Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Tin tức từ đơn vị

Trường THCS Phú Mậu, huyện Phú Vang "Tiếp sức cùng bạn đến trường " nhân tết Nguyên Đán - Đinh Dậu 2017
Trường THCS Phú Mậu, huyện Phú Vang "Tiếp sức cùng bạn đến trường " nhân tết Nguyên Đán - Đinh Dậu 2017