Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Năm 2022

Cập nhật lúc : 16:33 24/05/2022  

Tuần 21 năm 2022
Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/05/2022)

- Họp giao ban cơ quan

- Rà soát danh sách học sinh đăng kýthi vào lớp 6 Nguyễn Tri Phương.

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Thứ Ba
(24/05/2022)

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết Hội thi giáo viên dạygiỏi GDMN cấp tỉnh và trao giải Cuộc thi sáng tác Thơ, Chuyện, Câu đố;Văn hóa địa phương cho trẻ trong trườngMN

Thứ Tư
(25/05/2022)

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Họp Hội đồng thi đua Ngành

Thứ Năm
(26/05/2022)

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Thứ Sáu
(27/05/2022)

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Thứ Bảy
(28/05/2022)
Chủ Nhật
(29/05/2022)