Đăng nhập

Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 13:35 19/01/2017  

Bộ phận Tài chính - Cơ sở vật chất - Kế hoạch

Điện thoại:  
Email:  
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây: Tổ CSVC-Tài chính
...
...
Tổ trưởng Nguyễn Hoàng Mỹ
Chuyên môn: ĐHSP Tin học
Lĩnh vực phụ trách: Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học- Thi đua
Điện thoại:  234.3860309, Di động 0978181857 - 0888999242
Email:  nhmy.pvang@hue.edu.vn
Tổ viên Phạm Quang Anh
Chuyên môn: ĐHKT 
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán - Tài chính, Tự vệ
Điện thoại:  
Email:  pqanh.pvang@hue.edu.vn
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Phạm Văn Quang     pvquang.pvang@hue.edu.vn 
2        
...        

Số lượt xem : 6065