Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Tin tức

TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU BẬC TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022
Sáng ngày 18/5/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang tổ chức tổng kết phát thưởng Giao lưu Olympic các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh ...