Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Tin tức từ đơn vị

Hội thảo công tác chủ nhiệm ở trường THCS Phú Lương
Thực hiện Kế hoạch 2090/KH-SGDĐT ngày 15/9/2016 về việc tổ chức tập huấn, hội thảo đổi mới tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trường trung học năm học 2016-2017; Công văn số 483/SGDĐT-GDTrH ngày 7/3/2017 của Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn triển khai hội thảo công tác chủ ...