Đăng nhập

Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:35 19/01/2017  

Bộ phận Tài chính - Cơ sở vật chất - Kế hoạch

Điện thoại:  
Email:  
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây: Tổ CSVC-Tài chính
...
...
Tổ trưởng Nguyễn Hoàng Mỹ
Chuyên môn: ĐHSP Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học- Thi đua
Điện thoại:  234.3860309, Di động 0978181857 - 0888999242
Email:  nhmy.pvang@hue.edu.vn
Tổ viên Phạm Quang Anh
Chuyên môn: ĐHKT 
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán - Tài chính, Tự vệ
Điện thoại:  
Email:  pqanh.pvang@hue.edu.vn
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Phạm Văn Quang     pvquang.pvang@hue.edu.vn 
2        
...        

Số lượt xem : 6066