Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''


Ngày 29 tháng 01 năm 2015


Tin tức & sự kiện

Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Báo cáo và đánh giá việc sử dụng phòng thực hành bộ môn (Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tin học/ Ngoại ngữ) Khẩn

Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Báo cáo và đánh giá việc sử dụng phòng thực hành bộ môn (Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tin học/ Ngoại ngữ) Khẩn

Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc. Báo cáo và đánh giá việc sử dụng phòng thực hành bộ môn (Vật lý/ Hóa học/ Sinh học/ Tin học/ Ngoại ngữ) Khẩn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường THCS trực thuộc làm báo cáo và nộp tại đ/c Nguyễn Hoàng Mỹ. Thời gian: Ngày 23 tháng 01 năm 2015. Tại buổi họp Hội nghị Hiệu trưởng tháng 01/2015. Mỗi trường in 02 bản, 01 nộp Phòng, 01 nộp Sở.

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện Phú Vang. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên 20 xã, thị trấn thuộc huyện. Xem thêm

Thư viện ảnh