Thứ Hai, 06/07/2020

Buổi sáng

- Họp thi đua các tổ cơ quan PGD&ĐT

- Họp giao ban cơ quan

- Thu hồ sơ thi đua, hồ sơ CC-VC

Buổi chiều

- Thu hồ sơ thi đua, hồ sơ CC-VC

Thứ Ba, 07/07/2020

Buổi sáng

- Thu hồ sơ hồ sơ CC-VC

- Tổng họp thi đua các đơn vị

- Tham dự Hội nghị triển khai thựchiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 nămhọc 2020-2021 (8h00’, tại Hội trườngSở GDĐT)

Buổi chiều

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

Thứ Tư, 08/07/2020

Buổi sáng

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

- Tham dự tổng kết 5 năm thựchiện chuyên đề “Xây dựngtrường MN lấy trẻ làm trungtâm” tại Sở GD

- Dự tổng kết các trường THCS

Buổi chiều

- Họp hội đồng tư vấn thi đua ngành giáo dục

- Tham dự tổng kết 5 năm thựchiện chuyên đề “Xây dựngtrường MN lấy trẻ làm trungtâm” tại Sở GD

- Dự tổng kết các trường THCS

Thứ Năm, 09/07/2020

Buổi sáng

- Dự tổng kết các trường THCS

- Dự hội nghị ĐHTT ngàng giáo dục tại Sở GD&ĐT

Buổi chiều

- Dự tổng kết các trường THCS

- Dự tổng kết dạy học trên truyền hình tại SGD&ĐT

Thứ Sáu, 10/07/2020

Buổi sáng

- Dự tổng kết các trường MN

- Dự tổng kết các trường THCS

- Tham gia tập huấn SGK lớp 1 môntiếng Anh I-learn Smart Start củaNXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh

Buổi chiều

- Dự tổng kết các trường MN

- Dự tổng kết các trường THCS