Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "


Ngày 18 tháng 04 năm 2014


Tin tức & sự kiện

Danh sách thi học sinh giỏi lớp 7 & 8 cấp Huyện năm 2013 - 2014

Danh sách  thi học sinh giỏi lớp 7 & 8 cấp Huyện năm 2013 - 2014

Môn thi: Toán, Tiếng Việt, Anh văn lớp 4; Ngữ văn, Toán, Vật lý , Hóa học, Anh văn 8 và MTCT 7,8. ( Đề nghị các trường rà soát lại danh sách học sinh của trường minh tham gia, nếu có gì thắc mắc liên hệ Bộ phận phổ thông để điều chỉnh trước ngày 17/4/2014))

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tin hoạt động

Tin từ báo điện tử

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Vang. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 20 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh