Đăng nhập

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:07 07/06/2016  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. Kho bạc NN huyện Phú Vang thông báo V/v Một số nội dung trong công tác kiểm soát chi NSNN năm 2016.

Tải file 1  

Số lượt xem : 5736

Các tin khác