Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:35 19/01/2017  

Bộ phận Tài chính - Cơ sở vật chất - Kế hoạch

Điện thoại:  
Email:  
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây: Tổ CSVC-Tài chính
...
...
Tổ trưởng Phạm Quang Anh
Chuyên môn: ĐH Kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Tài chính, cơ sở vật chất
Điện thoại:  
Email:  
Tổ viên Phạm Văn Quang
Chuyên môn: ĐH Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch, thống kê, Giáo dục thường xuyên, hành chính
Điện thoại:  
Email:  
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1        
2        
...        

Số lượt xem : 6927