năm 2013
350/PGDĐT-PT 19/09/2013 Công văn số 350/PGDĐT-PT ngày ban hành 19/09/2013 Hoãn tập huấn phòng chống dịch, VSTH đầu năm học 2013-2014
349 /TB-PGDĐT 18/09/2013 Công văn số 349 /TB-PGDĐT ngày ban hành 18/09/2013 mở lớp tập huấn “Sử dụng phần mềm quản lý thư viện VEMIS LIBRARY PHIÊN BẢN MỚI NHẤT 1.3.0
343/PGDĐT-PT 17/09/2013 Công văn số 343/PGDĐT-PT ngày ban hành 17/09/2013 Tập huấn phòng chống dịch, VSTH đầu năm học 2013-2014
344/GM-PGDĐT 17/09/2013 Công văn số 344/GM-PGDĐT ngày ban hành 17/09/2013 Hội nghị Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bậc Tiểu học tháng 9 năm 2013
345 /PGDĐT - PT 17/09/2013 Công văn số 345 /PGDĐT - PT ngày ban hành 17/09/2013 Tập huấn nâng cao chuyên đề Giải Toán trên MTCT cho giáo viên THCS         
347/PGDĐT-TV 17/09/2013 Công văn số 347/PGDĐT-TV ngày ban hành 17/09/2013 thực hiện Công điện 10/CĐ-UBND theo dõi diễn biến bão số 8
348/KH-PGDĐT 17/09/2013 Công văn số 348/KH-PGDĐT ngày ban hành 17/09/2013 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT NĂM HỌC  2013 - 2014
346/HD-PGDĐT 17/09/2013 Công văn số 346/HD-PGDĐT ngày ban hành 17/09/2013 HƯỚNG DẪN Về công tác phổ cập GDTH-ĐĐT và PC.GDTHCS năm 2013
341 /PGD&ĐT- PT 16/09/2013 Công văn số 341 /PGD&ĐT- PT ngày ban hành 16/09/2013 sử dụng phần mềm quản lý kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
340/PGD&ĐT-BQLDA 12/09/2013 Công văn số 340/PGD&ĐT-BQLDA ngày ban hành 12/09/2013 Phát động cuộc thi viết về chủ đề “tình nguyện viên, người bạn thân hiết của câu lạc bộ chúng tôi”
337/GM-PGDĐT 11/09/2013 Công văn số 337/GM-PGDĐT ngày ban hành 11/09/2013 Họp Hiệu trưởng, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc Mầm non.
1775 /SGDĐT-GDTH 11/09/2013 Công văn số 1775 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 11/09/2013 Thẩm định đề kiểm tra môn tiếng Anh cấp Tiểu học
338/HD-GDPV 11/09/2013 Công văn số 338/HD-GDPV ngày ban hành 11/09/2013 Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và thời gian Hội nghị Cán bộ, công chức – Năm học 2013-2014
339/PGD&ĐT-TĐKT 11/09/2013 Công văn số 339/PGD&ĐT-TĐKT ngày ban hành 11/09/2013 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013-2014
GM/CĐGD 11/09/2013 Công văn số GM/CĐGD ngày ban hành 11/09/2013 Dự Hội nghị tổng kết Công đoàn Giáo dục năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục năm học 2013-2014
333 /PGDĐT-PT 10/09/2013 Công văn số 333 /PGDĐT-PT ngày ban hành 10/09/2013 bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi MTCT 8;9 chuẩn bị dự thi học sinh giỏi Tỉnh Năm học 2013 – 2014
334/PGDĐT-GDMN 10/09/2013 Công văn số 334/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 10/09/2013 HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014 BẬC HỌC MẦM NON
335/PGD&ĐT-TCCB 10/09/2013 Công văn số 335/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 10/09/2013 Về việc báo cáo công tác xây dựng đội ngũ giáo viên
331/PGD&§T-KTTC 09/09/2013 Công văn số 331/PGD&§T-KTTC ngày ban hành 09/09/2013 Thẩm định hồ sơ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em3,4,5 tuổi và cấp bù tiền miễn, giảm học phí HKI  năm học 2013-2014
321 /GTT-PGDĐT 06/09/2013 Công văn số 321 /GTT-PGDĐT ngày ban hành 06/09/2013 tham gia tập luyện chương trình tham gia Hội thi “Bình đẳng giới” cấp tỉnh
328/PGDĐT-PT 06/09/2013 Công văn số 328/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/09/2013 V/v tham gia tập huấn Công tác Đội năm học 2013- 2014
325/GTT-PGDĐT 06/09/2013 Công văn số 325/GTT-PGDĐT ngày ban hành 06/09/2013 Về việc tham gia biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng Lễ vinh danh các Thủ khoa, Á khoa đậu Đại học, Cao đẳng và trao tặng học bỗng cho HS nghèo hiếu học năm 2013
326/PGDĐT-PT 06/09/2013 Công văn số 326/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/09/2013 V/v tổ chức Lễ vinh danh các Thủ khoa, Á khoa  đậu Đại học, Cao đẳng và trao tặng học bỗng cho HS nghèo hiếu học năm 2013
327/PGDĐT-PT 06/09/2013 Công văn số 327/PGDĐT-PT ngày ban hành 06/09/2013 V/v tổ chức Lễ vinh danh các Thủ khoa, Á khoa  đậu Đại học, Cao đẳng và trao tặng học bỗng cho HS nghèo hiếu học năm 2013
1756 /LT-HD-SGDĐT-CĐN 06/09/2013 Công văn số 1756 /LT-HD-SGDĐT-CĐN ngày ban hành 06/09/2013 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC VÀ CƠ QUAN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013 – 2014
24/ QĐ-CĐGDPV 06/09/2013 Công văn số 24/ QĐ-CĐGDPV ngày ban hành 06/09/2013 Về việc tặng giấy khen của BCH Công đoàn GD huyện Phú Vang cho đơn vị, cá nhân các CĐCS đạt thành tích hoạt động Công đoàn năm học 2012-2013.
1698 /CV LN GDĐT-TC 05/09/2013 Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 05/09/2013 hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014.
322/PGDĐT-PT 05/09/2013 Công văn số 322/PGDĐT-PT ngày ban hành 05/09/2013 tham dự hội nghị Tổng kết công tác Đội năm học 2012- 2013
1710 /QĐ-SGDĐT 03/09/2013 Công văn số 1710 /QĐ-SGDĐT ngày ban hành 03/09/2013 thành lập Tổ Thẩm định đề kiểm tra xây dựng ngân hàng đề bậc Trung học
1715/SGDĐT-VP 03/09/2013 Công văn số 1715/SGDĐT-VP ngày ban hành 03/09/2013 Lịch lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học 2013 - 2014
1582 /SGD&ĐT- GDTrH 02/09/2013 Công văn số 1582 /SGD&ĐT- GDTrH ngày ban hành 02/09/2013 Thông báo cuộc thi TOEFL Junior Challenge 2013
315 /PGDPV-CTĐ 30/08/2013 Công văn số 315 /PGDPV-CTĐ ngày ban hành 30/08/2013 tặng quà từ thiện Mỹ Tâm
316 /PGDPV-ĐT 30/08/2013 Công văn số 316 /PGDPV-ĐT ngày ban hành 30/08/2013 Báo cáo việc triển khai Đề án dạy và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020
318/PGD&ĐT-PT 30/08/2013 Công văn số 318/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 30/08/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014
317 /PGDPV-BPPT 30/08/2013 Công văn số 317 /PGDPV-BPPT ngày ban hành 30/08/2013 Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và cuộc thi KHKT cấp tỉnh  dành cho học sinh THCS năm học 2013-2014
311/PGDĐT-PT 29/08/2013 Công văn số 311/PGDĐT-PT ngày ban hành 29/08/2013 Chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014
312/KH-PGDĐT 29/08/2013 Công văn số 312/KH-PGDĐT ngày ban hành 29/08/2013 Kiểm tra đánh giá việc triển khai công tác  chủ động phòng, chống dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn huyện
313/GTT-PGDĐT 29/08/2013 Công văn số 313/GTT-PGDĐT ngày ban hành 29/08/2013 Về việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của UBND huyện giao cho đơn vị phòng GD&ĐT và phòng LĐTB-XH huyện tham gia tập luyện chương trình chuẩn bị cho Hội thi “Bình đẳng giới” do Tỉnh tổ chức
310/PGDĐT-PT 28/08/2013 Công văn số 310/PGDĐT-PT ngày ban hành 28/08/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học
1692 /SGDĐT-VP 27/08/2013 Công văn số 1692 /SGDĐT-VP ngày ban hành 27/08/2013 Chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014
304/PGDĐT-CQVP 26/08/2013 Công văn số 304/PGDĐT-CQVP ngày ban hành 26/08/2013 Hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét công nhận Cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa
305 /PGDPV-CTĐ 26/08/2013 Công văn số 305 /PGDPV-CTĐ ngày ban hành 26/08/2013 tạm hoãn tặng quà từ thiện Mỹ Tâm.
307 /KH - PGDĐT- CTĐ 26/08/2013 Công văn số 307 /KH - PGDĐT- CTĐ ngày ban hành 26/08/2013 nắm số lượng hội viên, hội viên danh dự, tình nguyện viên đang sinh hoạt và tham gia hoạt động tại trường học
0 /PGDĐT- PT 26/08/2013 Công văn số 0 /PGDĐT- PT ngày ban hành 26/08/2013 gửi báo cáo theo công văn 296  /PGDĐT- PT cơ sở vật chất
1669/SGDĐT-GDMN 26/08/2013 Công văn số 1669/SGDĐT-GDMN ngày ban hành 26/08/2013 Tham gia Hội thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non”
297 / PGDĐT- BPPT 24/08/2013 Công văn số 297 / PGDĐT- BPPT ngày ban hành 24/08/2013 hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình và soạn giáo án
302 /PGDPV-PT 22/08/2013 Công văn số 302 /PGDPV-PT ngày ban hành 22/08/2013 trao học bỗng từ quỹ hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào.
1636 /SGDĐT-GDTrH 21/08/2013 Công văn số 1636 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 21/08/2013 Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014
299 /GM-PGDĐT 21/08/2013 Công văn số 299 /GM-PGDĐT ngày ban hành 21/08/2013 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học năm học 2013-2014
297 /PGDPV-CTĐ 21/08/2013 Công văn số 297 /PGDPV-CTĐ ngày ban hành 21/08/2013 tặng quà từ thiện Mỹ Tâm cho học sinh nghèo cấp THCS
296 /PGDĐT- PT 21/08/2013 Công văn số 296 /PGDĐT- PT ngày ban hành 21/08/2013 báo cáo cơ sở vật chất
301/PGDĐT-TV 21/08/2013 Công văn số 301/PGDĐT-TV ngày ban hành 21/08/2013 Thực hiện Công điện 08 của UBND huyện Phú Vang
284 /PGDĐT- BPPT 20/08/2013 Công văn số 284 /PGDĐT- BPPT ngày ban hành 20/08/2013 tập huấn sử dụng phần mềm kiểm định chất  lượng giáo dục trường mầm non
295/GDPV-PT 20/08/2013 Công văn số 295/GDPV-PT ngày ban hành 20/08/2013 Tập huấn về phòng chống dịch, VSTH đầu năm học 2013-2014
282/TB-PGDĐT 19/08/2013 Công văn số 282/TB-PGDĐT ngày ban hành 19/08/2013 đăng ký mua tài liệu BDTX giáo viên
23 /CV-CĐGDH 15/08/2013 Công văn số 23 /CV-CĐGDH ngày ban hành 15/08/2013 hướng dẫn hồ sơ đề nghị xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
279 /PGD-GDMN 15/08/2013 Công văn số 279 /PGD-GDMN ngày ban hành 15/08/2013 Tổ chức Hội thi tự làm thiết bị  dạy học  theo danh mục bộ TBDH tối thiểu mầm non cho trẻ 5 tuổi
277/GDPV 14/08/2013 Công văn số 277/GDPV ngày ban hành 14/08/2013 báo cáo nhanh số liệu đầu năm Năm học 2013-2014 trên Cổng thông tin
278 /GTT-PGDĐT 14/08/2013 Công văn số 278 /GTT-PGDĐT ngày ban hành 14/08/2013 tham gia tập luyện chương trình văn nghệ chuẩn bị Lễ Tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014
275 /CVPGD-CTĐ 12/08/2013 Công văn số 275 /CVPGD-CTĐ ngày ban hành 12/08/2013 tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3  năm 2013
276 /GM-PGD&ĐT 12/08/2013 Công văn số 276 /GM-PGD&ĐT ngày ban hành 12/08/2013 GIẤY MỜI HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN
273/PGD&ĐT-PT 09/08/2013 Công văn số 273/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/08/2013 Triệu tập hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014
274/PGD&ĐT-PT 09/08/2013 Công văn số 274/PGD&ĐT-PT ngày ban hành 09/08/2013 Tập huấn PPGD cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học
270/TB-PGDĐT 08/08/2013 Công văn số 270/TB-PGDĐT ngày ban hành 08/08/2013 Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ khối phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2013
1562/SGD&ĐT-GDTH 07/08/2013 Công văn số 1562/SGD&ĐT-GDTH ngày ban hành 07/08/2013 Triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2013-2014
1535/SGDDT-GDTrH 06/08/2013 Công văn số 1535/SGDDT-GDTrH ngày ban hành 06/08/2013 Khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh đợt 5 năm 2013
265 /PGDĐT-BPPT 05/08/2013 Công văn số 265 /PGDĐT-BPPT ngày ban hành 05/08/2013 Hướng dẫn tổ chức khảo sát và triển khai dạy học Tiếng Anh 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2013-2014
266/PGDĐT-GDMN 05/08/2013 Công văn số 266/PGDĐT-GDMN ngày ban hành 05/08/2013 Báo cáo thiết bị 5 tuổi còn thiếu
264 /PGDĐT-PT 02/08/2013 Công văn số 264 /PGDĐT-PT ngày ban hành 02/08/2013 Tập huấn PPGD cho giáo viên tiếng Anh Tiểu học 
1530/GD&ĐT-KHTC 02/08/2013 Công văn số 1530/GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/08/2013 Tổng kết đánh giá triển khai hệ thống trang TTĐT giai đoạn 1
253/PGDĐT - PT 30/07/2013 Công văn số 253/PGDĐT - PT ngày ban hành 30/07/2013 kiểm kê, xây dựng qui chế quản lý, sử dụng các phòng dạy học ngoại ngữ, tin học và thiết bị văn phòng
252/PGD&ĐT-TCCB 30/07/2013 Công văn số 252/PGD&ĐT-TCCB ngày ban hành 30/07/2013 bồi dưỡng chính trị đầu năm học và “tuần sinh hoạt công dân” năm 2013