Thứ Hai, 11/01/2021

Buổi sáng

- Họp giao ban cơ quan

Thứ Ba, 12/01/2021

Buổi sáng

- Họp BGK, GV dẫn chương trình cuộc thi HBTA cấp Huyện 

Buổi chiều

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Tư, 13/01/2021

Buổi sáng

- Xây dựng các hoạt động thực hành chuẩn bị cho lớp tập huấn tại trường MN Hoa Hồng

- Nắm tình hình tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kỳ I tại các trường tiểu học

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Buổi chiều

- Xây dựng các hoạt động thực hành chuẩn bị cho lớp tập huấn tại trường MN Hoa Hồng

- Nắm tình hình tổ chức các hoạt động tuần nghỉ cuối kỳ I tại các trường tiểu học

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Năm, 14/01/2021

Buổi sáng

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường MN Điền Hòa, Phong Điền

- Nắm tình hình chuẩn bị Giao lưu Viết chữ đẹp tại các Cụm

- Tổ chức Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Buổi chiều

- Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường MN Điền Hòa, Phong Điền

- Nắm tình hình chuẩn bị Giao lưu Viết chữ đẹp tại các Cụm

- Tổ chức Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Sáu, 15/01/2021

Buổi sáng

- Tham dự sinh hoat chuyên môn Cụm 2

- Tổ chức Giao lưu HS Viết chữ đẹp cấp huyện tại các cụm trường: Vinh Xuân, Phú Tân, Phú An 2, Phú Đa 1

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Buổi chiều

- Tổ chức Giao lưu HS Viết chữ đẹp cấp huyện tại các cụm trường: Vinh Xuân, Phú Tân, Phú An 2, Phú Đa 1

- Bồi dưỡng HSG môn MTCT 9 tại trường THCS Phú Dương.

Thứ Bảy, 16/01/2021

Buổi sáng

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Buổi chiều

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Chủ Nhật, 17/01/2021

Buổi sáng

- Bồi dưỡng học sinh giỏi

Buổi chiều

- Bồi dưỡng học sinh giỏi