Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:35 19/01/2017  

Bộ phận Cơ sở vật chất- Thi đua khen thưởng

Điện thoại:  
Email:  
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây: Tổ CSVC-Tài chính
...
...
Tổ trưởng Nguyễn Hoàng Mỹ
Chuyên môn: ĐHSP Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học- Thi đua
Điện thoại:  234.3860309, Di động 0978181857 - 0888999242
Email:  nhmy.pvang@hue.edu.vn
Tổ viên Phạm Quang Anh
Chuyên môn: ĐHKT 
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán - Tài chính, Tự vệ
Điện thoại:
Email:  pqanh.pvang@hue.edu.vn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 5705