Thứ Hai, 23/05/2022

Buổi sáng

- Họp giao ban cơ quan

Buổi chiều

- Rà soát danh sách học sinh đăng kýthi vào lớp 6 Nguyễn Tri Phương.

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Thứ Ba, 24/05/2022

Buổi sáng

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Buổi chiều

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Tham dự Tổng kết Hội thi giáo viên dạygiỏi GDMN cấp tỉnh và trao giải Cuộc thi sáng tác Thơ, Chuyện, Câu đố;Văn hóa địa phương cho trẻ trong trườngMN

Thứ Tư, 25/05/2022

Buổi sáng

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Buổi chiều

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

- Họp Hội đồng thi đua Ngành

Thứ Năm, 26/05/2022

Buổi sáng

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Buổi chiều

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Thứ Sáu, 27/05/2022

Buổi sáng

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị

Buổi chiều

- Tham dự Tổng kết, phát thưởng ở các đơn vị