Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 24 tháng 05 năm 2022


Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 00:00 16/06/2012  

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Vang. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo của 14 xã, thị trấn thuộc huyện.

Phòng GD-ĐT Huyện Phú Vang quản lý 55 đơn vị công lập trực thuộc (MN: 16, TH:24, THCS: 15) .Có trên 32.000 học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS với 1.693 cán bộ giáo viên nhân viên toàn ngành

Trong quá trình phấn đấu thực hiện đổi mới sự nghiệp giáo dục-đào tạo, Phòng Giáo dục- Đào tạo Huyện Phú Vang đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: Phát triển mạng lưới trường lớp, Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ. Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng tầng hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ cho dạy- học và việc đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông, giáo dục Mầm non. Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh, các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường được đẩy mạnh.

Hiện có: 09 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 12 trường THCS được UBND Tỉnh, Bộ GD-ĐT công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia

100% đơn vị phường xã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập Giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS.

   Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Phú Vang
   Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
   Trưởng phòng: Võ Văn Thịnh

Số lượt xem : 54026