Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "


Ngày 12 tháng 07 năm 2020


Tin tức & sự kiện

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DINH DƯỠNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DINH DƯỠNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục Mầm non. Để nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Ngày 16/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Vang đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (VIETEC; CORP) tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm dinh dưỡng cho hơn 50 cán bộ quản lí, nhân viên kiêm nhiệm và nhân viên y tế phụ trách công tác bán trú của 26 trường mầm non trên toàn huyện.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Vang. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 20 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh