Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:12 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

- Họp thi đua các tổ cơ quan PGD&ĐT

- Họp giao ban cơ quan

- Thu hồ sơ thi đua, hồ sơ CC-VC

- Thu hồ sơ thi đua, hồ sơ CC-VC

Thứ Ba
(07/07/2020)

- Thu hồ sơ hồ sơ CC-VC

- Tổng họp thi đua các đơn vị

- Tham dự Hội nghị triển khai thựchiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 nămhọc 2020-2021 (8h00’, tại Hội trườngSở GDĐT)

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

Thứ Tư
(08/07/2020)

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

- Tham dự tổng kết 5 năm thựchiện chuyên đề “Xây dựngtrường MN lấy trẻ làm trungtâm” tại Sở GD

- Dự tổng kết các trường THCS

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

- Tham dự tổng kết 5 năm thựchiện chuyên đề “Xây dựngtrường MN lấy trẻ làm trungtâm” tại Sở GD

- Dự tổng kết các trường THCS

Thứ Năm
(09/07/2020)

- Dự tổng kết các trường THCS

- Dự hội nghị ĐHTT ngàng giáo dục tại Sở GD&ĐT

- Dự tổng kết các trường THCS

- Dự tổng kết dạy học trên truyền hình tại SGD&ĐT

Thứ Sáu
(10/07/2020)

- Dự tổng kết các trường MN

- Dự tổng kết các trường THCS

- Tham gia tập huấn SGK lớp 1 môntiếng Anh I-learn Smart Start củaNXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh

- Dự tổng kết các trường MN

- Dự tổng kết các trường THCS

Thứ Bảy
(11/07/2020)
Chủ Nhật
(12/07/2020)