Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Thông báo

Cập nhật lúc : 08:07 07/06/2016  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. Kho bạc NN huyện Phú Vang thông báo V/v Một số nội dung trong công tác kiểm soát chi NSNN năm 2016.

Tải file 1  

Số lượt xem : 5586

Các tin khác