Đăng nhập

Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Năm 2021

Cập nhật lúc : 11:14 11/01/2021  

Tuần 2 năm 2021
Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/01/2021)

- Họp giao ban cơ quan

Thứ Ba
(12/01/2021)

- Họp BGK, GV dẫn chương trình cuộc thi HBTA cấp Huyện 

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Tư
(13/01/2021)

- Xây dựng các hoạt động thực hành chuẩn bị cho lớp tập huấn tại trường MN Hoa Hồng

- Nắm tình hình tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kỳ I tại các trường tiểu học

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

- Xây dựng các hoạt động thực hành chuẩn bị cho lớp tập huấn tại trường MN Hoa Hồng

- Nắm tình hình tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kỳ I tại các trường tiểu học

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Năm
(14/01/2021)

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường MN Điền Hòa, Phong Điền

- Nắm tình hình chuẩn bị Giao lưu Viết chữ đẹp tại các Cụm

- Tổ chức Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường MN Điền Hòa, Phong Điền

- Nắm tình hình chuẩn bị Giao lưu Viết chữ đẹp tại các Cụm

- Tổ chức Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Sáu
(15/01/2021)

- Tham dự sinh hoat chuyên môn Cụm 2

- Tổ chức Giao lưu HS Viết chữ đẹp cấp huyện tại các cụm trường: Vinh Xuân, Phú Tân, Phú An 2, Phú Đa 1

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

- Tổ chức Giao lưu HS Viết chữ đẹp cấp huyện tại các cụm trường: Vinh Xuân, Phú Tân, Phú An 2, Phú Đa 1

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Bảy
(16/01/2021)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Chủ Nhật
(17/01/2021)

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

- Bồi dưỡng học sinh giỏi